vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://deti.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ 26. neděle v mez.(B) - Ruce, nohy i oči máme používat k dobrému https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/26-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pán Ježíš řekl učedníkům: &bdquo;Hřích je velká špatnost. Kdo by kohokoli naváděl ke hříchu, pro toho by bylo lépe, kdyby vůbec nežil. Když tě ke špatnosti svádí tvá ruka, usekni ji! Je lepší přijít do nebe jen s jednou rukou, než s oběma rukama přijít do pekla.</p> Sun, 19. Sep 2021 22:00:00 GMT Matouš - svátek 21.9. https://deti.vira.cz/aktuality/matos-svatek-219 <p>Jednou Ježíš uviděl, jak v celnici sedí celník Matouš. Toho Matouše nikdo neměl rád. Vybíral od lidí totiž víc peněz než musel a zbytek si nechával.</p> Sun, 19. Sep 2021 09:03:00 GMT 25. ned. v mezidobí - B -„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/25-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;">Když Ježíš procházel Galilejí, chtěl být s učedníky sám. Říkal jim totiž o tom, že ho lidé zavřou, zabijí, ale že po třech dnech vstane z mrtvých. Učedníci tomu ale nerozuměli. Báli se ho však zeptat.</span></p> Tue, 14. Sep 2021 22:00:00 GMT Svátek Povýšení svatého Kříže 14.9. https://deti.vira.cz/aktuality/svatek-povyseni-svateho-krize-149 <p>Každý rok 14.9. slavíme svátek Povýšení sv. Kříže</p> Sat, 11. Sep 2021 08:59:00 GMT Svatá Ludmila, babička, kněžna (16.9.) https://deti.vira.cz/aktuality/svata-ludmila-babicka-knezna-169 <p>16. září slavíme svátek sv. Ludmily, babičky sv. Václava.</p> Tue, 07. Sep 2021 15:56:00 GMT Sada obrázků "Život svaté Ludmily" https://deti.vira.cz/z-vyuky/sada-obrazku-zivot-svate-ludmily <p>Nabízíme sadu obrázků o životě svaté Ludmily a několik luštěnek a kvízů!</p> Tue, 07. Sep 2021 09:00:00 GMT Narození Panny Marie https://deti.vira.cz/clanky/narozeni-panny-marie <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;">Kdy se slaví narozeniny člověka? Je to v den, kdy človíčka maminka porodila. Nebývá zvykem, že bychom slavili narozeniny některého ze světců. Častější je, že slavíme jejich mučednickou smrt, tedy den jejich příchodu k Pánu - jejich nebeské narozeniny. U Pána Ježíše ale slavíme den jeho narození na tento svět, a to o Vánocích. A možná o tom, děti, nevíte, <strong>ale 8. září slavíme ještě jedny narozeniny</strong>, jsou to narozeniny jeho matky, Panny Marie!</span></p> Mon, 06. Sep 2021 22:00:00 GMT 24. neděle v mezidobí - B - Nemysli jen na sebe! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/24-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou se Pán Ježíš zeptal svých učedníků: &bdquo;Co si o mně lidé myslí? Kdo podle nich jsem?&ldquo; Učedníci mu odpověděli: &bdquo;Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi Eliáš, nebo někdo z proroků.&ldquo; Pán Ježíš se jich znovu zeptal: &bdquo;A co si o mně myslíte vy?&ldquo;</p> Mon, 06. Sep 2021 10:31:00 GMT Celoroční hra "Všichni máme svůj erb" https://deti.vira.cz/z-vyuky/celorocni-hra-vsichni-mame-svuj-erb <p>Máme tu nový školní rok! Chceme jím projít společně, a tak se můžeme vydat na cestu!</p> Wed, 01. Sep 2021 07:58:00 GMT Bugatti Type 35 - omalovánka https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/lidske-vytvory/bugatti-type-35-omalovanka <p>Nabízíme vám další omalovánku z&nbsp;našeho cyklu veteránů.&nbsp;Jde o závodní auto Bugatti Typo 35 (anglicky Bugatti Type 35), které se začalo vyrábět před sto lety.&nbsp;</p> Mon, 30. Aug 2021 13:42:00 GMT 23. neděle v mezidobí - B - Uzdravení hluchoněmého https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/23-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když šel Pán Ježíš ke Galilejskému moři, přivedli k němu hluchoněmého člověka. Prosili Pána Ježíše, aby na něho vložil ruku a uzdravil ho.</p> Sun, 29. Aug 2021 22:51:00 GMT Neučíme se jen ve škole, učíme se celý život https://deti.vira.cz/aktuality/neucime-se-jen-ve-skole-ucime-se-cely-zivot <p>Když se řekne začátek září, hned každého napadne: &quot;Škola!&quot;. Ale člověk se neučí jenom ve škole, učíme se celý život.&nbsp;Ježíš učil apoštoly, ale i ostatní, kteří mu chtěli naslouchat. Často používal příběhy, podobenství, aby lidem ukázal, co je správné. Z Ježíšových příběhů se můžeme učit i my!</p> Fri, 27. Aug 2021 13:55:00 GMT Škola se blíží, připravme si ruku! https://deti.vira.cz/clanky/skola-se-blizi-pripravme-si-ruku <p>Škola se nám blíží, i když jistě užíváte plnými doušky poslední týden&nbsp;prázdnin. Pro prvňáčky se přibližuje jejich velký den. Abychom se na ten den trochu připravili, můžeme&nbsp;si vyzkoušet pár grafomotoricých cvičení, což&nbsp;jsou cvičení pro správné držení tužky a přípravu na psaní.</p> Wed, 25. Aug 2021 07:00:00 GMT 22. neděle v mezidobí, cyklus B / Baterka ve tmě https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/22-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Zabloudil jste někdo v noci lese? Co v takové situaci pomůže? Možná baterka a určitě navigace GPS...</p> Mon, 23. Aug 2021 22:00:00 GMT 21. neděle v mezidobí - B - Pane, ke komu bychom šli? https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/21-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když lidé slyšeli, jak Pán Ježíš mluví o svém těle jako o pokrmu a své krvi jako o nápoji, nemohli to pochopit. Říkali si: &bdquo;To je divná řeč! Kdo to má poslouchat?&ldquo;</p> Mon, 16. Aug 2021 22:00:00 GMT 20. neděle v mez. - B - Kdo bude jíst mé tělo, bude živý navždy! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/20-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pán Ježíš řekl lidem, kteří byli kolem: &bdquo;Já jsem živý chléb, který přišel z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky.&ldquo; Lidé tomu ale nerozuměli a říkali si: &bdquo;Jak nám může dát jíst svoje tělo?&ldquo;</p> Sun, 08. Aug 2021 22:00:00 GMT Nanebevzetí Panny Marie https://deti.vira.cz/clanky/svatek-nanebevzeti-panny-marie <p>15. srpna slavíme Mariino nanebevzetí, to znamená, že Panna Maria byla po své smrti přijata do nebe tak, jako Pán Ježíš - s tělem i duší.</p> Sun, 08. Aug 2021 22:00:00 GMT 19. neděle v mez. - B - Chléb, který já dám, je mé tělo... https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/19-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ježíš řekl: &bdquo;Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.&ldquo; Lidem se to ale vůbec nelíbilo a říkali si: &bdquo;Copak to není Ježíš, syn Josefův?</p> Mon, 02. Aug 2021 22:00:00 GMT Historické automobily Aero - výstava. Tip na výlet. https://deti.vira.cz/clanky/vystava-historickych-automobilu-aero-napad-na-vylet <p>Milé děti, na tomto webu se některým z vás líbily omalovánky starých (historických) automobilů - veteránů. Nabízíme vám proto jeden tip na krásnou výstavu.</p> Wed, 28. Jul 2021 09:34:00 GMT Podklady a nápady pro křesťanský tábor https://deti.vira.cz/clanky/krestanske-podklady-na-tabor <p>Na podkladě obrázků z dobříšské farnosti byly redakcí deti.vira připraveny dětské pracovní listy, ve kterých se děti postupně podle abecedy seznamovaly&nbsp;se zajímavými slovy z oblasti víry, církve, Bible...</p> Mon, 26. Jul 2021 22:00:00 GMT 18. neděle v mez. - B - "Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět!" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/18-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali ho.&nbsp;</p> Mon, 26. Jul 2021 08:00:00 GMT Jak se mám chovat, aby se to líbilo Bohu? https://deti.vira.cz/clanky/kdo-je-muj-blizni <p>Po ulici si to hnal chlapík a vypadal, že je náramně spokojený sám se sebou...&quot;To mám ale chytrou otázku,&quot; říkal si sám pro sebe. &quot;Na tu Ježíše určitě nachytám. Ukáže se, že neví, co říká, když mluví o Bohu.&quot;&nbsp;</p> Sun, 25. Jul 2021 22:00:00 GMT Jak malý kluk s Ježíšem pomohli mnoha lidem https://deti.vira.cz/clanky/jak-maly-kluk-s-jezisem-pomohli-mnoha-lidem <p>V&nbsp;Bibli je jeden příběh, kdy malý kluk spolu s&nbsp;Ježíšem dokázali něco opravdu velkého. Dát jídlo mnoha a mnoha lidem.</p> Thu, 22. Jul 2021 10:08:00 GMT 17. neděle v mezidobí - B - Rozmnožení chlebů a ryb https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/17-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p>Ježíš šel se svými učedníky na druhou stranu Galilejského moře. Šlo s nimi také mnoho dalších lidí. Pán Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil. Když viděl, kolik lidí k němu přichází, zeptal se Filipa: &bdquo;Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?&ldquo;</p> Sun, 18. Jul 2021 22:00:00 GMT 16. neděle v mezidobí - B - Pojďme na opuštěné místo... https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/16-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p>Když se učedníci vrátili z cesty, na kterou je Pán Ježíš poslal, vyprávěli mu, co všechno dělali. Bylo u toho ale mnoho lidí, a proto Pán Ježíš řekl učedníkům: &bdquo;Pojďte někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.&ldquo;</p> Mon, 12. Jul 2021 22:00:00 GMT Audi 225 Roadster - omalovánka https://deti.vira.cz/objevuji/lidske-cinnosti/lidske-vytvory/audi-225-roadster-omalovanka <p>Nabízíme vám další omalovánku jednoho ze starých a krásných aut, kterým říkáme veteráni.&nbsp;</p> Thu, 08. Jul 2021 11:09:00 GMT 15. neděle v mezidobí - B - Rozeslání učedníků https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/15-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p>Jednou si Pán Ježíš zavolal svých dvanáct učedníků a začal je posílat po dvojicích mezi lidi, aby jim říkali o Božím království.&nbsp;</p> Mon, 05. Jul 2021 22:00:00 GMT Cyril a Metoděj (5.7.) Pracovní list https://deti.vira.cz/z-vyuky/cyril-a-metodej-57-pracovni-list <p>Svatí Cyril a Metoděj podstoupili dlouhou pouť, aby v našich zemích mohli hlásat křesťanskou víru naším jazykem. Dokázali byste se také připravit na nějakou velkou cestu?</p> Thu, 01. Jul 2021 13:51:00 GMT Léto a prázdniny jsou tady! https://deti.vira.cz/aktuality/leto-a-prazdniny-jsou-tady <p>Nabízíme vám několik aktivit a přejeme krásné letní prázniny!</p> Wed, 30. Jun 2021 22:41:00 GMT Cyril a Metoděj (5.7.) https://deti.vira.cz/aktuality/cyril-a-metodej-57 <p><span style="font-size: 0.95em;">Vždy 5.7. si připomínáme příchod&nbsp;bratří Cyrila a Metoděje, kterří přinesli do naší země evangelium - dobrou zprávu o tom, že Bůh miluje lidi...</span></p> Wed, 30. Jun 2021 13:44:00 GMT 14. neděle v mezidobí - B - "Nikdo není doma prorokem" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/14-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p>Jednou Pán Ježíš přišel se svými učedníky do města, kde vyrůstal. V sobotu tam začal učit v synagóze. Hodně lidí ho poslouchalo, velmi se divili a říkali: &bdquo;Vždyť je to ten tesař, syn Marie a příbuzný Jakuba, Josefa a Šimona. Kde se to u něho vzalo? Vždyť mluví tak moudře! A dělá takové zázraky!&ldquo;</p> Tue, 29. Jun 2021 22:00:00 GMT Petr a Pavel (29.6.) https://deti.vira.cz/aktuality/petr-a-pavel-296 <p>Každý rok si 29. června připomínáme dva důležité apoštoly -Petra a Pavla, kteří zvěstovali světu, že Bůh miluje každého člověka.&nbsp;</p> Fri, 25. Jun 2021 13:29:00 GMT Petr a Pavel https://deti.vira.cz/z-vyuky/petr-a-pavel <p>Slavnost apoštolů Petra a Pavla slavíme každý rok 29. června. Každý z nich byl jiný, něco odlišného zažil, oba se i jiným způsobem setkali s&nbsp;Ježíšem. Měli ale také mnoho společného...</p> Fri, 25. Jun 2021 12:54:00 GMT 13. neděle v mez. - B - Uzdravení Jairovy dcery https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/13-nedele-v-mezidobi <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">K Ježíšovi přišel muž jménem Jairos, padl mu k nohám a snažně ho prosil: &bdquo;Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.&ldquo;</p> Thu, 24. Jun 2021 07:44:00 GMT Narození sv. Jana Křtitele 24.6. https://deti.vira.cz/aktuality/narozeni-sv-jana-krtitele-246 <p>Bůh poslal Jana, aby nám řekl něco důležitého: &quot;Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k němu!&quot;</p> Thu, 17. Jun 2021 09:35:00 GMT Jan Křtitel - omalovánka https://deti.vira.cz/z-vyuky/jan-krtitel-omalovanka <p>Milé děti, víte, kdo to byl Jan Křtitel?&nbsp;Jan Křtitel připravoval lidi na to, že přijde Ježíš, který všem poví, jak dobrý je Bůh. Jan Křtitel byl asi také Ježíšův příbuzný. Možná bratranec&hellip;</p> Thu, 17. Jun 2021 09:16:00 GMT 12. neděle v mezidobí - B - Ježíš, vládce nad bouří https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/12-nedele-v-mezidobi-cyklus-b <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednoho dne večer vybídl Pán Ježíš své učedníky: &bdquo;Přeplavme se na druhý břeh!&ldquo; Vydali se tedy na cestu. Také jiné lodi jely s nimi. Tu se strhla velká větrná bouře.</p> Thu, 17. Jun 2021 05:00:00 GMT Ztraceni v bouři https://deti.vira.cz/clanky/ztraceni-v-bouri <p>Hrdinové Caleb, Hana a Noe potřebují stůj co stůj&nbsp;zjistit, jak se dostat do dávné doby, v níž se před krátkým časem zničehonic ocitli. Nakonec se jim to podaří a jejich cesty se protnou s chlapcem Jonatanem. Zažijí společně velké dobrodružství, když musejí čelit úplně sami prudké bouřce. Ta jejich cesty velmi zklikatí, zavede je dokonce až do Kány Galilejské. Tak zažijí netušená setkání a vyslechnou příběhy přímých svědků několika Ježíšových zázraků.&nbsp;</p> Mon, 14. Jun 2021 22:00:00 GMT