vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://deti.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ Ježíš vstupuje na nebe https://deti.vira.cz/z-vyuky/jezis-vstupuje-na-nebe <p>Ježíš se po svém vzkříšení čtyřicet dní setkával se svými učedníky. Ta doba uplynula až příliš rychle - a on nyní odchází k Otci, jak to apoštolům už dříve řekl. Kdo tuto událost popsal? Jak se to celé událo, a co Ježíš řekl apoštolům na rozloučenou? Pro uvedení dětí do slavnosti Nanebevstoupení Páně nabízíme novou katechezi!</p> Fri, 20. May 2022 12:25:00 GMT 6. neděle velikonoční - C - "Když budete poslouchat má slova, budu bydlet ve vašem srdci" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-velikonocni/6-nedele-velikonocni-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ježíš řekl učedníkům: &bdquo;Ten, kdo mě má rád, bude dělat to, co já říkám. Pak i můj Otec&nbsp;bude mít rád jeho. Já se svým Otcem pak&nbsp;budeme bydlet v jeho srdci. K tomu vám pošlu pomocníka, Ducha svatého.</p> Mon, 16. May 2022 22:00:00 GMT Svatý Jan Nepomucký - pracovní listy https://deti.vira.cz/clanky/svaty-jan-nepomucky-pracovni-listy <p>16. května slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, jednoho z hlavních patronů České země. Narodil se kolem roku 1350 ve vesnici Pomuk, po studiích v Praze i Itálii se stal knězem. Byl vyhledávaným zpovědníkem.</p> Fri, 13. May 2022 22:00:00 GMT 5. neděle velikonoční - C - Milujte se navzájem! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-velikonocni/5-nedele-velikonocni-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když Ježíš naposled večeřel se svými učedníky, řekl jim: &bdquo;Děti, už jen krátkou dobu budu s vámi. Dávám vám nový úkol: Milujte se navzájem. Mějte se mezi sebou rádi tak, jako vás mám rád já.&nbsp;</p> Sun, 08. May 2022 22:00:00 GMT Podpořte prosíme letní křesťanskou akci pro děti, https://deti.vira.cz/aktuality/podporte-prosime-letni-krestanskou-akci-pro-deti <p><span style="font-size: 0.95em;">která se opět uskuteční na jednom z největších setkání křesťanů v&nbsp;České republice&hellip;</span></p> Thu, 05. May 2022 09:44:00 GMT 4. neděle velikonoční - C - Moje ovečky mě poznají https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-velikonocni/4-nedele-velikonocni-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ježíš řekl lidem, kteří ho poslouchali: &bdquo;Já jsem jako dobrý pastýř. Vy jste jako moje ovečky, o které se starám.&nbsp;Moje ovečky mě znají a poznají můj hlas, proto jdou za mnou.</p> Tue, 03. May 2022 08:00:00 GMT Den matek - poděkujte mamince https://deti.vira.cz/aktuality/den-matek-podekujte-mamince <p>Svátek matek (den matek)&nbsp;se slaví vždy druhou květnovou neděli. Poděkujme jí a třeba i něco vyrobme...</p> Mon, 02. May 2022 22:00:00 GMT Ježíš - "dobrý záchranář" https://deti.vira.cz/clanky/jezis-dobry-zachranar <p>Ahoj děti. Blíží se nám tzv. Neděle Dobrého pastýře. Možná trochu nechápete, proč je Pán Ježíš přirovnáván zrovna k někomu, koho jste nikdy neviděli. A co přirovnat Pán Ježíše třeba k záchranáři nebo k někomu, kdo nám vždy poskytne pomoc, když ho zavoláme?</p> Mon, 02. May 2022 22:00:00 GMT Den matek - maminka má svátek. Můžeme jí třeba něco vyrobit.... https://deti.vira.cz/clanky/den-matek-maminka-ma-svatek <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Děti, maminka má svátek! Na druhou květnovou neděli připadá oslava <a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Svatek-matek.html" title="Svátek matek">Dne matek</a>.</p> Mon, 02. May 2022 22:00:00 GMT Květen - mariánský měsíc https://deti.vira.cz/clanky/kveten-mariansky-mesic <p>Během roku slavíme mockrát nějaký svátek spojený s Pannou Marií. Ale květen - to je celý měsíc takový jeden velký svátek. Panna Maria porodila Ježíše, dala mu život. A tak i celý ten květen, kdy se život v přírodě probouzí, nám jí může připomínat.</p> Wed, 27. Apr 2022 22:00:00 GMT 3. neděle velikonoční - C - Petře, miluješ mě? https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-velikonocni/3-nedele-velikonocni-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když&nbsp; Ježíš vstal z mrtvých, setkával se se svými učedníky. Jednou se sešli Petr, Tomáš, Jan, Jakub a ještě někteří další učedníci a rozhodli se, že půjdou lovit ryby. Lovili celou noc, ale nic nechytili. Když už začínalo svítat, stál na břehu Pán Ježíš. Učedníci ho ale nepoznali.&nbsp;</p> Wed, 27. Apr 2022 10:26:00 GMT Maria - maminka Ježíše Krista i naše https://deti.vira.cz/aktuality/maria-maminka-jezise-krista-i-nase <p>V květnu si zvláště připomínáme to, že Maria si byla s Bohem velmi blízká a stala se maminkou Ježíše.</p> Tue, 26. Apr 2022 08:18:00 GMT Jak s dětmi mluvit o válce https://deti.vira.cz/clanky/jak-s-detmi-mluvit-o-valce <p>Komunikace s dětmi o válce a prožívání současné situace v&nbsp;rodinách: udělejme s dětmi něco konkrétního</p> Thu, 21. Apr 2022 14:05:00 GMT Setkání se Vzkříšeným https://deti.vira.cz/z-vyuky/setkani-se-vzkrisenym <p>Máme před sebou téměř celou velikonoční dobu - čas, kdy se učedníci setkávali se vzkříšeným Ježíšem. Každé z evangelií nám o tom zanechává vlastní zprávu, pojďme si tedy přiblížit, kdo, kdy a kde se se zmrtvýchvstalým Pánem potkal!</p> Wed, 20. Apr 2022 12:14:00 GMT Sv. Vojtěch - 23.4. https://deti.vira.cz/aktuality/sv-vojtech-234 <p>Svatý Vojtěch byl český biskup,&nbsp;zakladatel kláštera benediktinů v Praze Břevnově a mučedník pro víru. Zemřel roku 997.</p> Tue, 19. Apr 2022 13:18:00 GMT 2. neděle velikonoční - C - Tomáš s nimi nebyl... https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-velikonocni/2-nedele-velikonocni-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;">Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat. Jednou byli všichni spolu, jen Tomáš s nimi nebyl. Vtom se mezi nimi objevil Pán Ježíš.</span></p> <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;"></span></p> Mon, 18. Apr 2022 22:00:00 GMT Milosrdenství chci - a ne oběť! https://deti.vira.cz/clanky/nedele-boziho-milosrdenstvi <p>Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. A proč je vlastně milosrdenství tak důležité?&nbsp;<span style="font-size: 0.95em;"></span></p> Sun, 17. Apr 2022 22:00:00 GMT Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - C - „Pána Ježíše někdo odnesl?“ https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-velikonocni/slavnost-zmrtvychvstani-pane-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když Pán Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do hrobu. Před vchod přivalili veliký kámen. V neděli ráno se šla Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se polekala. Kámen, který ležel před hrobem, byl odvalený a Ježíšovo tělo nikde. Běžela k Petrovi a Janovi a řekla jim: &bdquo;Pána Ježíše někdo odnesl!&ldquo;</p> Sat, 16. Apr 2022 15:00:00 GMT Bílá sobota https://deti.vira.cz/clanky/bila-sobota <p>Bílá sobota je den velkého smutku &ndash; vzpomínáme na to, jak těžké to muselo být pro Ježíšovy učedníky a přátele, když byl Ježíš ukřižován. Museli být smutní &ndash; doufali, že je Ježíš ten, který má zachránit svět, je Bůh. A najednou leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho příběh končí.&nbsp;Když ale večer zapadne slunce, začínáme slavit vigilii - oslavu Ježíšova vzkříšení.&nbsp;</p> Thu, 14. Apr 2022 22:00:00 GMT Velký pátek - umučení Ježíše https://deti.vira.cz/clanky/velky-patek <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i></i><span style="font-size: 0.95em;"></span></p> <p>Velký pátek je dnem, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení a ukřižování. Myslíme na to, že to vše podstoupil kvůli nám &ndash; chtěl tak za nás vytrpět to, co bychom&nbsp;sami museli vytrpět jako důsledek našeho špatného a zlého jednání.&nbsp;&nbsp;</p> Wed, 13. Apr 2022 22:00:00 GMT Pašije podle Jana https://deti.vira.cz/z-vyuky/pasije-podle-jana <p>Už za několik dní, na Velký pátek, uslyšíme v kostele číst nebo zpívat příběh Ježíšova umučení, jak jej vypráví evangelista Jan. Pojďme se společně připravit - nabízíme vám k tomu sadu plakátů, který celé Janovy pašije zobrazuje krok za krokem!</p> Tue, 12. Apr 2022 08:28:00 GMT Zelený čtvrtek - Poslední večeře https://deti.vira.cz/clanky/zeleny-ctvrtek <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Zelený čtvrtek je první den velikonočního třídenní. Večerem tohoto dne vstupujeme do velikonoční doby a připomínáme si především Ježíšovu poslední večeři s učedníky. Co všechno se tehdy ještě přihodilo?</p> Mon, 11. Apr 2022 22:00:00 GMT Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště https://deti.vira.cz/aktuality/astronaut-kosmonaut-omalovanka-a-bludiste <p>12. dubna se připomíná&nbsp;Mezinárodní den kosmonautiky.&nbsp;A víte proč? Protože právě 12. dubna 1961 vzlétl první člověk do vesmíru. A víte, že v&nbsp;roce 1969 (21. července) přistáli lidé dokonce i na Měsíci?&nbsp;</p> Sun, 10. Apr 2022 11:11:00 GMT Kříž - znamení naší spásy https://deti.vira.cz/z-vyuky/kriz-znameni-nasi-spasy <p>V postní době se se znamením kříže setkáváme možná častěji než jindy. Pojďme se společně s dětmi zamyslet, co znamená kříž pro všechny křesťany i pro každého z nás.&nbsp;A kde jsme se s křížem naposledy potkali a umíme správně toto znamení udělat&nbsp;?</p> Wed, 06. Apr 2022 11:16:00 GMT Květná neděle - C - "Najdete tam uvázané oslátko..." https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-postni/kvetna-nedele-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla blízko Jeruzaléma, poslal dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: &bdquo;Jděte do protější vesnice. Ve vesnici najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.&ldquo;</p> Mon, 04. Apr 2022 22:00:00 GMT Velikonoce na webu deti.vira.cz https://deti.vira.cz/aktuality/velikonoce-na-webu-detiviracz <p>Nabízíme vám rychlý přehled toho, co&nbsp;naleznete na tomto webu k tématice Velikonoce pro děti.</p> Mon, 04. Apr 2022 11:19:00 GMT Velikonoce: Na své radosti a bolesti nejsem sám. Velikonoční pracovní list. https://deti.vira.cz/aktuality/na-sve-radosti-a-bolesti-nejsem-sam <p>Pomůcka&nbsp;k&nbsp;osobnímu prožití Velikonoc:&nbsp; pracovní list&nbsp;&quot;Na své radosti a bolesti nejsem sám&quot;.</p> Sun, 03. Apr 2022 12:07:00 GMT Velikonoční události v obrázcích - pomůcka pro Svatý týden https://deti.vira.cz/clanky/velikonocni-udalosti-na-obrazcich-pomucka-pro-svaty-tyden <p>Připravili jsme pro vás soubor 27 plakátů, který provádí událostmi Svatého týdne od Květné neděle po Vzkříšení. Ke každému obrázku je přiřazen odpovídající příslušný biblický text a odkazy na další místa v Bibli, kde je zobrazená epizoda popsaná v evangeliích. S plakáty lze pracovat různě: vymalovat, promíchat a sestavit je zpátky ve správném pořadí, nebo je nastříhat a zkusit přiřadit správný text k obrázku&hellip;</p> Sat, 02. Apr 2022 22:00:00 GMT 5. neděle postní - C - Nikdo nehodil kamenem https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-postni/5-nedele-postni-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou přišel Ježíš do chrámu a učil tam lidi. Vtom k němu farizeové přivedli ženu, která udělala velmi špatný skutek. Postavili ji doprostřed a zeptali se Pána Ježíše: &bdquo;Mistře, tato žena velmi zhřešila. Podle zákona bychom ji měli ukamenovat. Co na to říkáš ty?&ldquo;</p> Tue, 29. Mar 2022 22:00:00 GMT Válka a mír https://deti.vira.cz/z-vyuky/valka-a-mir <p>Tématu války na Ukrajině se jistě nevyhneme ani při katechezích a hodinách náboženství. Nabízíme vám dva nové programy setkání, které se dnešním událostem věnují.</p> Mon, 28. Mar 2022 08:58:00 GMT Svatý otec zasvětí Ukrajinu a Rusko Marii https://deti.vira.cz/clanky/zvestovani-pane-vanoce-v-predstihu <p>O slavnosti <strong>Zvěstování Páně</strong> 25.3. 2022 zasvětí papež Ukrajinu&nbsp;a Rusko Panně&nbsp;Marii.&nbsp;Bohoslužby budou přenášeny ze Svatopetrské baziliky ve Vatikánu v 17h. Při této události si připomínáme, jak anděl Gabriel přišel k Marii a řekl jí, že porodí syna - Ježíše. Oslavujeme, že Panna Maria uvěřila Bohu, že všechno dobře dopadne. I my chceme mít naději, že to s válečným konfliktem ve světě dobře dopade.</p> Thu, 24. Mar 2022 23:00:00 GMT 4. neděle postní - C - Radostná neděle - Milosrdný Otec https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-postni/4-nedele-postni-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Farizeové se&nbsp;zlobili na Ježíše a říkali si: &bdquo; Ježíš kamarádí s hříšníky!&ldquo;&nbsp;On&nbsp;jim proto pověděl tento příběh: &bdquo;Jeden bohatý člověk měl dva syny. Jednoho dne řekl mladší syn otci: &bdquo;Otče, chci si začít dělat věci po svém. Dej mi peníze, které mám zdědit.&ldquo;</p> Tue, 22. Mar 2022 23:00:00 GMT Bůh poslal anděla Gabriela k Marii (svátek Zvěstování 25. 3.) https://deti.vira.cz/aktuality/buh-poslal-andela-gabriela-k-marii-svatek-zvestovani-25-3 <p>Bůh poslal anděla Gabriela jako svého posla do Nazareta k panně jménem Maria.</p> Tue, 22. Mar 2022 12:25:00 GMT Jdeme s Ježíšem křížovou cestu https://deti.vira.cz/clanky/jdeme-s-jezisem-krizovou-cestu <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i></i></p> <p>V časopisu&nbsp;DUHA&nbsp;vyšel&nbsp;sešitek Jdeme s Ježíšem křížovou cestou. Sice jde již o starší vydání, ale stále je velmi inspirativní. Přinášíme vám se svolením redakce a autorů možnost vyzkoušet si tuto křížovou cestu s dětmi.</p> <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i></i></p> Fri, 18. Mar 2022 23:00:00 GMT 21. března je Mezinárodní den lesů https://deti.vira.cz/aktuality/21-brezna-je-mezinarodni-den-lesu <p>Lesy jsou totiž pro život na zemi velmi důležité! Uměli byste říci proč?&nbsp;</p> Thu, 17. Mar 2022 15:17:00 GMT 3. neděle postní - C - Neseš i ty nějaké "ovoce"? https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-postni/3-nedele-postni-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ježíš vyprávěl lidem tento příběh: &bdquo;Jeden člověk měl na své zahradě zasazený fíkovník. Když přišla doba, kdy zrají fíky, přišel na zahradu, aby fíkovník očesal. Ale žádné ovoce na něm nenašel.&quot;</p> Tue, 15. Mar 2022 23:00:00 GMT Svátek sv. Josefa (19.3.) https://deti.vira.cz/aktuality/svatek-sv-josefa-193 <p>Svatý Josef vychovával spolu s Marií malého Ježíše...</p> Tue, 15. Mar 2022 10:00:00 GMT Jak mluvit s dětmi o válce? https://deti.vira.cz/aktuality/jak-mluvit-s-detmi-o-valce <p>Skautský institut ve spolupráci s centrem LOCIKA uspořádal&nbsp;webinář na téma &quot;Jak&nbsp;mluvit s dětmi o válce.&quot; Rozhovor vedl skaut a redaktor Českého rozhlasu Jakub Lucký.&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gRqvfQnKY-Q" target="_blank">Záznam si můžete pustit na YouTube</a>.</p> Thu, 10. Mar 2022 09:00:00 GMT Může mít král, kníže, faraon nebo prezident strach? (Herodes či Putin?) https://deti.vira.cz/clanky/lide-si-mysli-ze-takovy-kral-nebo-prezident-vubec-nemaji-strach-to-je-veliky-omyl <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Lidé si myslí, že takový král, kníže nebo prezident vůbec neví, co je to strach. Hlídají ho stráže v paláci, střeží ho vojáci,&nbsp;není, čeho by se bál. To je veliký omyl. Oni jsou vám ti vládcové někdy ustrašení víc než my všichni dohromady. Tak zrovna král Herodes nebo možná i současný prezident Ruska...</p> Wed, 09. Mar 2022 23:00:00 GMT Výročí zvolení papeže Františka https://deti.vira.cz/clanky/habemus-papam-mame-papeze <p>Habemus papam! Tato slova zazněla 13. března 2013 ve večerních hodinách nejen na svatopetrském náměstí, ale také z televizních i počítačových obrazovek, z tabletů, mobilů a rádií - prostě všude po světě, kde lidé sledovali volbu nového papeže.</p> Tue, 08. Mar 2022 23:00:00 GMT 2. neděle postní - C - To je můj milovaný Syn! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-postni/2-nedele-postni-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou šel Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil.</p> Sun, 06. Mar 2022 23:00:00 GMT 1. neděle postní - C - Postavit se zlu! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-postni/1-nedele-postni-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ježíš odešel na poušť. Chtěl se tam modlit, aby mu Bůh pomáhal, až bude lidem o něm povídat. Na poušti byl čtyřicet dní, a protože tam nic nejedl, měl hlad. Najednou k němu přišel Ďábel.</p> Tue, 01. Mar 2022 13:00:00 GMT Jak projít s dětmi postní dobou? https://deti.vira.cz/clanky/blizi-se-popelecni-streda-pracovni-list-pro-celou-postni-dobu <p>Milé děti, milí rodiče,<br /> vstupujeme do postního období.<br /> <strong>Popeleční středa</strong> je prvním dnem postní doby, která trvá čtyřicet dnů.<br /> Prožíváme ji jako přípravu na Velikonoce. Zkuste si tento čas procházet s Ježíšem.</p> Tue, 01. Mar 2022 13:00:00 GMT Popeleční rébusy https://deti.vira.cz/clanky/popelec-za-dvermi <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Popeleční středa je prvním dnem postní doby, která trvá čtyřicet dnů a prožíváme ji jako přípravu na oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání - Velikonoce.&nbsp;</p> Mon, 28. Feb 2022 23:00:00 GMT Křížové cesty pro děti a s dětmi https://deti.vira.cz/aktuality/krizove-cesty-pro-deti-a-s-detmi <p>Když jsem byla malá, účastnila jsem se křížových cest v našem kostele. Skoro ničemu nerozuměla a zdálo se mi to nekonečné a únavné.</p> Mon, 28. Feb 2022 12:30:00 GMT Postní doba https://deti.vira.cz/aktuality/postni-doba <p>Postní doba je příprava&nbsp;na oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání - na Velikonoce.</p> Sat, 26. Feb 2022 23:33:00 GMT Pokušení na poušti - Postní doba https://deti.vira.cz/z-vyuky/pokuseni-na-pousti-postni-doba <p>Brzy začne čtyřicetidenní postní doba, která pro nás znamená přípravu na Velikonoce. Během ní každý rok slyšíme některé příběhy z Ježíšova života - například ten o pokušení na poušti. Jak to bylo a proč si ho vyprávíme právě v postní době? Pojďme se na to chvíli podívat!</p> Thu, 24. Feb 2022 11:54:00 GMT Popeleční středa https://deti.vira.cz/aktuality/popelecni-streda <p>Popeleční středa&nbsp;je prvním dnem postní doby, která trvá čtyřicet dnů a prožíváme ji jako přípravu na oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání - Velikonoce.&nbsp;</p> Wed, 23. Feb 2022 12:01:00 GMT 8. neděle mez. - C - Nepoučujme druhé! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/8-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p>Pán Ježíš řekl svým učedníkům tato přirovnání: &bdquo;Může vést slepý slepého? To by přece oba spadli do jámy! Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, a přitom nevidíš, že ty sám máš v oku trám?</p> Tue, 22. Feb 2022 23:00:00 GMT Jak letos prožijeme masopust? https://deti.vira.cz/clanky/vyrobime-si-masku-na-karneval <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Letos bude masopust možná ještě trochu jiný - přece jenom tedy ještě máme covidovou dobu.&nbsp;Ale určitě to již bude lepší než loňský rok.&nbsp;Doufejme. Ať už se vám podaří do reálného masopustního veselní zapojit nebo ne, nic nebrání vašemu tvoření doma. Můžeme si udělat masopustní karneval i v rodinném kruhu, děti jsou vždy&nbsp;výrobou masek nadšené!&nbsp;</p> Fri, 18. Feb 2022 23:00:00 GMT 7. ne. v mezidobí (C) - "Jakou měrou měříte, takovou se naměří vám" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/7-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p>Ježíš řekl svým učedníkům: &quot;Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo&nbsp;tě udeří do tváře, nastav i druhou...&quot;</p> Tue, 15. Feb 2022 23:00:00 GMT Čtrnáct pražských mučedníků, františkánů https://deti.vira.cz/aktuality/ctrnact-prazskych-mucedniku-frantiskanu <p>15.2.&nbsp; si připomínáme svátek čtrnácti&nbsp;pražských mučedníků, františkánů, kteří byli zabiti pro svou víru 15. 2. 1611 v kostele a klášteře Panny Marie Sněžné v Praze.</p> Mon, 14. Feb 2022 15:40:00 GMT Čtrnáct františkánských mučedníků https://deti.vira.cz/clanky/14-frantiskanskych-mucedniku-omalovanky <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Patnáctého února si připomínáme svátek 14 pražských mučedníků, františkánů, kteří byli zabiti pro svou víru 15. 2. 1611 v kostele a klášteře Panny Marie Sněžné v Praze.</p> Thu, 10. Feb 2022 23:00:00 GMT