vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://deti.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ Narození sv. Jana Křtitele 24.6. https://deti.vira.cz/aktuality/narozeni-sv-jana-krtitele-246 <p>Bůh poslal Jana, aby nám řekl něco důležitého: &quot;Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k němu!&quot;</p> Thu, 17. Jun 2021 09:35:00 GMT Jan Křtitel - omalovánka https://deti.vira.cz/z-vyuky/jan-krtitel-omalovanka <p>Milé děti, víte, kdo to byl Jan Křtitel?&nbsp;Jan Křtitel připravoval lidi na to, že přijde Ježíš, který všem poví, jak dobrý je Bůh. Jan Křtitel byl asi také Ježíšův příbuzný. Možná bratranec&hellip;</p> Thu, 17. Jun 2021 09:16:00 GMT 12. neděle v mezidobí - B - Ježíš, vládce nad bouří https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/12-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednoho dne večer vybídl Pán Ježíš své učedníky: &bdquo;Přeplavme se na druhý břeh!&ldquo; Vydali se tedy na cestu. Také jiné lodi jely s nimi. Tu se strhla velká větrná bouře.</p> Thu, 17. Jun 2021 05:00:00 GMT Ztraceni v bouři https://deti.vira.cz/clanky/ztraceni-v-bouri <p>Hrdinové Caleb, Hana a Noe potřebují stůj co stůj&nbsp;zjistit, jak se dostat do dávné doby, v níž se před krátkým časem zničehonic ocitli. Nakonec se jim to podaří a jejich cesty se protnou s chlapcem Jonatanem. Zažijí společně velké dobrodružství, když musejí čelit úplně sami prudké bouřce. Ta jejich cesty velmi zklikatí, zavede je dokonce až do Kány Galilejské. Tak zažijí netušená setkání a vyslechnou příběhy přímých svědků několika Ježíšových zázraků.&nbsp;</p> Mon, 14. Jun 2021 22:00:00 GMT 11. neděle mezidobí - B - Hořčičné zrnko https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/11-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;">Ježíš vyprávěl lidem příběhy o Božím království: &bdquo;Boží království je, jako když člověk zaseje do země semínko. Ať potom ten člověk spí nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semínko klíčí a roste, on ani neví jak.</span></p> Tue, 08. Jun 2021 22:00:00 GMT Máte rádi housku s mákem, anebo třeba makový koláč? https://deti.vira.cz/objevuji/stvoreni/rostliny/mate-radi-housku-s-makem-anebo-treba-makovy-kolac <p><span style="font-size: 0.95em;">Mák je rostlinka, která se pěstuje na polích. Používá se na jídlo, anebo i na výrobu léků. Mák na polích kvete v červnu až srpnu.&nbsp;</span></p> Mon, 07. Jun 2021 09:57:00 GMT Děti a eucharistie. Těla a krve Páně. https://deti.vira.cz/clanky/deti-a-eucharistie-katecheticka-pomucka <p>Nabízíme vám katechetickou pomůcku pojednávající o eucharistii. Lze ji využít (nejen) kolem slavnosti Těla a krve Páně, ale i při příležitosti události prvního svatého přijímání, na které se některé děti již připravují.</p> Tue, 01. Jun 2021 22:00:00 GMT 10. neděle mezidobí - B - „Každý, kdo plní vůli Boží, je můj bratr i sestra i matka.“ https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/10-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Někteří lidé o Ježíšovi tvrdili, že se pomátl na rozumu. Proto za ním přišla jeho matka s příbuznými. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: &bdquo;Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!&ldquo;&nbsp;</p> Mon, 31. May 2021 22:00:00 GMT Navštívení Panny Marie - 31. 5. https://deti.vira.cz/clanky/svatek-navstiveni-panny-marie-omalovanka <p>Nedlouho po té, co se Panně Marii zjevil anděl a oznámil jí, že se jí narodí syn Boží, se Maria vydala na cestu. Chtěla navštívit Alžbětu, která také čekala miminko a nabídnout jí pomoc.&nbsp;</p> Sat, 29. May 2021 22:00:00 GMT Nejsvětější Trojice - B - "Nebojte se, já budu s vámi až do konce světa!" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/slavnost-nejsvetejsi-trojice-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">&quot;Křtěte tyto nové učedníky ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. A nebojte se, neboť já budu všude s vámi až do konce světa.&ldquo;</p> Tue, 25. May 2021 08:00:00 GMT Trojice - tři bohové? https://deti.vira.cz/aktuality/trojice-tri-bohove <p>Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...</p> Mon, 24. May 2021 12:34:00 GMT Tři bohové? https://deti.vira.cz/clanky/tri-bohove <p>Jsou Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch Svatý tři různí bohové?</p> Mon, 24. May 2021 12:24:00 GMT Luštěnky a kvízy - Církev po Letnicích https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/cirkev-po-letnicich/lustenky-a-kvizy-cirkev-po-letnicich <p>Hry a luštěnky jsou pro každou chytrou hlavu, a ty vy určitě máte! Zvládnete naše křížovky, osmisměrky, šifry a bludiště? Pojďte si vyzkoušet, co všechno vyluštíte k&nbsp;tématům Duch svatý, eucharistie a cesty svatého Pavla!</p> Thu, 20. May 2021 09:34:00 GMT Katecheze - Církev po Letnicích https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/cirkev-po-letnicich/katecheze-cirkev-po-letnicich <p>Dva cykly pomůcek se zaměřují hlavně na knihu Skutků apoštolů a na okruh darů Ducha svatého. Nabídneme však i některé další katecheze a pomůcky o eucharistii a dalších tématech.</p> Thu, 20. May 2021 09:15:00 GMT Videa https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/cirkev-po-letnicich/videa <p>Jak vlastně církev vznikla? To určitě víte, ale není špatné si to připomenout, abyste to uměli vysvětlit i těm, kteří se vás třeba budou ptát na to, proč jste křesťané a co to pro vás znamená. Možná se vám potom bude hodit i video o kostelech a dalších tématech&hellip;</p> Thu, 20. May 2021 09:08:00 GMT Seslání Ducha svatého B - Přijměte Ducha svatého! https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/seslani-ducha-svateho-b-prijmete-ducha-svateho <p>O svátcích Letnic se v&nbsp;Jeruzalémě sešlo mnoho lidí. Apoštolové, Ježíšovi příbuzní, Maria a další ženy ale byli spolu v&nbsp;jednom domě a modlili se. Očekávali Přímluvce, kterého jim Ježíš slíbil. Co se ale stalo potom?&nbsp;</p> Thu, 20. May 2021 08:35:00 GMT Slavnost Seslání Ducha svatého, cyklus B https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-velikonocni/slavnost-seslani-ducha-svateho-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pán Ježíš řekl svým učedníkům: &bdquo;Až budu v nebi u svého Otce, pošlu vám Přímluvce, Ducha svatého. Ten vám pomůže pochopit, všechno, co jsem vám říkal.<em>&quot;</em></p> Tue, 18. May 2021 12:40:00 GMT Letnice - seslání Ducha svatého https://deti.vira.cz/aktuality/lednice-seslani-duch-svateho <p>Deset dní po Ježíšově nanebevstoupení byl svátek&nbsp;letnic. Apoštolové se shromáždili spolu s Marií, Ježíšovou matkou. Náhle na ně sestoupil přislíbený Duch svatý.&nbsp; Zatímco předtím se báli a skrývali se, nyní se cítili silní, odvážní a plní radosti. Okamžitě vyšli ven všem lidem začali povídat o Ježíšovi a zvali všechny, aby ho také poznávali a věřili mu.&nbsp;</p> Tue, 18. May 2021 08:58:00 GMT 7. neděle velikonoční B - Neprosím, abys je vzal ze světa... https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/7-nedele-velikonocni-b-neprosim-aby-je-vzal-ze-sveta <p>Evangelia velikonočních nedělí nám nejrůznějším způsobem připomínají, co bychom si z oslavy svátku Ježíšova zmrtvýchvstání měli odnést: radost, pokoj, vzájemnou lásku, blízkost Bohu&hellip; Do jakých slov bychom to ale všechno mohli shrnout?</p> Thu, 13. May 2021 08:11:00 GMT 7. neděle velikonoční - B - ...aby měli v sobě plnost mé radosti! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-velikonocni/7-nedele-velikonocni-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když Ježíš domluvil všechno, co chtěl učedníkům říct, podíval se k nebi a začal se za učedníky modlit: &bdquo;Otče, prosím tě za své učedníky...</p> Mon, 10. May 2021 22:00:00 GMT Nanebevstoupení - co to znamená? https://deti.vira.cz/aktuality/nanebevstoupeni-co-to-znamena <p>Ježíš prošel před námi cestu&nbsp;domů do nebe.&nbsp;</p> Sun, 09. May 2021 22:12:00 GMT Ježíš do nebe vstoupil? Co to znamená? https://deti.vira.cz/clanky/jezis-do-nebe-vstoupil-co-to-znamena <p>Milé děti, máme pro vás dnes jedno krkolomné slovo: Nanebevstoupení. Umíte ho vyslovit? To slovo se vlastně skládá za tří slov: &quot;Na nebe vstoupení.&quot; Ježíšův život vrcholí právě touto událostí, kdy Ježíš přechází z tohoto světa k Bohu Otci.&nbsp;Dokážete si představit, kam Pán Ježíš šel? Kde je vlastně nebe?</p> Sat, 08. May 2021 22:00:00 GMT 6. neděle velikonoční B - Nikdo nemá větší lásku... https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/6-nedele-velikonocni-b-nikdo-nema-vetsi-lasku <p>Slavíme největší svátky v&nbsp;roce &ndash; Velikonoce, které jsou oslavou zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Jenže jeho zmrtvýchvstání není jen událost z&nbsp;historie &ndash; týká se nás všech!</p> Wed, 05. May 2021 13:40:00 GMT Kytičky na louce https://deti.vira.cz/objevuji/stvoreni/rostliny/kyticky-na-louce <p>Anička se ráda prochází po louce.&nbsp;Rozhodla se nasbírat mamince kytičku.&nbsp;Pomůžete jí? Omalovánka, domalovánka, bludiště.</p> Mon, 03. May 2021 22:02:00 GMT Den matek - poděkujte mamince https://deti.vira.cz/aktuality/den-matek-podekujte-mamince <p>Svátek matek (den matek)&nbsp;se slaví vždy druhou květnovou neděli. Poděkujme jí a třeba i něco vyrobme...</p> Mon, 03. May 2021 22:00:00 GMT 6. neděle velikonoční - B - "Milujte se navzájem, jako já miluji vás" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-velikonocni/6-nedele-velikonocni-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pán Ježíš řekl svým učedníkům: &bdquo;Jako můj Otec, Pán Bůh, miluje mě, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce.&quot;</p> Sun, 02. May 2021 22:00:00 GMT 5. neděle velikonoční B - Já jsem pravý vinný kmen! https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/5-nedele-velikonocni-b-ja-jsem-pravy-vinny-kmen <p>Ježíš v&nbsp;mnoha příkladech ještě před svou smrtí učil apoštoly, kdo je on sám a kdo jeho Otec. Jeden z&nbsp;příkladů jsme slyšeli i v&nbsp;dnešním evangeliu. Nic z&nbsp;toho bychom ale doopravdy nemohli poznat, kdyby Ježíš nevstal z&nbsp;mrtvých...</p> Thu, 29. Apr 2021 09:28:00 GMT Jeremiáš, mladý prorok https://deti.vira.cz/clanky/jeremias-mlady-prorok <p>Jeremiášové slaví svátek 1. května. My si povíme něco o tom biblickém Jeremiáši. Znáte ho? Byl to&nbsp;ještě mladý chlapec, když si ho Bůh mnoho let po Jonášovi vybral za svého proroka. Izraelský národ znovu zapomněl na Boží přikázání a začal uctívat falešné bohy.</p> Mon, 26. Apr 2021 22:00:00 GMT 5. neděle velikonoční - B - Pravý vinný kmen https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-velikonocni/5-nedele-velikonocni-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pán Ježíš řekl svým učedníkům: &bdquo;Já jsem jako kmen vinné révy, vy jste jako jeho větévky. Můj otec je jako vinař. Jako se stromy prořezávají a čistí, tak i on každou mou větévku, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě víc.</p> Sun, 25. Apr 2021 22:00:00 GMT 4. neděle velikonoční B - Já jsem pastýř dobrý! https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/4-nedele-velikonocni-b-ja-jsem-pastyr-dobry <p>Každý z nás už určitě viděl obrázek Ježíše - Dobrého pastýře a určitě také ví, že i my se můžeme nazývat Ježíšovým stádem, Ježíšovými ovcemi. Není to pěkné? Náš pastýř nás vždycky půjde hledat, když se ztratíme, a každého z nás volá jménem!</p> Wed, 21. Apr 2021 15:45:00 GMT Svatý Vojtěch https://deti.vira.cz/clanky/svaty-vojtech-nove-pracovni-listy <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Svatý Vojtěch patří mezi hlavní patrony Čech. Narodil se zřejmě roku 956 na hradě Libici, byl z rodu Slavníkovců. Po devíti&nbsp; letech studia v Magdeburku se s biřmovacím jménem Adalbert vrátil do Prahy, kde se stal biskupem.</p> Tue, 20. Apr 2021 22:00:00 GMT 4. neděle velikonoční - B - neděle Dobrého pastýře https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-velikonocni/4-nedele-velikonocni-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pán Ježíš řekl: &bdquo;Já jsem dobrý pastýř! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Komu ovce nepatří a stará se o ně za peníze, ten když vidí přicházet vlka, utíká od ovcí pryč, aby se zachránil, a na ovcích mu nezáleží.</p> Sun, 18. Apr 2021 22:00:00 GMT Vystřihněte si kytičku https://deti.vira.cz/objevuji/stvoreni/rostliny/vystrihnete-si-kyticku <p>Vystřihněte si tulipán a další jarní kytičky... Vystřihovánka, omalovánka, luštěnka - rébus...</p> Thu, 15. Apr 2021 22:00:00 GMT 3. neděle velikonoční B - Vzal si a před nimi pojedl https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/3-nedele-velikonocni-b-vzal-si-a-pred-nimi-pojedl <p>Ježíš ukazuje své rány&nbsp;na rukou a nohou a před svými učedníky jí; tím dokazuje, že je opravdu tím, koho apoštolové znali. Navíc mají pochopit, že jejich Mistr&nbsp;je i po vzkříšení &bdquo;zcela lidský&ldquo;!</p> Thu, 15. Apr 2021 13:42:00 GMT První svaté přijímání https://deti.vira.cz/clanky/prvni-svate-prijimani <p>Proč potřebujeme k životu Pána Boha? A proč potřebujeme k životu svaté přijímání? Jak v nás vlastně funguje? A proč se potřebujeme zpovídat? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky naleznete v knížce První svaté přijímání a v dalších brožurkách, z nichž Vám nabízíme ukázku.&nbsp;</p> Tue, 13. Apr 2021 22:00:00 GMT 3. neděle velikonoční - B - Na cestě do Emauz https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-velikonocni/3-nedele-velikonocni-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když se učedníci opět sešli, dva z nich vyprávěli o tom, co se jim přihodilo po cestě do Emauz a jak poznali Pána Ježíše při lámání chleba. Bylo to v době, kdy Ježíš byl již vzkříšen a přicházel mezi své učedníky i jiné lidi. Potkával se a mluvil s nimi.</p> Mon, 12. Apr 2021 22:00:00 GMT Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/zamestnani-a-povolani/astronaut-kosmonaut-omalovanka-a-bludiste <p>12. dubna se připomíná&nbsp;Mezinárodní den kosmonautiky.&nbsp;A víte proč? Protože právě 12. dubna 1961 vzlétl první člověk do vesmíru. A víte, že v&nbsp;roce 1969 (21. července) přistáli lidé dokonce i na Měsíci?&nbsp;</p> Sat, 10. Apr 2021 22:54:00 GMT 2. neděle velikonoční B - Vlož ruku do mých ran https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/2-nedele-velikonocni-b-vloz-ruku-do-mych-ran <p>Apoštol Tomáš nevěřil, že se ostatní setkali se vzkříšeným Ježíšem, a chtěl se o tom přesvědčit sám. Potom ale vyznal, že je Ježíš jeho Bůh a Pán - a to je nejkrásnější vyznání víry, které v evangeliu máme. Víra není samozřejmost, ale dar!</p> Fri, 09. Apr 2021 09:22:00 GMT "Ty žiješ!" Začali volat učedníci https://deti.vira.cz/clanky/zamceny-pokoj <p>Po Ježíšově smrti se učedníci neustále obávali, že si pro ně přijdou římští vojáci a zatknou je. Toho dne se někteří sešli v jedné místnosti ve městě a raději se zamkli. Najednou se ale stal zázrak!</p> Wed, 07. Apr 2021 22:00:00 GMT Zimní spánek – která zvířátka se probouzejí ze zimního spánku? https://deti.vira.cz/objevuji/stvoreni/zvirata/zimni-spanek-ktera-zviratka-se-probouzeji-ze-zimniho-spanku <p>Připravili jsem pro vás luštěnku (a omalovánku) s otázkou, která zvířátka se probouzejí ze zimního spánku?&nbsp;</p> Tue, 06. Apr 2021 13:54:00 GMT 2. neděle velikonoční - B - "Bílá neděle"- Neděle Božího milosrdenství https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-velikonocni/2-nedele-velikonocni-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat.</p> Mon, 05. Apr 2021 18:00:00 GMT Zmrtvýchvstání Páně - B - „Tělo Ježíše nám někdo odnesl!“ https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-velikonocni/slavnost-zmrtvychvstani-pane-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do hrobu. Před vchod přivalili veliký kámen. V neděli ráno se šla Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se polekala.</p> Sat, 03. Apr 2021 18:00:00 GMT Bílá sobota https://deti.vira.cz/clanky/bila-sobota <p>Bílá sobota je den velkého smutku &ndash; vzpomínáme na to, jak těžké to muselo být pro Ježíšovy učedníky a přátele, když byl Ježíš ukřižován. Museli být smutní &ndash; doufali, že je Ježíš ten, který má zachránit svět, je Bůh. A najednou leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho příběh končí.&nbsp;Když ale večer zapadne slunce, začínáme slavit vigilii - oslavu Ježíšova vzkříšení.&nbsp;</p> Fri, 02. Apr 2021 20:00:00 GMT Velký pátek - umučení Ježíše https://deti.vira.cz/clanky/velky-patek <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i></i><span style="font-size: 0.95em;"></span></p> <p>Velký pátek je dnem, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení a ukřižování. Myslíme na to, že to vše podstoupil kvůli nám &ndash; chtěl tak za nás vytrpět to, co bychom&nbsp;sami museli vytrpět jako důsledek našeho špatného a zlého jednání.&nbsp;&nbsp;</p> Thu, 01. Apr 2021 19:00:00 GMT Neděle Zmrtvýchvstání Páně B - Kam položili Pána? https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/nedele-zmrtvychvstani-pane-b-kam-polozili-pana <p>Běželi bychom jako Petr a Jan přesvědčit se o tom, co by nám Marie řekla? A stejně je i pro nás každý rok překvapení, že nacházíme hrob prázdný a Ježíš vstal z mrtvých!</p> Wed, 31. Mar 2021 14:56:00 GMT Na své radosti a bolesti nejsem sám https://deti.vira.cz/aktuality/na-sve-radosti-a-bolesti-nejsem-sam <p>Pomůcka&nbsp;k&nbsp;osobnímu prožití Velikonoc:&nbsp; pracovní list&nbsp;&quot;Na své radosti a bolesti nejsem sám&quot;.</p> Wed, 31. Mar 2021 12:07:00 GMT Zelený čtvrtek - Poslední večeře https://deti.vira.cz/clanky/zeleny-ctvrtek <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Zelený čtvrtek je první den velikonočního třídenní. Večerem tohoto dne vstupujeme do velikonoční doby a připomínáme si především Ježíšovu poslední večeři s učedníky. Co všechno se tehdy ještě přihodilo?</p> Tue, 30. Mar 2021 22:00:00 GMT Projekt Velikonoce pro distanční vzdělávání https://deti.vira.cz/aktuality/projekt-velikonoce-pro-distancni-vzdelavani <p>Na kanále vimeo.com je k&nbsp;využití projekt Velikonoce pro distanční vzdělávání. Jedná se o příběh pro děti i dospělé lidi.</p> Mon, 29. Mar 2021 10:26:00 GMT Vyrobme si vlastní křížovou cestu! https://deti.vira.cz/kalendar/postni-doba/krizova-cesta-1/krizova-cesta-s-omalovankami/krizova-cesta-pro-deti <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Prožijte ji, sestavte si jednotlivá zastavení a vytvořte si z každého svůj obrázek! Modlitba křížové cesty, kterou jste možná slyšeli číst&nbsp;v kostele, se vám může zdát smutná a nemusíte jí&nbsp;dobře rozumět. Zkuste prožít &quot;křížovou cestu&quot; s Ježíšem tak, že si k ní vytvoříte 14 vlastních obrázků technikou &quot;frotáže&quot; a k tomu si přečtete 14 krátkých textů.</p> Sun, 28. Mar 2021 22:00:00 GMT Květná neděle B - Olej pro Ježíše https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/kvetna-nedele-b-olej-pro-jezise <p>Na počátku dnešního evangelia - pašijí podle Marka - jsme slyšeli, jak neznámá žena pomazala Ježíšovu hlavu olejem. Nebyla ona skutečnou &quot;pozornou učednicí&quot;, která chtěla prokázat Ježiši nejen svou úctu, ale také mu před nadcházejícím utrpením symbolicky&nbsp; posloužit?</p> Thu, 25. Mar 2021 09:26:00 GMT Křížová cesta pro děti a od dětí https://deti.vira.cz/aktuality/krizova-cesta-pro-deti-a-od-deti <p>Křížová cesta namluvená a nazpívaná dětmi pro děti</p> Thu, 25. Mar 2021 09:03:00 GMT Luštěnky a kvízy ke Svatému týdnu a Velikonocům https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/svaty-tyden-a-velikonoce/lustenky-a-kvizy-ke-svatemu-tydnu-a-velikonocum <p>Hry a luštěnky jsou pro každou chytrou hlavu, a ty vy určitě máte! Zvládnete naše křížovky, osmisměrky, šifry a bludiště? A nezaskočí vás záludné otázky na velikonočních kostkách nebo u Trůnu moudrosti? Pojďte to vyzkoušet!</p> Tue, 23. Mar 2021 09:39:00 GMT Videa ke Svatému týdnu a Velikonocům https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/svaty-tyden-a-velikonoce/videa-ke-svatemu-tydnu-a-velikonocum <p>Uměli byste někomu vysvětlit, co to byla poslední večeře, co Ježíš prožíval během Velikonoc nebo jaké jsou velikonoční tradice? Podívejte se na naše videa, určitě vám v&nbsp;tom pomohou!</p> Tue, 23. Mar 2021 09:23:00 GMT Katecheze - Svatý týden a Velikonoce https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/svaty-tyden-a-velikonoce/katecheze-svaty-tyden-a-velikonoce <p>Svatý týden a Velikonoce nabízejí nesčetné množství témat, o kterých můžeme s&nbsp;dětmi hovořit nebo je s&nbsp;nimi prožít. Nabízíme několik scénářů katechezí, jimiž se můžete volně inspirovat!</p> Tue, 23. Mar 2021 09:11:00 GMT Texty a obrázky - Svatý týden a Velikonoce https://deti.vira.cz/v-karantene/katecheze-k-tematu/svaty-tyden-a-velikonoce/texty-a-obrazky-svaty-tyden-a-velikonoce <p>Svatý týden a Velikonoce jsou samy o sobě jedním velkým příběhem s mnoha postavami. A jsou to příběhy tajemné, někdy napínavé, někdy vzbudí hluboké pocity... Spolu s nejdůležitějšími postavami si historii závěru Ježíšova života a čtyřiceti dní, kdy se zjevoval svým učedníkům, můžete připomenout - vyberme si obrázky, biblické texty či prezentaci a pojďme se ponořit do toho, co se tehdy odehrálo.</p> Tue, 23. Mar 2021 08:54:00 GMT Bůh poslal anděla Gabriela k Marii (svátek Zvěstování 25. 3.) https://deti.vira.cz/aktuality/buh-poslal-andela-gabriela-k-marii-svatek-zvestovani-25-3 <p>Bůh poslal anděla Gabriela jako svého posla do Nazareta k panně jménem Maria.</p> Mon, 22. Mar 2021 12:25:00 GMT Květná neděle - B - Ježíš vjíždí do Jeruzaléma https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-doba-postni/kvetna-nedele-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla blízko Jeruzaléma, poslal Pán Ježíš dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: &bdquo;Ve vesnici najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.&ldquo;</p> Sun, 21. Mar 2021 23:00:00 GMT 5. neděle postní B - O pšeničném zrnu https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/5-nedele-postni-b-o-psenicnem-zrnu <p>I v&nbsp;dnešním evangeliu Ježíš o sobě mluví v&nbsp;mnoha obrazech. Přirovnává se k&nbsp;pšeničnému zrnu, které má přinést hojný užitek, ale nakonec nám dává jeden důležitý slib...</p> Thu, 18. Mar 2021 08:23:00 GMT 21. března je Mezinárodní den lesů https://deti.vira.cz/aktuality/21-brezna-je-mezinarodni-den-lesu <p>Lesy jsou totiž pro život na zemi velmi důležité! Uměli byste říci proč?&nbsp;</p> Wed, 17. Mar 2021 15:17:00 GMT Velikonoce na webu deti.vira.cz https://deti.vira.cz/clanky/velikonoce-na-webu-detiviracz <p>Nabízíme vám rychlý přehled toho, co&nbsp;naleznete na tomto webu k tématice Velikonoce pro děti.</p> Tue, 16. Mar 2021 10:42:00 GMT