vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://deti.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ Svatba v Káni Galilejské - hra https://deti.vira.cz/aktivity/hraji-hry-clanky/svatba-v-kani-galilejske-hra Thu, 21. Jan 2021 17:02:00 GMT Na Hromnice - o hodinu více! https://deti.vira.cz/clanky/vite-co-jsou-hromnice <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><em>Kdy končila doba vánoční?</em></p> <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jestli znáte pojem Hromnice, možná víte také to, že se tento den v křesťanské tradici ztotožňuje se svátkem Uvedení Páně do chrámu. Ten slavíme až 2. února, ale hromničky si můžete letos&nbsp;&nbsp;vyrobit již s předstihem.</p> Tue, 19. Jan 2021 23:00:00 GMT Co Covid? Ale SNÍH! https://deti.vira.cz/clanky/snehove-vlocky <p>Přestože prožíváme podivnou Corona-dobu, karanténu, domácí školu a kdovíco ještě, přec jen nám Hospodin sesílá jednu velkou radost! SNÍH! Nabízíme vám tedy krátké zastavení nad tématem sněhových vloček, sněhu a zimy.&nbsp;</p> Mon, 18. Jan 2021 09:00:00 GMT 3. neděle v mezidobí - B - "Pojďte za mnou!" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/3-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;">Jednou šel Ježíš po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: &bdquo;Nechte ryby a pojďte za mnou.&ldquo; Oni hned všeho nechali a šli za Pánem Ježíšem.</span></p> Sun, 17. Jan 2021 23:00:00 GMT Neděle Božího slova - vždy 3. neděle liturgického mezidobí https://deti.vira.cz/aktuality/nedele-boziho-slova-vzdy-3-nedele-liturgickeho-mezidobi <p>Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je věnována &bdquo;slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním&ldquo;.</p> Sat, 16. Jan 2021 10:20:00 GMT 2. neděle v mezidobí B - Šli a viděli, kde bydlí https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/2-nedele-v-mezidobi-b-sli-a-videli-kde-bydli <p>Ježíš musel na učedníky opravdu zapůsobit, když okamžitě opustili Jana Křtitele, šli za ním, vyptávali se, kde bydlí, a zůstali u něho celý zbytek dne! Jak rychle jsme my ochotni vstát a jít za Ježíšem? A také bychom s tím tak dlouho chtěli zůstat?</p> Thu, 14. Jan 2021 09:01:00 GMT Jak se v Corona-době domluvit s rodiči a sourozenci? https://deti.vira.cz/clanky/jak-se-domluvit-s-rodici-a-sourozenci <p>Každý člen rodiny má vliv na to, jak se v rodině cítí ostatní. Pokud se ti nelíbí, jaká je ve tvé rodině nálada, zkus s tím něco udělat. A začni u sebe. Co ti pomáhá, když s rodiči nebo sourozenci moc nevycházíš a jdete si a nervy?</p> Sun, 10. Jan 2021 23:00:00 GMT 2. neděle v mezidobí - B - "Mistře, kde bydlíš?" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/2-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Tato událost se přihodila, když ještě Ježíš žil v Nazaretě&nbsp;a teprve začínal hledat své učedníky. Jednoho dne procházel&nbsp; okolo skupiny lidí. Uprostřed těchto lidí stál Jan Křtitel a poučoval je o brzkém příchodu Spasitele. Když Jan zpozoroval, že Ježíš jde kolem nich zcela sám, zvolal: &bdquo;Hle, Beránek Boží!&ldquo;</p> Sun, 10. Jan 2021 23:00:00 GMT Kvízy a luštěnky o apoštolech https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/apostolove/kvizy-a-lustenky-o-apostolech <p>Chcete se tématu apoštolů věnovat chvilku sami? Nebo si trochu pohrát s ostatními a zkusit je vyzkoušet kvízem nebo společenskou hrou? Pak vám nabízíme náš soubor, kde najdete všechno pěkně pohromadě!</p> Fri, 08. Jan 2021 14:39:00 GMT Videa o apoštolech https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/apostolove/videa-o-apostolech <p>Chceme-li zajímavou a rychlou informaci o Ježíšových apoštolech, pomůže nám ČT Edu! Několik krátkých videí nás seznámí nejen s postavami Ježíšových apoštolů, ale také i s jejich zobrazováním. Jistě uvidíme leccos zajímavého!</p> Fri, 08. Jan 2021 14:30:00 GMT Katecheze o apoštolech https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/apostolove/katecheze-o-apostolech <p>Jedním z nejznámějších příběhů z evangelií je ten o povolání apoštolů. Nabízíme dvě ucelené katecheze, které se tématu věnují, a to nejen pro využití při náboženství - inspirujte se i pro vaše domácí setkání!</p> Fri, 08. Jan 2021 14:24:00 GMT Texty a obrázky o apoštolech https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/apostolove/texty-a-obrazky-o-apostolech <p>Apoštolů bylo dvanáct, to všichni víme! Ale dokázali byste je vyjmenovat, věděli byste, co znamenají jejich jména, v jakých příbězích v evangeliích a Skutcích apoštolů vystupují, co se s nimi podle legend stalo, když je Ježíš rozeslal hlásat evangelium celému světu, poznali byste je v kostele podle jejich zobrazení...? To všechno můžete zvládnout s následujícími sadami obrázků a textů!</p> Fri, 08. Jan 2021 14:14:00 GMT Masopust / karneval https://deti.vira.cz/aktuality/masopust-karneval <p>Období (po konci Vánoc) do začátku postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody.</p> Fri, 08. Jan 2021 11:22:00 GMT Ježíšův křest https://deti.vira.cz/aktuality/jezisuv-krest <p>Vánoční doba končí svátke Křtu Páně</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 07. Jan 2021 11:11:00 GMT Tříkrálová sbírka online https://deti.vira.cz/aktuality/trikralova-sbirka-online <p>Vážení, i&nbsp;letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a boží požehnání, netradiční okolnosti&hellip;</p> Tue, 05. Jan 2021 10:43:00 GMT Může mít pan král strach? https://deti.vira.cz/clanky/lide-si-mysli-ze-takovy-kral-nebo-prezident-vubec-nemaji-strach-to-je-veliky-omyl <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Lidé si myslí, že takový král, kníže nebo prezident vůbec neví, co je to strach. Hlídají ho stráže v paláci, střeží ho vojáci, dává na něj pozor armáda, není, čeho by se bál. To je veliký omyl. Oni jsou vám ti vládcové a potentáti ustrašení víc než my všichni dohromady. Tak zrovna král Herodes.</p> Sun, 03. Jan 2021 23:00:00 GMT Slavnost Zjevení Páně https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-doba-vanocni/slavnost-zjeveni-pane-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: &quot;Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.&quot;</p> Sun, 03. Jan 2021 09:00:00 GMT Svátek Křtu Páně, cyklus B https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-vanocni/svatek-krtu-pane-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jan Křtitel žil na břehu řeky Jordánu, křtil lidi a říkal jim: &bdquo;Už brzy přijde někdo, kdo je mocnější než já. Je tak veliký, že nejsem hoden ani rozvázat mu řemínek u sandálů. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.</p> Sat, 02. Jan 2021 23:00:00 GMT Tři králové https://deti.vira.cz/aktuality/tri-kralove <p>Vyprávění a aktivity pro děti</p> Fri, 01. Jan 2021 11:08:00 GMT Sníh! https://deti.vira.cz/aktuality/snih <p>Když v zimě napadne sníh, máme velkou radost. Ale i kdyby nenapadl, nabízíme vám něco, co vám sníh připomene a přiblíží....</p> Mon, 28. Dec 2020 23:26:00 GMT Slavnost Matky Boží Panny Marie 1.1. https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-vanocni/slavnost-matky-bozi-panny-marie <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim o jeho narození řekl anděl. Všichni, kdo byli kolem, se jejich slovům velmi podivili.</p> Sun, 27. Dec 2020 23:00:00 GMT Oblíbené vánoční představení - ke shlédnutí online https://deti.vira.cz/aktuality/oblibene-vanocni-predstaveni-ke-shlednuti-online <p>Posaďte se doma společně k vánočnímu představení (nejen) pro děti...</p> Thu, 24. Dec 2020 10:49:00 GMT Krásné Vánoce - přání a omalovánka https://deti.vira.cz/clanky/krasne-vanoce-prani-a-omalovanka <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>Radost a pokoj nejen o Vánocích!</i></p> <p><strong>Milé děti, milí rodiče,</strong></p> <p><strong>přejeme Vám krásné a pokojné prožití vánočních svátků!</strong></p> <p><strong>Vaše redakce webu deti.vira.cz</strong></p> Mon, 21. Dec 2020 12:00:00 GMT Svátek Svaté rodiny - cyklus B https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-vanocni/svatek-svate-rodiny-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>- námět na dětskou nedělní katechezi</i></p> <p>Dnešní evangelium připomíná událost, kdy Panna Maria podle židovského zvyku přinesla svého syna Ježíše čtyřicátého dne po narození do chrámu v Jeruzalémě, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.</p> Mon, 21. Dec 2020 01:48:00 GMT Vánoce https://deti.vira.cz/aktuality/vanoce <p>Matriály, aktivity, vyprávění a další k tématu Vánoce</p> Wed, 16. Dec 2020 23:47:00 GMT Maria žila v městečku Nazaret https://deti.vira.cz/clanky/maria-zila-v-mestecku-nazaret <p>Jednoho dne Marii navštívil anděl. Řekl jí, že se stane maminkou malého Krále. Ježíše.</p> Tue, 15. Dec 2020 10:58:00 GMT 4. neděle adventní B - Neboj se, Maria! https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/4-nedele-adventni-b-neboj-se-maria <p>Dovedeme si představit, jak se asi dívka Maria z Nazareta polekala, když za ní úplně nečekaně přišel anděl? Naslouchala mu ale a nakonec ráda splnila Boží vůli. Stejně se ale zeptala, jak bude možné to, co jí Gabriel zvěstoval. I my se můžeme Boha ptát, ale nakonec se bude nejlepší řídit Mariiným příkladem!</p> Tue, 15. Dec 2020 07:43:00 GMT 4. neděle adventní - cyklus B - Anděl přišel k Marii... https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-adventni/4-nedele-adventni-cyklus-b <p>Bůh poslal anděla Gabriela jako svého posla do Nazareta k dívce jménem Maria. Gabriel přišel k Marii a řekl: &bdquo;Raduj se, Maria! Bůh je s tebou!&ldquo;</p> Sun, 13. Dec 2020 23:00:00 GMT Jan Křtitel: neutíkejte od Boha, ale k němu https://deti.vira.cz/clanky/jan-krtitel-neutikejte-od-boha-ale-k-nemu <p>&nbsp;Bůh poslal Jana Křtitele, aby lidem řekl něco důležitého: &quot;Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k němu! Mám pro vás dobrou zpávu...&quot;</p> Wed, 09. Dec 2020 10:02:00 GMT 3. neděle adventní B - Vyrovnejte cestu Pánu! https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/3-nedele-adventni-cyklu-b-vyrovnejte-cestu-panu <p>Vyrovnávat cesty není lehké a výzvu k těžké práci někdy slyšíme moc neradi... A tak i Židé přemýšleli, kým Jan je, že je vybízí k něčemu tolik namáhavému. Jan ale všechnu pozornost směřuje na toho, který přichází: Ježíše. Dokážeme i my se soustředit na to, že přichází a není daleko?</p> Wed, 09. Dec 2020 08:51:00 GMT Oblíbené vánoční představení - ke shlédnutí online https://deti.vira.cz/aktuality/oblibene-vanocni-predstaveni-ke-shlednuti-online-1 <p>Posaďte se doma společně k vánočnímu představení (nejen) pro děti...</p> Mon, 07. Dec 2020 15:01:00 GMT Bůh poslal anděla Gabriela jako svého posla k dívce Marii https://deti.vira.cz/clanky/buh-poslal-andela-gabriela-jako-sveho-posla-k-divce-marii <p>Bůh poslal anděla Gabriela jako svého posla do Nazareta k panně jménem Maria. Byla zasnoubena s Josefem. Gabriel přišel k Marii a řekl: Raduj se, Maria! Bůh je s tebou. Vyvolil tě. Maria se lekla a uvažovala, co by měla tato slova znamenat. Avšak Gabriel řekl: Neboj se...</p> Mon, 07. Dec 2020 10:23:00 GMT 3. neděle adventní - cyklus B - "Já jsem ten, kdo připravuje cestu" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-adventni/3-nedele-adventni-cyklus-b <p>Jan Křtitel mluvil k lidem o tom, že má přijít Pán Ježíš. Všechny, kdo ho poslouchali, křtil, aby jim byly odpuštěny hříchy a aby se obrátili. Jednou za ním přišli farizeové z Jeruzaléma a ptali se ho: &bdquo;Kdo jsi? Jsi<br /> Mesiáš, ten, který nás má zachránit?&ldquo;</p> Sun, 06. Dec 2020 23:00:00 GMT Jan Křtitel připravoval Ježíšovi cestu https://deti.vira.cz/aktuality/jan-krtitel-pripravoval-jezisovi-cestu <p>Bůh poslal Jana Křtitele, aby lidem řekl něco důležitého: &quot;Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k němu!&nbsp;Mám pro vás dobrou zpávu, přijde Ježíš...&quot;</p> Sun, 06. Dec 2020 10:09:00 GMT Vánoční a předvánoční vyrábění https://deti.vira.cz/aktuality/vanocni-a-predvanocni-vyrabeni <p>Ručně vyrobené dárky, anebo krásné dekorace</p> Sat, 05. Dec 2020 23:28:00 GMT Advent a Vánoce pro nejmenší https://deti.vira.cz/clanky/advent-a-vanoce-pro-nejmensi <p>Připravte se spolu s dětmi v adventu na&nbsp;Vánoce. Jako podklad pro hovory s malými dětmi vám mohou pomoci domalovánky a bludiště...</p> Fri, 04. Dec 2020 10:18:00 GMT Až přijde Mikuláš, tak mu otevřete! https://deti.vira.cz/clanky/svaty-mikulas-za-dvermi <p>Svatý Mikuláš patří mezi nejznámější a nejoblíbenější světce. Slavení tohoto křesťanského svátku proniklo jako jedno z&nbsp;mála do rodin, do škol, ale také do sdělovacích prostředků a ve své lidové podobě je záležitostí různých besídek, oslav, nadílek a &bdquo;mikulášských diskoték&ldquo;.&nbsp;</p> Tue, 01. Dec 2020 23:00:00 GMT 2. neděle adventní - cyklus B - Jan Křtitel https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-adventni/2-nedele-adventni-cyklus-b <p>Nějakou dobu před tím, než začal Pán Ježíš chodit mezi lidi a mluvit k nim, objevil se Jan Křtitel. Bydlel na poušti, nosil šaty z velbloudí kůže a živil se kobylkami a medem divokých včel. Chodilo za ním mnoho lidí a on jim říkal, jak se mají připravit na příchod Pána Ježíše.</p> Mon, 30. Nov 2020 23:00:00 GMT Mikuláš https://deti.vira.cz/aktuality/mikulas <p>Svatý Mikuláš patří mezi nejznámější a nejoblíbenější světce.&nbsp;</p> Mon, 30. Nov 2020 14:20:00 GMT Doporučujeme: Evangelium pro děti - komiks https://deti.vira.cz/aktuality/doporucujeme-evangelium-pro-deti-komiks <p>Pro děti od 6 let.&nbsp;Tato komiksová bible&nbsp;nabízí padesát příběhů z evangelií, zestručněných tak, aby byly srozumitelné dětem prvního školního věku.&nbsp;</p> Mon, 30. Nov 2020 10:37:00 GMT 2. neděle adventní B - Připravte cestu Pánu https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/2-nedele-adventni-b-pripravte-cestu-panu <p>Za Janem Křtitelem přicházeli na poušť lidé z Jeruzaléma i z&nbsp;judského kraje, protože chtěli slyšet, co jim řekne. Nerozuměli ale tomu, čí příchod jim ohlašoval &ndash; Ježíše, který je mocnější než on. Víme ale my, proč je pro nás jeho příchod tak důležitý? Zkusme se na něj právě teď víc připravit!</p> Mon, 30. Nov 2020 09:13:00 GMT Adventní kartičky s inspirací a úkoly https://deti.vira.cz/aktuality/adventni-karticky-s-inspiraci-a-ukoly <p>Inspirace a pomůcka na cestě, na níž se přibližuji Bohu a&nbsp;stávám se citlivějším vůči druhým...</p> Sun, 29. Nov 2020 10:15:00 GMT 1. neděle adventní B - Dejte pozor a bděte! https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/1-nedele-adventni-b-dejte-pozor-a-bdete <p>&quot;Bděte!&quot; &quot;Buďte bdělí!&quot; To všechno nám dnešní evangelium důrazně říká a my si musíme vzpomenout na družičky a jejich lampy bez oleje, o kterých jsme slyšeli před několika týdny. Ježíš nás upozorňuje, že přijde, když ho nebudeme čekat. Jsme ale každý den dost pozorní, abychom poznali, že se s ním potkáváme?</p> Mon, 23. Nov 2020 08:40:00 GMT 1. neděle adventní - cyklus B - Podobenství o služebnících https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-adventni/1-nedele-adventni-cyklus-b <p>Pán Ježíš řekl svým učedníkům: &bdquo;Dávejte pozor a bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Než odcestoval, svěřil služebníkům svůj majetek a rozdělil jim práci. Vrátnému nařídil, aby pozorně hlídal, nespal a bděl. Služebníci tedy poctivě pracovali, protože nevěděli, kdy jejich pán přijde: jestli večer, nebo o půlnoci, nebo za svítání, nebo ráno. Nechtěli, aby je jejich pán našel, jak spí. I já vám tedy říkám: Bděte!</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 22. Nov 2020 23:00:00 GMT Advent https://deti.vira.cz/aktuality/advent <p>Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek čekání na Vánoce.&nbsp;</p> Sun, 22. Nov 2020 19:33:00 GMT Průvodce (jakýmkoliv) kostelem - omalovánka, text https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/lidske-vytvory/kostel-krista-spasitele-v-praze-na-barrandove/pruvodce-vnitrkem-kostela-omalovanka-text-karticky <p>Milé děti, víte, jak vypadá&nbsp;uvnitř&nbsp;kostel?&nbsp;Někdo z vás možná ví, jiní ne. Připravili jsme pro vás proto omalovánku vnitřku krásného kostela, který&nbsp;byl&nbsp;letos - v roce 2020 - postaven na sídlišti v&nbsp;Praze na Barrandově. V omalovánce se dozvíte, jak se jmenují jednotlivé věci v kostele.&nbsp;</p> Sun, 22. Nov 2020 12:26:00 GMT Aktivity v komunitním centru - omalovánka, komix https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/lidske-vytvory/kostel-krista-spasitele-v-praze-na-barrandove/aktivity-v-komunitnim-centru-omalovanka-komix <p>Komunitní centrum při kostele Krista Spasitele na Barrandově nabízí prostor pro mnoho aktivit. Seznámit se s nimi můžete v této omalovánnce - komixu... &quot;Každý jde někam jinam a přesto všichni míří na jedno místo... do komunitního centra Barrandov.&quot;</p> Sat, 21. Nov 2020 17:41:00 GMT Kostel Krista Spasitele na Barrandově - omalovánky https://deti.vira.cz/clanky/kostel-krista-spasitele-v-praze-na-barrandove-omalovanky <p>Na sídlišti Barrandov v&nbsp;Praze byl v&nbsp;roce 2020 postaven úplně nový a krásný kostel s komunitním centrem. Kostel bude slavnostně otevřen a zasvěcen tuto neděli 22. 11. 2020. Bohoslužbu bude přenášet i TV&nbsp;NOE.&nbsp;</p> Fri, 20. Nov 2020 14:19:00 GMT Martínek objevuje kostel - omalovánka, komix https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/lidske-vytvory/kostel-krista-spasitele-v-praze-na-barrandove/martinek-objevuje-kostel-omalovanka-komix <p>Milé děti, připravili jsme pro vás malý omalovánkový komix o rodince, která se rozhodla poprvé navštívit kostel. Podařilo se jim zajít se podívat do&nbsp;nově postaveného moderního a krásného kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově. Jak to dopadlo, to se už dočtete v omalovánce.&nbsp;</p> Fri, 20. Nov 2020 09:09:00 GMT Luštěnky a kvízy k adventu a vánocům https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/advent-a-vanoce/lustenky-a-kvizy-k-adventu-a-vanocum <p>V tomto čase budeme mnoho času trávit spolu, je ale třeba se také zamyslet, co budeme dělat, když budeme sami. Nabízíme soubor různých luštěnek pro &quot;osamělé hráče&quot;, kteří si rádi trochu zapřemýšlí, ale i několik společných kvízových her, u kterých si nejen ověříte, co jste se už dozvěděli, ale také se - doufáme - trochu pobavíte!</p> Thu, 19. Nov 2020 14:32:00 GMT Videa k adventu a k vánocům https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/advent-a-vanoce/videa-k-adventu-a-k-vanocum <p>Pojďte s ČT Edu nahlédnout pod pokličku adventu a vánoc! V krátkých videích, které jsou rozhodně zajímavá i mimo školu, se můžete stručně dozvědět něco o obsahu vánočního slavení, ale také o lidových tradicích a zvycích, které toto období doprovázejí a nad kterými se možná už ani nezamýšlíme....</p> Thu, 19. Nov 2020 14:25:00 GMT Katecheze k adventu a vánocům https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/advent-a-vanoce/katecheze-k-adventu-a-vanocum <p>Školním dětem a zejména jejich rodičům a katechetům tu nabídneme postupně několik ucelených katechezí k adventnímu a vánočnímu období. V adventu se zaměříme zejména na postavu Jana Křtitele a proroky, nechybí však ani ucelená sada katechezí, které nejmladší děti provedou celým adventem. O vánocích se pak budeme věnovat zejména epizodě Ježíšova narození a Svaté rodině. Vyberte si téma a nechte se inspirovat!</p> Thu, 19. Nov 2020 14:14:00 GMT Texty a obrázky k adventu a vánocům https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/advent-a-vanoce/texty-a-obrazky-k-adventu-a-vanocum <p>Advent a vánoce jsou samy o sobě jedním velkým příběhem s mnoha postavami. A jsou to příběhy tajemné, někdy napínavé, někdy vzbudí hluboké pocity... Spolu s nejdůležitějšími postavami si historii Ježíšova příchodu můžete připomenout - vyberme si obrázky, biblické texty či prezentaci a pojďme se ponořit do toho, co se před dvěma tisíci lety odehrálo.</p> Thu, 19. Nov 2020 14:02:00 GMT Fotogalerie: Kostel Krista Spasitele Barrandov - projekt https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/lidske-vytvory/kostel-krista-spasitele-v-praze-na-barrandove/fotogalerie-kostel-krista-spasitele-barrandov-projekt <p>Fotogalerie architektonických modelů kostela.</p> Thu, 19. Nov 2020 13:06:00 GMT Odkazy na jiné weby https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/lidske-vytvory/kostel-krista-spasitele-v-praze-na-barrandove/stavba-noveho-kostela-na-barrandove-odkazy-na-jine-weby Thu, 19. Nov 2020 11:17:00 GMT Slavnost Ježíše Krista Krále A https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/slavnost-jezise-krista-krale-a <p>Až Pán Ježíš přijde podruhé, na konci času, budeme se chtít jistě postavit mezi ovce u jeho pravé ruky. Ale on se nás na něco bude chtít zeptat:&nbsp;pomohli jste těm, kteří to potřebovali? Jestli ano, pomohli jste mně... A naše láska k druhým bude důležitější, než jsme si mysleli!</p> Wed, 18. Nov 2020 09:15:00 GMT Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/slavnost-jezise-krista-krale-cyklus-a <p>Ježíš je král . Ale trochu jiný, než jací jsou králové na zemi. On má každého rád.</p> Mon, 16. Nov 2020 15:25:00 GMT Ježíš Kristus je král https://deti.vira.cz/aktuality/jezis-kristus-je-kral <p>Slavnost Ježíše Krista Krále se připomíná vždy poslení neděli před první adventní nedělí. Tedy koncem listpadu. Co znamená, že Ježíš je král?</p> Mon, 16. Nov 2020 11:19:00 GMT Blíží se advent https://deti.vira.cz/aktuality/blizi-se-advent <p>Stáhněte si na našem webu&nbsp;včas podklady pro adventní kalendář&nbsp;a nalaďte s námi během adventu svoje srdce pro Ježíšův příchod :-)</p> Fri, 13. Nov 2020 23:49:00 GMT 33. neděle v mezidobí, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/33-nedele-v-mezidobi-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>- námět pro dětskou nedělní katechezi</i></p> <p>Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh: &bdquo;Jeden člověk se chystal na cesty. Zavolal si proto své služebníky a svěřil jim své peníze. Jednomu dal pět hřiven (pytlů stříbra), druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, začal s nimi podnikat a vydělal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě hřivny, vydělal další dvě. Ale ten, který dostal jednu hřivnu, šel, vykopal jámu a peníze do ní ukryl.</p> Thu, 12. Nov 2020 23:00:00 GMT Anežka Česká (13. 11.) https://deti.vira.cz/aktuality/anezka-ceska-13-11 <p>Královská dcera, princezna...</p> Wed, 11. Nov 2020 23:49:00 GMT 33. neděle v mezidobí cyklu A - O hřivnách https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/33-nedele-v-mezidobi-cyklu-a-o-hrivnach <p>Jeden člověk měl tři služebníky a potřeboval odcestovat. Ale co si počít s majetkem, kdo se o něj postará? Zavolal si tedy ty tři a svůj majetek jim svěřil... A jak to dopadlo? A jakými hospodáři bychom byli my?</p> Mon, 09. Nov 2020 08:58:00 GMT Svatý Martin (11.11.) https://deti.vira.cz/aktuality/svaty-martin-1111 <p>Kdo byl svatý Martin? Proč přijíždí na bílém koni? Příběh sv. Martina (vyprávění a komix), recept na svatomartinské rohlíčky, výroba lampionů, modlitba...</p> Wed, 04. Nov 2020 11:02:00 GMT 32. neděle v mezidobí cyklu A - O družičkách a lampách https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/32-nedele-v-mezidobi-cyklu-a <p>Družičky čekají celou noc na ženicha, usnou... a polovina z nich nakonec zjistí, že nejsou na jeho příchod připraveny! Co se s nimi stane, vezme je ženich na svatbu? A kdo je ten ženich? A jsme my připraveni na to, až přijde?</p> Tue, 03. Nov 2020 09:45:00 GMT Svatý Martin - 11. listopadu https://deti.vira.cz/clanky/svaty-martin <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Svatý Martin byl původně římský voják, později poustevník i biskup, který žil ve Francii ve 4. století. Podle legendy bývá zobrazován jako voják, který se dělí se žebrákem o svůj plášť...</p> Sat, 31. Oct 2020 23:00:00 GMT Slavnost Všech svatých https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/slavnost-vsech-svatych <p>Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu! To slyšíme v dnešním čtení z evangelia na slavnost Všech svatých, která připadá na dnešní neděli. Svatí byli ti, kdo velmi dobře pochopili, co je Ježíš učil, přes všechny překážky šli za ním... a proto jsou nám tak dobrými vzory a pomocníky. Prošli totiž tím, čím procházíme i my!</p> Tue, 27. Oct 2020 08:12:00 GMT Jak mluvit s dětmi o smrti nebo jak vyrobit lucerničku... https://deti.vira.cz/clanky/2-11-dusicky-vzpominka-na-nase-zemrele <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Zvláště začátkem listopadu vzpomínáme na ty naše blízké, kteří již zemřeli. Modlíme se za ně, aby došli do nebe. Chodíme na hřbitovy, na hrobech bývá spousta květin a malých světýlek, která zapalujeme kvůli naději - věříme, že život zemřelých lidí nezhasl. Je teď skrytý u Boha.</p> Mon, 26. Oct 2020 23:00:00 GMT Svátek svatých Šimona a Judy https://deti.vira.cz/clanky/svatek-svatych-simona-a-judy <p>Na státní svátek 28. října slavíme také svátky dvou Ježíšových apoštolů - Šimona Horlivce a Judy Tadeáše. Vyrobte si s námi ve volném dni vitráže do oken nebo se vydejte hledat s naším pracovním listem jednu známou sochu sv. Judy Tadeáše, velkého přímluvce v těžkých životních situacích.</p> Fri, 23. Oct 2020 22:00:00 GMT Slavnost Všech svatých (1. 11.) https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/slavnost-vsech-svatych <p>Stromy opadaly, často prší a sluníčko se ukáže zřídka. Přichází nejtemnější roční čas. Příroda vypadá šedivě, jako by zestárla a ustával v ní život. I lidé cítí víc než jindy, že na světě je také smrt. Někdy je proto zmáhá smutek. Čím ho zahnat?</p> Mon, 19. Oct 2020 22:00:00 GMT 30. neděle v mezidobí - A - Miluj! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/30-nedele-v-mezidobi-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Kdo je můj bližní? Ten, kdo je mi blízko. Takže ten, koho mám nejblíž: maminka, tatínek, babička, dědeček, bráška, sestřička, kamarád, kamarádka. A co všichni ostatní? Ty nemusím milovat?</p> Mon, 19. Oct 2020 22:00:00 GMT 30. neděle v mezidobí cyklu A https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/30-nedele-v-mezidobi-cyklu-a <p>Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Tak se Ježíše ptali farizeové, když ho chtěli dostat do úzkých. A on jim na to odpověděl jasně a přesně, jak to uslyšíme v nedělním čtení. A týkají se tato přikázání i nás?</p> Mon, 19. Oct 2020 08:28:00 GMT