vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://deti.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ 16. neděle v mezidobí - A - Podobenství o obilí, kvásku a hořčičném semínku https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/16-nedele-v-mezidobi-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jeden člověk zasel na svém poli obilí. V noci přišel ale nepřítel a mezi obilí zasel plevel. Když začalo růst obilí, objevil se i plevel.</p> Sun, 12. Jul 2020 22:00:00 GMT Jak se mám chovat, aby se to líbilo Bohu? https://deti.vira.cz/clanky/kdo-je-muj-blizni <p>Po ulici si to hnal chlapík a vypadal, že je náramně spokojený sám se sebou...&quot;To mám ale chytrou otázku,&quot; říkal si sám pro sebe. &quot;Na tu Ježíše určitě nachytám. Ukáže se, že neví, co říká, když mluví o Bohu.&quot;&nbsp;</p> Wed, 08. Jul 2020 22:00:00 GMT Prodavačka látek, zmrzliny... Omalovánka a pracovní list https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/zamestnani-a-povolani/prodavacka-latek-zmrzliny-omalovanka-a-pracovni-list <p>Připravili jsme pro vás několik pracovních listů a omalovánek.&nbsp;Prodavačka látek - domalovánka a&nbsp;omalovánka; prodej zmrzliny - omalovánka&nbsp; a pracovní list učíme se počítat; potraviny - pracovní list a omalovánka...</p> Mon, 06. Jul 2020 22:00:00 GMT 15. neděle v mez. - (A) - O rozsévači https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/15-nedele-v-mezidobi-cyklus-a <p>Jednou vyprávěl Pán Ježíš lidem tento příběh: &bdquo;Jeden rozsévač vyšel sít obilí. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty. Přiletěli knim ptáci a sezobali je. Jiná padla na skálu, kde neměla skoro žádnou hlínu. Rychle sice vyklíčila, protože neležela hluboko vzemi, ale když vyšlo slunce, spálilo je.</p> Sun, 05. Jul 2020 22:00:00 GMT Cyril a Metoděj (nejen) pro děti - video https://deti.vira.cz/clanky/cyril-a-metodej-nejen-pro-deti <p>Jsi požehnáním pro ty, ke kterým tě Pán posílá. Krátké video (nejen) pro děti.</p> Fri, 03. Jul 2020 11:02:00 GMT Prázdninové korálkování https://deti.vira.cz/clanky/prazdninove-kouzleni <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ahoj děti! Prázdniny jsou tady! A protože může občas i zapršet a nebudete mít doma do čeho píchnout, jistě rády využijete čas pro výtvarné tvoření. Můžete tak udělat mamince nebo babičce radost a vyrobit jim originální dárek. Třeba k tomu použijete i nějakou tu jehlu. Zkusíte to?</p> Tue, 30. Jun 2020 22:00:00 GMT 14. neděle v mezidobí - A - Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/14-nedele-v-mezidobi-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 18px; text-align: justify;">Jednou se Pán Ježíš modlil: &bdquo;Pane Bože, je dobře, že jsi Boží království ukázal maličkým.&ldquo; Potom řekl lidem: &bdquo;Pojďte ke&nbsp;mně všichni, kdo jste unaveni a máte těžkosti, a já vám pomůžu. U mě najdete odpočinek.&nbsp;&nbsp;</span></p> Mon, 29. Jun 2020 20:00:00 GMT Slavnost sv. Petra a Pavla https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/slavnost-sv-petra-a-pavla <p align="JUSTIFY">Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: &bdquo;Co si o mně lidé vlastně myslí?&ldquo; Odpověděli mu: &bdquo;Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý z&nbsp;proroků, který vstal z&nbsp;mrtvých.&ldquo; Pán Ježíš se znovu zeptal: &bdquo;A co si o mně myslíte vy?&ldquo; Petr mu nato řekl: &bdquo;Ty jsi Spasitel. Boží Syn.&ldquo;</p> Mon, 22. Jun 2020 22:00:00 GMT 13. neděle v mezidobí - A - Pomáhejte si navzájem! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/13-nedele-v-mezidobi-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pán Ježíš si často povídal se svými učedníky. Učil je, jak mají žít, aby se dostali do nebe. Všichni ho rádi poslouchali.</p> Sun, 21. Jun 2020 22:00:00 GMT Co je nahoře a co dole? Zakroužkuj a domaluj https://deti.vira.cz/aktivity/predskolni-i-skolni-vzdelavani/grafomotorika/co-je-nahore-a-co-dole-zakrouzkuj-a-omaluj <p>Vybarvi obrázky, které jsou nahoře - nad něčím a zakroužkuj ty obrázky, které jsou dole - pod něčím...</p> Tue, 16. Jun 2020 22:13:00 GMT Díky, tati! https://deti.vira.cz/clanky/diky-tati-den-otcu-letos-pripada-na-176 <p>Je to zhruba měsíc, co jsme přáli maminkám k jejich svátku. Třetí červnovou neděli slaví svůj svátek všichni tatínkové! Můžeš mu namalovat obrázek nebo vybarvit připravenou omalovánku. Jestli rád vyrábíš, je tu nápad, jak tatínka překvapit!&nbsp;</p> Mon, 15. Jun 2020 22:00:00 GMT 12. neděle v mezidobí - A - Bůh zná každý tvůj vlas! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/12-nedele-v-mezidobi-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pán Ježíš věděl, že jeho učedníci musí být odvážní a musí důvěřovat Pánu Bohu. Řekl jim proto: &bdquo;Nebojte se lidí, ani toho, co si o vás budou myslet. Nebojte se, že by se vám mohli smát, nebo vám ublížit.</p> Sun, 14. Jun 2020 22:00:00 GMT 11. neděle v mezidobí - A - Vybrání dvanácti apoštolů https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/11-nedele-v-mezidobi-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou Pán Ježíš procházel se svými učedníky krajinou a viděl všude mnoho lidí. Bylo mu líto, že nemůže za každým z nich přijít, učit ho a pomáhat mu na cestě do nebe. Obrátil se proto na své učedníky a řekl jim: &bdquo;Bylo by potřeba dalších lidí, kteří by šli a hlásali příchod Božího království.&ldquo;</p> Tue, 09. Jun 2020 22:00:00 GMT Které věci nevyrobil člověk? Vyber... https://deti.vira.cz/aktivity/predskolni-i-skolni-vzdelavani/grafomotorika/ktere-veci-udelal-clovek-vyber <p>Připravili jsme pro děti další kvíz. Většina věcí&nbsp;vzniká v přírodě.&nbsp;Ale protože Bůh člověku dal rozum, tak člověk vytváří i nové věci, které v přírodě samy nevzniknou. Najdeš na obrázku věc, kterou člověk nevyrobil (a&nbsp;ani vyrobit neumí)?&nbsp;</p> Mon, 08. Jun 2020 10:35:00 GMT Počítáme na prstech https://deti.vira.cz/aktivity/predskolni-i-skolni-vzdelavani/grafomotorika/pocitame-na-ruce <p>Noe počítá zvířátka. Pomůžete mu, děti?</p> Wed, 03. Jun 2020 10:27:00 GMT Slavnost Nejsvětější Trojice - A - https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/slavnost-nejsvetejsi-trojice-cyklus-a <p>Jednou si Pán Ježíš povídal s Nikodémem. &bdquo;Víš, Nikodéme, Bůh lidem již dříve říkal, že pošle pro všechny lidi zachránce &ndash; Spasitele. Lidé si často nevědí rady se svými problémy, často se chovají špatně nebo hloupě a je pro ně velmi těžké napravit se. Ale i přesto má Pán Bůh všechny lidi rád a chce, aby se jednou mohli společně radovat v&nbsp;jeho království. Proto jsem přišel...</p> Sun, 31. May 2020 22:00:00 GMT Letnice - křížovky, luštěnky https://deti.vira.cz/clanky/letnice-krizovky-lustenky <p>Tři různě obtížné křížovky k tématu Letnice - Seslání Ducha Svatého.</p> Fri, 29. May 2020 12:47:00 GMT Obkresli tužkou vlny a déšť - grafomotorika https://deti.vira.cz/aktivity/predskolni-i-skolni-vzdelavani/grafomotorika/obkresli-tuzkou-vlny <p>Noemova loď se zmítá ve vlnách.</p> Tue, 26. May 2020 22:43:00 GMT Letnice - krátce, trefně, srozumitelně https://deti.vira.cz/aktuality/letnice-kratce-trefne-srozumitelne <p>Doporučujeme pro děti vám malou kapesní a srozumitelnou knížku o Letnicích.</p> Mon, 25. May 2020 17:35:00 GMT Slavnost Seslání Ducha Svatého, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/slavnost-seslani-ducha-svateho-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>Přijměte Ducha svatého</i></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0.35cm;">Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se knim nikdo nemohl dostat.</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0.35cm;">Jednou byli všichni zase spolu. Vtom se mezi nimi objevil Pán Ježíš. Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale řekl: &bdquo;Nebojte se!&ldquo;.</p> Sun, 24. May 2020 22:00:00 GMT Kornélius - voják, který věřil v Boha https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/kornelius-vojak-ktery-veril-v-boha <p>Znáte Kornéliův příběh? Kornélius byl vojákem římského císaře, do jehož říše tehdy patřilo i území obývané židovským národem. Kornélius dával chudým lidem almužnu a modlil se k Bohu. Jednoho dne ke Kornéliovi promluvil anděl: &quot;Kornélie, Bůh ví, že jsi dobrý člověk. Přeje si, abys zavolal muže jménem Petr, který bydlí v městě Joppe.&quot;</p> Thu, 21. May 2020 22:00:00 GMT Ježíš do nebe vstoupil? Co to znamená? https://deti.vira.cz/clanky/jezis-do-nebe-vstoupil-co-to-znamena <p>Milé děti, máme pro vás dnes jedno krkolomné slovo: Nanebevstoupení. Umíte ho vyslovit? To slovo se vlastně skládá za tří slov: &quot;Na nebe vstoupení.&quot; Ježíšův život vrcholí právě touto událostí, kdy Ježíš přechází z tohoto světa k Bohu Otci.&nbsp;Dokážete si představit, kam Pán Ježíš šel? Kde je vlastně nebe?</p> Wed, 20. May 2020 10:32:00 GMT 7. neděle velikonoční, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/7-nedele-velikonocni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou Pán Ježíš večeřel se svými učedníky. Po večeři se začal modlit:&nbsp;<span style="line-height: 1.5em;">&bdquo;Bože, když jsem šel na zem, dal jsi mi úkol, abych všem o Tobě vyprávěl. Že jsi dobrý, milosrdný, všemohoucí. Tento úkol jsem splnil. Moji učedníci poznali, že jsi mě poslal Ty. Naučil jsem je o Tobě všechno. Teď Tě za ně prosím.&quot;</span></p> Sun, 17. May 2020 22:00:00 GMT Napsala nám Karolína https://deti.vira.cz/aktuality/napsala-nam-karolina <p>Napsala nám Karolínka, že se jí líbí naše vymalovánky, ale nelze jí napsat zpět. Možná špatně vyplnila svůj e-mail ve formuláři. Tak jí odpovídáme alesopoň takto:</p> Fri, 15. May 2020 14:53:00 GMT Najdi dvojice zvířátek a obtáhni jejich cestičky - grafomotorika https://deti.vira.cz/aktivity/predskolni-i-skolni-vzdelavani/grafomotorika/najdi-dvojice-zviratek-a-obtahni-jejich-cesticky-k-sobe-grafomotorika <p>Najdi dvojice zvířátek a obtáhni jejich cestičky k sobě</p> Wed, 13. May 2020 22:46:00 GMT Architekt - omalovánky a úkoly https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/zamestnani-a-povolani/architekt <p>Milé děti, víte, kdo staví dům, nebo třeba i obchod, školu a kostel?</p> Sun, 10. May 2020 22:00:00 GMT 6. neděle velikonoční - (A) - "Pošlu vám Pomocníka, Ducha Svatého." https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/6-nedele-velikonocnicyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pán Ježíš si jednou povídal s učedníky. Řekl jim: &bdquo;Jestli mě máte rádi, dělejte to, co vám přikazuji. Abyste na to nebyli sami, pošlu vám Pomocníka, Ducha Svatého. Ten bude s vámi a bude vám radit, co máte dělat, tak jako vám to teď říkám já. Kdo zná moje příkazy a plní je, ukazuje, že mě má rád.&ldquo;</p> Sun, 10. May 2020 22:00:00 GMT Dokresli čáry podle předlohy - cvičení grafomotoriky https://deti.vira.cz/aktivity/predskolni-i-skolni-vzdelavani/grafomotorika/dokresli-cary-podle-predlohy <p>Zvířátka z Noemovy archy nám utekla. Dokresli čáry podle předlohy, abys zjistil, kudy zvířata běžela. Tím si uvolníš zápěstí a procvičíš ruku. Pak si můžeš&nbsp;Noemovu archu vybarvit.</p> Wed, 06. May 2020 11:11:00 GMT Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 1, 2, 3 https://deti.vira.cz/aktivity/predskolni-i-skolni-vzdelavani/ucime-se-pocitat/ucime-se-pocitat-s-obrazky-z-bible-1-2-3 <p>1 - archa;&nbsp;2 - Adam a Eva;&nbsp;3 - tři králové...</p> Wed, 06. May 2020 10:02:00 GMT Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 4,5,6 https://deti.vira.cz/aktivity/predskolni-i-skolni-vzdelavani/ucime-se-pocitat/ucime-se-pocitat-s-obrazky-z-bible-cisla-456 <p>4 andělé;&nbsp;5 prstů&nbsp;na ruce;&nbsp;6 cípů hvězdy&nbsp;</p> Tue, 05. May 2020 10:24:00 GMT 5. neděle velikonoční - (A) - "Já jsem cesta, pravda a život" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/5-nedele-velikonocni-cyklus-a <p>Pán Ježíš si s učedníky povídal o nebi. Řekl jim: &bdquo;Ničeho se nebojte! V nebi je dost místa pro všechny. Půjdu tam napřed připravit ho i pro vás. Moc se těším, až tam za mnou přijdete.&ldquo;</p> Mon, 04. May 2020 22:00:00 GMT Krátká a trefná nedělní videokázání pro děti https://deti.vira.cz/aktuality/kratka-a-trefna-nedelni-videokazani-pro-deti <p>P. Roman Vlk&nbsp;z farnosti Laškov na Prostějovsku reagoval na současné&nbsp;uzavření kostelů a nemožnost&nbsp;věnovat se katechezím pro děti. Proto se rozhodl natáčet pro děti krátké&nbsp;videokatecheze, které jsou umístěné&nbsp;na youtube v kanále Vlčí doupě.</p> Mon, 04. May 2020 13:43:00 GMT Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 7,8 https://deti.vira.cz/aktivity/predskolni-i-skolni-vzdelavani/ucime-se-pocitat/ucime-se-pocitat-s-obrazky-z-bible-cisla-78 <p>7 svíček&nbsp;na sedmiramenném svícnu;&nbsp;8 ryb</p> Mon, 04. May 2020 10:34:00 GMT Rybář, ryby - omalovánky a úkoly https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/zamestnani-a-povolani/rybar-ryby <p>Milé děti, víte, co dělá rybář? A viděli jste už někdy nějakého?&nbsp;Rybář chytá ryby. Může je buď chytat sám. To je pak nejčastěji chytá na rybářský prut. Anebo chytá ryby dohromady s&nbsp;dalšími rybáři. To pak ryby chytají nejčastěji do sítí.&nbsp;Víte, jak se jmenovala skupinka nejbližších Ježíšových kamarádů? Říkalo se jim apoštolové, nebo i učedníci &ndash; jako že se od něho učili. A několik z&nbsp;těchto apoštolů byli původně zaměstnáni jako rybáři.</p> Sun, 03. May 2020 22:03:00 GMT Učíme se počítat s obrázky z bible - čísla 9,10 https://deti.vira.cz/aktivity/predskolni-i-skolni-vzdelavani/ucime-se-pocitat/ucime-se-pocitat-s-obrazky-z-bible-cisla-910 <p>9 oveček;&nbsp;10 džbánů</p> Sun, 03. May 2020 10:45:00 GMT Ježíš - "dobrý záchranář" https://deti.vira.cz/clanky/jezis-dobry-zachranar <p>Ahoj děti. Blíží se nám tzv. Neděle Dobrého pastýře. Možná trochu nechápete, proč je Pán Ježíš přirovnáván zrovna k někomu, koho jste nikdy neviděli. A co přirovnat Pán Ježíše třeba k záchranáři nebo k někomu, kdo nám vždy poskytne pomoc, když ho zavoláme?</p> Tue, 28. Apr 2020 22:00:00 GMT 4. neděle velikonoční - (A) - "Já jsem dveře k ovcím" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/4-nedele-velikonocni-cyklus-a <p>Pán Ježíš jednou vyprávěl lidem o ovečkách a zloději. Říkal jim: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale snaží se proniknout tam jinudy, je zloděj. Kdo ale vchází dveřmi, ten je pastýř.<span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; text-indent: 24.188976287841797px;"></span></p> Mon, 27. Apr 2020 22:00:00 GMT Dirigent, hudební nástroje - omalovánky s rébusem https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/zamestnani-a-povolani/dirigent-hudebni-nastroje-omalovanky-s-rebusem <p>Milé děti, máte rádi písničky? Posloucháte nějaké? A umíte i nějaké zazpívat? &nbsp;A slyšeli jste někdy slovo hudba? Někdy se jí říká také muzika. &nbsp;Víte co to je? &nbsp;A víte, kdo je to dirigent?</p> Sun, 26. Apr 2020 22:44:00 GMT 3. neděle velikonoční - (A) - Cesta do Emauz https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/3-nedele-velikonocni-cyklus-a <p>Když skončily Velikonoce, vydali se dva učedníci z Jeruzaléma do nedaleké vesnice. Cestou si povídali o tom, co se o Velikonocích stalo, o Pánu Ježíši a o jeho smrti na kříži. Jak šli, připojil se k nim Pán Ježíš.&nbsp;</p> Mon, 20. Apr 2020 21:00:00 GMT Doktor, lékař, zdravotník, záchranář - omalovánky a úkoly https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/zamestnani-a-povolani/zdravotnik-lekar-zachranar-omalovanky-a-ukoly <p>Milé děti,&nbsp;Když jste nemocné, rodiče s&nbsp;vámi jdou k&nbsp;lékařce či k lékaři a ti se vám snaží pomoci, abyste se uzdravili.&nbsp;Na této stránce naleznete několik omalovánek&nbsp; zdravotníků, sestřiček a lékařů. Ale i nějaké úkoly. A hlavně telefonní čísla, kam se dovoláte v&nbsp;případě nouze.&nbsp; (A víte co to je nouze? Zeptejte se rodičů.)</p> Mon, 20. Apr 2020 05:44:00 GMT 2. neděle velikonoční - (A) - Blahoslavení, kdo neviděli a uvěřili https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/2-nedele-velikonocni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Po ukřižování Pána Ježíše se učedníci začali bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 14. Apr 2020 20:00:00 GMT Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/zamestnani-a-povolani/astronaut-kosmonaut-omalovanka-a-bludiste <p>12. dubna se připomíná&nbsp;Mezinárodní den kosmonautiky.&nbsp;A víte proč? Protože právě 12. dubna 1961 vzlétl první člověk do vesmíru. A víte, že v&nbsp;roce 1969 (21. července) přistáli lidé i na Měsíci?&nbsp;</p> Fri, 10. Apr 2020 22:54:00 GMT Neděle Zmrtvýchvstání Páně - cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/nedele-zmrtvychvstani-pane <p>Když Pán Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do hrobu. Před vchod přivalili veliký kámen. A v&nbsp;neděli ráno se šla Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se polekala.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 07. Apr 2020 22:00:00 GMT Na své radosti a bolesti nejsem sám. Velikonoční pracovní list. https://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce/pracovni-listy-velikonoce/na-sve-radosti-a-bolesti-nejsem-sam-velikonocni-pracovni-list <p>Tento pracovní list (a omalovánka) mají&nbsp;pomoci k tomu, aby si děti dokázaly vztáhnout tajemství a bohatství Velikonoc i do svého osobního života.&nbsp;</p> Tue, 07. Apr 2020 15:03:00 GMT Svatý týden – omalovánky, pracovní sešit https://deti.vira.cz/clanky/svaty-tyden-omalovanky-pracovni-sesit <p>Od Květné neděle do neděle Zmrtvýchvstání je na každý den jeden tématický obrázek&nbsp;k vybarvení. Jako předlohy sloužily obrazy z&nbsp;Centra&nbsp;Aletti nebo Dílny&nbsp;Všech svatých. Ke každému&nbsp;dni je nachystán i úryvek z evangelia, citát církevních&nbsp;otců, komentář a tip na tématický úkol.</p> Tue, 07. Apr 2020 08:56:00 GMT Křížová cesta - omalovánka podle umělců Centra Aletti v Římě https://deti.vira.cz/clanky/krizova-cesta-omalovanka-podle-umelcu-centra-aletti-v-rime <p>Omalovánka&nbsp;(nejen) pro děti -&nbsp;podle mozaiek Marko Rupnika SJ a umělců Centra Aletti v Římě.</p> Mon, 06. Apr 2020 14:25:00 GMT