vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://deti.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ František z Assisi (4.10.) https://deti.vira.cz/aktuality/frantisek-z-assisi-410 <p>Informace, pracovní listy, omalovánky...</p> Sat, 01. Oct 2022 22:30:00 GMT Svatý František - materiály a recenze knihy https://deti.vira.cz/clanky/mezi-rytirem-a-poustevnikem <p>Také ty hledáš své životní poslání a povolání jako svatý František? Také ty bojuješ se svými slabostmi? Tím vším musel projít i František.&nbsp;</p> Sat, 01. Oct 2022 22:00:00 GMT Terezka Martinová slaví 150 let https://deti.vira.cz/clanky/terezka-slavi-150-let <p>Nejvíc ze všeho mě bavilo nedělat nic. Cože? Že se to nemá? Ale já opravdu nedělala nic. Jen jsem odevzdala své oči, uši, srdce a ruce Ježíšovi a nechala jeho dělat to, co právě bylo potřeba.</p> Fri, 30. Sep 2022 18:02:00 GMT 2. října - Andělů strážných https://deti.vira.cz/clanky/2-rijna-andelu-straznych <p>Už jste na vlastní kůži zažili jakési neviditelné varování &quot;Tam nechoď!&quot;, &quot;Zastav se!&quot;, &quot;Pojď radši tudy!&quot; a zpětně jste zjistili, že to tak bylo správně? Možná k vám tiše promluvil váš anděl strážný.</p> Fri, 30. Sep 2022 10:42:00 GMT Tvoříme z žaludů, kaštanů, ořechů, dýní, bukvic, šípků... https://deti.vira.cz/aktuality/tvorime-z-listi-a-kastanu <p>Nasbírejte si pár kaštanů a něco si vyrobte...</p> Thu, 29. Sep 2022 11:10:00 GMT 27. neděle -mez/cykl. C - Mít víru jako zrnko hořčice https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/27-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;">Apoštolové prosili Pána: &bdquo;Dej nám více víry!&ldquo; Ježíš jim&nbsp;řekl: &bdquo;Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: &lsquo;Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!&rsquo;, poslechla by vás.&nbsp;</span></p> <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;"></span></p> Wed, 28. Sep 2022 22:00:00 GMT Anděl strážný a svatý František z Assisi https://deti.vira.cz/z-vyuky/andel-strazny-svaty-frantisek-z-assisi <p>Kalendář nás zve, abychom se podívali společně na téma našich strážných andělů a seznámili se se svatým Františkem!</p> Tue, 27. Sep 2022 15:53:00 GMT Václav - svátek 28.9. https://deti.vira.cz/aktuality/vaclav-svatek-289 <p>Svatý Václav byl český kníže.&nbsp;Byl dobrý vládce, voják, pomáhal&nbsp;druhým, bojoval proti zlu a&nbsp;věřil, že je Bůh dobrý a má každého rád...</p> Sat, 24. Sep 2022 09:03:00 GMT Svatý Václav - křížovky a luštěnky https://deti.vira.cz/clanky/slavnost-sv-vaclava-cyklus-a <p>To, co Ježíš řekl učedníkům, jak čteme v evangeliu při slavení této slavnosti, platilo právě i pro svatého Václava: &bdquo;Kdo chce přijít za mnou do nebe, nesmí myslet jen na sebe. Musí dělat to, co chce&nbsp;Bůh, i když to někdy bude těžké. Ten, kdo kvůli mně něco obětuje, získá mnohem víc.&quot; A to nám svatý Václav svým životem ukazoval...</p> Fri, 23. Sep 2022 22:00:00 GMT 26. neděle v mez., cyklus C - Žebrák Lazar https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/26-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou vyprávěl Ježíš farizeům, kteří za ním přišli, příběh: &bdquo;Byl jednou jeden boháč, který měl mnoho peněz, krásné šaty a skvělé jídlo. Jenže byl lakomý až hrůza! U jeho domu lehával na zemi žebrák Lazar.</p> Wed, 21. Sep 2022 22:00:00 GMT Podzim je tu! https://deti.vira.cz/aktuality/podzim-je-tu <p>Podzim je tady! Nabízíme vám podklady k vyrábění, pracovní listy s omalovánkami a domalovánkami, modlitby atd. Přejeme vám krásný barevný podzim, i když třeba někdy mokrý, chladý a lezavý...</p> Wed, 21. Sep 2022 13:15:00 GMT Ztracená ovečka - Abrahám https://deti.vira.cz/z-vyuky/ztracena-ovecka-abraham <p>Dnešní katecheze jsou určeny předškolákům a dětem od devíti do jedenácti let. Inspirujte se tématy Podobenství a Boží povolání!</p> Mon, 19. Sep 2022 13:49:00 GMT Matouš - svátek 21.9. https://deti.vira.cz/aktuality/matos-svatek-219 <p>Jednou Ježíš uviděl, jak v celnici sedí celník Matouš. Toho Matouše nikdo neměl rád. Vybíral od lidí totiž víc peněz než musel a zbytek si nechával.</p> Mon, 19. Sep 2022 09:03:00 GMT Sbírejme podzimní plody https://deti.vira.cz/clanky/tvorime-z-listi-a-kastanu <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">S&nbsp;příchodem nového školního roku klepou na dveře i první náznaky podzimu. Až půjdete do přírody, dívejte se kolem sebe a již se můžete začít připravovat na podzimní vyrábění sběrem žaludů, kaštanů,&nbsp;šípků a dalších přírodnin!</p> Wed, 14. Sep 2022 22:00:00 GMT 25. ned.mez. cyklus C - Nemůžete sloužit Bohu i penězům https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/25-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou vyprávěl Ježíš svým učedníkům tento příběh: &bdquo;Jeden bohatý člověk měl správce, který měl na starosti všechen jeho majetek. Toho správce ale nějací lidé obvinili, že s majetkem špatně zachází. Pán si ho tedy zavolal...</p> Tue, 13. Sep 2022 22:00:00 GMT Svátek Povýšení svatého Kříže 14.9. https://deti.vira.cz/aktuality/svatek-povyseni-svateho-krize-149 <p>Každý rok 14.9. slavíme svátek Povýšení sv. Kříže</p> Sun, 11. Sep 2022 08:59:00 GMT Lídy a Lidušky, máte skvělou patronku! https://deti.vira.cz/clanky/knezna-ludmila <p>Milé děti, znáte jméno Lída nebo Liduška? A víte, že Lída se ve skutečnosti jmenuje Ludmila? Přiblížil se svátek této významné osobnosti českých dějin.&nbsp;</p> Sat, 10. Sep 2022 22:00:00 GMT 24. neděle mez./cykl.C Pán Bůh tě hledá! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/24-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Za Ježíšem chodilo mnoho lidí. Byli mezi nimi i různí hříšníci. Farizeům se to nelíbilo a na Ježíše se proto zlobili. Pak jim&nbsp;Ježíš pověděl příběh: &bdquo;Představte si, že máte sto oveček a jedna z nich se vám ztratí. Co uděláte?</p> Wed, 07. Sep 2022 22:00:00 GMT Svatá Ludmila, babička, kněžna (16.9.) https://deti.vira.cz/aktuality/svata-ludmila-babicka-knezna-169 <p>16. září slavíme svátek sv. Ludmily, babičky sv. Václava.</p> Wed, 07. Sep 2022 15:56:00 GMT Sada obrázků "Život svaté Ludmily" https://deti.vira.cz/z-vyuky/sada-obrazku-zivot-svate-ludmily <p>Nabízíme sadu obrázků o životě svaté Ludmily a několik luštěnek a kvízů!</p> Tue, 06. Sep 2022 22:00:00 GMT 23. ned/mez., cykl.C - Když stavíš věž, nespočítáš si nejdříve peníze? https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/23-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou Pán Ježíš řekl učedníkům: &bdquo;Každý, kdo ke mně přichází, musí postavit svého otce, matku, ženu, děti, bratry, sestry i sám sebe až na druhé místo. Kdo to neudělá, nemůže být mým učedníkem.</p> Thu, 01. Sep 2022 22:00:00 GMT Anežka, později Tereza... https://deti.vira.cz/clanky/svata-matka-tereza <p>Pátého září si připomínáme jednu s nejznámějších současných svatých. Znáte ji? Určitě!&nbsp;ukázka z knížky vám prozradí, že i Matka Tereza byla kdysi miminkem, malým dítětem. A jakou se stala hrdinkou!&nbsp; Vidíte - i my (i vy) se můžete&nbsp;stát hrdiny pro Pána! I my se můžeme stát svatými!&nbsp;</p> Wed, 31. Aug 2022 22:00:00 GMT Scházíme se na náboženství https://deti.vira.cz/z-vyuky/schazime-se-na-nabozenstvi <p>Začíná nový školní rok a s&nbsp;ním také katecheze a výuka náboženství. Nové skupiny, noví kamarádi, noví katecheté&hellip; A jak nejlépe zahájit školní rok? Nabízíme dvě katecheze pro mladší školní děti, jimiž můžete společné setkávání otevřít!</p> Tue, 30. Aug 2022 13:18:00 GMT Nové listy - první školní den https://deti.vira.cz/aktuality/neucime-se-jen-ve-skole-ucime-se-cely-zivot <p>První školní dny jsou za dveřmi. Jak jsme se měli o prádzninách? Prožili jsme toho hodně? A potkali jsme se letos v létě někde také s Bohem?</p> Thu, 25. Aug 2022 22:00:00 GMT 22. neděle v mez,cykl.C - Nesedej si na přední místo na hostině! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/22-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou přišel Ježíš na hostinu k jednomu z farizeů. Jak hosté přicházeli, všiml si, že si vybírají zvlášť významná místa.</p> Wed, 24. Aug 2022 22:00:00 GMT Škola se blíží, připravme si ruku! https://deti.vira.cz/clanky/skola-se-blizi-pripravme-si-ruku <p>Škola se nám blíží, i když jistě užíváte plnými doušky poslední týdny prázdnin. Pro prvňáčky se přibližuje jejich velký den. Abychom se na ten den trochu připravili, můžeme&nbsp;si vyzkoušet pár grafomotoricých cvičení, což&nbsp;jsou cvičení pro správné držení tužky a přípravu na psaní.</p> Sat, 20. Aug 2022 22:00:00 GMT Nový misálek pro děti https://deti.vira.cz/aktuality/misalek-pro-kluky-a-holky <p>Tato malá knížečka má podtitul <strong><em>Už žádná nuda v kostele! </em></strong>Můžete ji s námi prolistovat.</p> Wed, 17. Aug 2022 22:00:00 GMT 21. neděle mezidob/cyklus C- S batohem do nebe? https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/21-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;">Ježíš chodil se svými učedníky od města k městu, od vesnice k vesnici a všude vyprávěl lidem o Pánu Bohu. Jednou jim také řekl: &bdquo;Do nebe vedou jen úzké dveře. Jestli tam chcete vejít, musíte projít těmito úzkými dveřmi. Mnoho lidí se bude snažit jimi projít, ale nedokážou to.</span></p> Mon, 15. Aug 2022 22:00:00 GMT 20. neděle v mezidobí /cykl. C - Buďme zapálení pro Boha! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/20-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p>Ježíš řekl svým učedníkům: &bdquo;Přišel jsem, abych přinesl na zem oheň, a velmi si přeji, aby se všude rozhořel.&ldquo;</p> Wed, 10. Aug 2022 22:00:00 GMT Nanebevzetí Panny Marie https://deti.vira.cz/clanky/svatek-nanebevzeti-panny-marie <p>15. srpna slavíme Mariino nanebevzetí, to znamená, že Panna Maria byla po své smrti přijata do nebe tak, jako Pán Ježíš - s tělem i duší.</p> Mon, 08. Aug 2022 22:00:00 GMT 19. neděle v mez/C - Bděte a buďte připraveni! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/19-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ježíš řekl svým učedníkům: Nebojte se, ovečky moje. Pán Bůh pro vás připravil království. Nebude ale tady na zemi, budeme ho mít v nebi. Proto prodejte všechno, co máte a peníze rozdejte chudým.</p> Thu, 04. Aug 2022 22:00:00 GMT Pán Ježíš se na hoře proměnil https://deti.vira.cz/clanky/pan-jezis-se-na-hore-promenil <p>Děti, všimly jste si, že nás brzy čeká zvláštní svátek? Poslechněte, o čem se bude mluvit: Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš.</p> Tue, 02. Aug 2022 22:00:00 GMT 18. ned. v mez./C - Co je opravdové bohatství? https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/18-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou vyprávěl Ježíš lidem tento příběh: &bdquo;Jednomu sedlákovi se na poli hodně urodilo. Sklidil tolik obilí, že už ho neměl kam dát.&quot; Jak to bylo dál?</p> Wed, 27. Jul 2022 22:00:00 GMT Odpočinek, prázdniny (a pár rébusů) https://deti.vira.cz/clanky/kam-na-vylet-2 <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Prázdniny jsou již v plném proudu a spousta dobrodružství na nás určitě ještě čeká! Jak si užíváte léta? Kam cestujete? Dopřáváte si odpočinku?&nbsp;</p> Sun, 24. Jul 2022 23:00:00 GMT Proč Bůh neporazil ďábla? Ptá se dítě papeže. https://deti.vira.cz/clanky/kdyz-nas-buh-tolik-miluje-a-nechce-abychom-trpeli-proc-neporazil-dabla <p>I malé děti kladou VELKÉ otázky. Děti z 26 zemí poslaly papeži Františkovi dopisy doprovázené kresbami, od veselých až po ty vážné, od zvědavých až po ty hlubokomyslné. Když je papež František poprvé držel v rukou, usmál se a podotkl: &bdquo;To jsou ale ošemetné otázky!&ldquo;</p> Wed, 20. Jul 2022 22:00:00 GMT 17. neděle v mez./C - Nauč nás modlit se! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/17-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou se Pán Ježíš o samotě modlil. Když ho uviděli jeho učedníci, prosili ho: &bdquo;Pane Ježíši, nauč nás modlit se. Ježíš jim tedy řekl: &bdquo;Když se modlíte, říkejte: Otče náš...&ldquo;</p> Tue, 19. Jul 2022 22:00:00 GMT Ztraceni v bouři https://deti.vira.cz/clanky/ztraceni-v-bouri <p>Hrdinové Caleb, Hana a Noe potřebují stůj co stůj&nbsp;zjistit, jak se dostat do dávné doby, v níž se před krátkým časem zničehonic ocitli. Nakonec se jim to podaří a jejich cesty se protnou s chlapcem Jonatanem. Zažijí společně velké dobrodružství, když musejí čelit úplně sami prudké bouřce. Ta jejich cesty velmi zklikatí, zavede je dokonce až do Kány Galilejské. Tak zažijí netušená setkání a vyslechnou příběhy přímých svědků několika Ježíšových zázraků.&nbsp;</p> Mon, 18. Jul 2022 22:00:00 GMT 16. ned/mez. - C - Marie Ježíše jen poslouchala... https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/16-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Během svého putování přišel Pán Ježíš do jedné vesnice a tam ho pozvala domů žena jménem Marta. V tom domě s ní bydlela ještě její sestra Marie. Když Pán Ježíš vstoupil do toho domu, přišla Marie, posadila se mu k nohám a poslouchala, co povídá.</p> Wed, 13. Jul 2022 22:00:00 GMT Prázdninové tvoření a hraní https://deti.vira.cz/clanky/prazdninove-kouzleni <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ahoj děti! Prázdniny jsou tady! A protože může občas i zapršet a nebudete mít doma do čeho píchnout, jistě rády využijete čas pro výtvarné tvoření. Můžete tak udělat mamince nebo babičce radost a vyrobit jim originální dárek. Třeba k tomu použijete i nějakou tu jehlu. Zkusíte to?</p> Sun, 10. Jul 2022 22:00:00 GMT 15. ned. v mez. - C - Kdo se nakonec slituje nad chudákem? https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/15-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha. Najednou se kolem něho objevili lupiči. Ti mu všechno ukradli, zbili ho a odešli. Kdo mu nakonec pomohl?</p> Tue, 05. Jul 2022 22:00:00 GMT Znaky, loga a symboly nás všude obklopují... https://deti.vira.cz/clanky/znas-krestanske-symboly <p>Znaky, loga a&nbsp;ikonky&nbsp;nás obklopují na každém kroku a rozumět obrazné řeči je dnes podobně důležité, jako umět se domluvit v angličtině. Jaké jsou křesťanské symboly a jak jim rozumět?</p> Fri, 01. Jul 2022 22:00:00 GMT Léto a prázdniny jsou tady! https://deti.vira.cz/aktuality/leto-a-prazdniny-jsou-tady <p>Nabízíme vám několik aktivit a přejeme krásné letní prázniny!</p> Thu, 30. Jun 2022 22:41:00 GMT První školní den - pracovní listy https://deti.vira.cz/clanky/ucime-se-cely-zivot <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">První školní dny jsou za dveřmi. Jak jsme se měli o prádzninách? Potkali jsme se někde také s Bohem?</p> Thu, 30. Jun 2022 22:00:00 GMT Cyril a Metoděj (5.7.) https://deti.vira.cz/aktuality/cyril-a-metodej-57 <p><span style="font-size: 0.95em;">Vždy 5.7. si připomínáme příchod&nbsp;bratří Cyrila a Metoděje, kterří přinesli do naší země evangelium - dobrou zprávu o tom, že Bůh miluje lidi...</span></p> Thu, 30. Jun 2022 13:44:00 GMT Milý papeži, proč se spolu někteří rodiče hádají? https://deti.vira.cz/clanky/mily-papezi-frantisku-proc-se-spolu-nekteri-rodice-hadaji <p>Milý papeži Františku, doufám, že si můj dopis přečteš. Od první chvíle, kdy jsem o tobě slyšela, jsem si tě přála spatřit. Papeži Františku, nevíš, proč se spolu někteří rodiče hádají? Zdraví tě Alexandra 10 let, Filipíny</p> Tue, 28. Jun 2022 22:00:00 GMT 14. neděle v mezidobí - C - Vaše jména jsou zapsána v nebi! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/14-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;">Ježíš vybral kromě svých nejbližších přátel ještě dalších sedmdesát dva učedníků. Ty poslal před sebou, aby šli do všech vesnic a měst, kam chtěl přijít on sám. Měli tam lidi již předem připravovat na to, že k nim Pán Ježíš přijde.</span></p> Tue, 28. Jun 2022 08:25:00 GMT Petr a Pavel (a první křesťané)... https://deti.vira.cz/clanky/omalovanka-sv-petr-a-pavel <p>Co se stalo s učedníky po tom, co Ježíš odešel zpět ke svému nebeskému Otci? Několik nejznámějších příběhů s Nového zákona v podobě omalovánkové knížky nám ukáže, jak to vše nakonec dopadlo.&nbsp;</p> Sun, 26. Jun 2022 22:00:00 GMT Petr a Pavel (29.6.) https://deti.vira.cz/aktuality/petr-a-pavel-296 <p>Každý rok si 29. června připomínáme dva důležité apoštoly -Petra a Pavla, kteří zvěstovali světu, že Bůh miluje každého člověka.&nbsp;</p> Sat, 25. Jun 2022 13:29:00 GMT