vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://deti.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ 10. neděle v mezidobí, cyklus A - celník Matouš https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/10-nedele-v-mezidobi-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou když šel Ježíš z města, uviděl, jak v celnici sedí celník Matouš. Toho Matouše nikdo neměl rád. Vybíral od lidí totiž víc peněz než musel a zbytek si nechával. Všichni lidé se mu raději vyhýbali a nikdo s ním nechtěl mluvit.</p> Tue, 06. Jun 2023 13:00:00 GMT Podpořte prosíme letní křesťanskou akci pro děti, https://deti.vira.cz/aktuality/podporte-prosime-letni-krestanskou-akci-pro-deti <p><span style="font-size: 0.95em;">která se opět uskuteční na jednom z největších setkání křesťanů v&nbsp;České republice&hellip;</span></p> Mon, 05. Jun 2023 22:00:00 GMT Děti a eucharistie. Těla a krve Páně. https://deti.vira.cz/clanky/deti-a-eucharistie-katecheticka-pomucka <p>Nabízíme vám katechetickou pomůcku pojednávající o eucharistii. Lze ji využít (nejen) kolem slavnosti Těla a krve Páně, ale i při příležitosti události prvního svatého přijímání, na které se některé děti již připravují.</p> Mon, 05. Jun 2023 22:00:00 GMT Slavnost Nejsvětější Trojice - (A) https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/slavnost-nejsvetejsi-trojice-cyklus-a <p>Ježíš si povídá&nbsp;s Nikodémem. &bdquo;Víš, Nikodéme, Bůh lidem již dříve říkal, že pošle pro&nbsp;lidi zachránce &ndash; Spasitele, protože mnozí si nevědí rady se svými problémy a Bůh všechny lidi miluje! Bůh chce, abychom se mohli spolu&nbsp;radovat v&nbsp;jeho království. Proto jsem přišel já, Ježíš, Boží Syn. Vím, že vypadám jako obyčejný člověk, ale já jsem skutečný Boží Syn a přišel jsem vás zachránit.</p> Mon, 29. May 2023 22:00:00 GMT Trojice - tři bohové? https://deti.vira.cz/aktuality/trojice-tri-bohove <p>Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...</p> Sun, 28. May 2023 16:30:00 GMT Svatá Zdislava - 30. května https://deti.vira.cz/aktuality/svata-zdislava-30-kvetna <p>Na&nbsp; 30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Svatá Zdislava se narodila kolem roku 1220 ve šlechtické rodině na Moravě. Po svatbě žila se svým manželem rytířem Havlem z Lemberka na severu Čech, kde blízko Jablonného založili hrad Lemberk. Narodily&nbsp;se jim 4 děti.</p> Sat, 27. May 2023 14:58:00 GMT Svatá Zdislava - 30. května https://deti.vira.cz/clanky/svatek-svate-zdislavy-30kvetna <p>Na 30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Mimo jiné je však Zdislava také patronkou rodin!</p> Thu, 25. May 2023 22:00:00 GMT Kým pro mě je Duch svatý? (cyklus A) https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/slavnost-seslani-ducha-svateho-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><span style="font-size: 0.95em;">Když byl Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat...</span></p> Tue, 23. May 2023 11:00:00 GMT Duch nás obdarovává https://deti.vira.cz/z-vyuky/duch-nas-obdarovava <p>Dokážeme si představit, že je někdo zároveň dárcem i darem? Když přichází Duch svatý, je to právě tak!</p> Tue, 23. May 2023 07:00:00 GMT Letnice - křížovky, luštěnky https://deti.vira.cz/clanky/letnice-krizovky-lustenky <p>Tři různě obtížné křížovky k tématu Letnice - Seslání Ducha Svatého.</p> Sun, 21. May 2023 22:00:00 GMT Letnice - seslání Ducha svatého https://deti.vira.cz/aktuality/lednice-seslani-duch-svateho <p>Deset dní po Ježíšově nanebevstoupení byl svátek&nbsp;letnic. Apoštolové se shromáždili spolu s Marií, Ježíšovou matkou. Náhle na ně sestoupil přislíbený Duch svatý.&nbsp; Zatímco předtím se báli a skrývali se, nyní se cítili silní, odvážní a plní radosti. Okamžitě vyšli ven všem lidem začali povídat o Ježíšovi a zvali všechny, aby ho také poznávali a věřili mu.&nbsp;</p> Sun, 21. May 2023 16:58:00 GMT Kornélius - voják, který věřil v Boha https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/kornelius-vojak-ktery-veril-v-boha <p>Znáte Kornéliův příběh? Kornélius byl vojákem římského císaře, do jehož říše tehdy patřilo i území obývané židovským národem. Kornélius dával chudým lidem almužnu a modlil se k Bohu. Jednoho dne ke Kornéliovi promluvil anděl: &quot;Kornélie, Bůh ví, že jsi dobrý člověk. Přeje si, abys zavolal muže jménem Petr, který bydlí v městě Joppe.&quot;</p> Thu, 18. May 2023 22:00:00 GMT Noc kostelů - materiály pro děti https://deti.vira.cz/clanky/noc-kostelu-96-2017-materialy-pro-deti <p><strong>Noc kostelů </strong>je každoročně pořádaná akce, která má umožnit lidem, kteří do kostela nechodí, aby se setkali s křesťanstvím. Farnosti připravují programy pro dospělé i děti. V nevšední večerní a noční atmosféře je možné setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku i her.</p> Thu, 18. May 2023 22:00:00 GMT Ježíš do nebe vstoupil! https://deti.vira.cz/clanky/jezis-do-nebe-vstoupil-co-to-znamena <p>Máme zde dnes jedno krkolomné slovo: Nanebevstoupení. Umíte ho vyslovit? To slovo se vlastně skládá za tří slov: na-nebe-vstoupení.&nbsp;Ježíšův život vrcholí právě touto událostí, kdy Pán Ježíš přechází z tohoto světa k Bohu Otci.&nbsp;Dokážete si představit, kam Pán Ježíš vlastně šel? Kde je vlastně nebe?</p> Tue, 16. May 2023 13:00:00 GMT Jedlé kytky do salátu - a svatodušní strana z časopisu IN. https://deti.vira.cz/aktuality/jedle-kytky-do-salatu-a-svatodusni-strana-z-casopisu-in <p>Bršlice kozí noha, červený jetel, jitrocel, kopřiva, pampelišky, sedmikrásky&hellip; to všechno jsou bylinky plné vitamínů, které mohou přispět k vašemu zdraví a posílení imunity. Ať už tím, že si připravíte chutný salát plný vitamínů, čaj nebo třeba smoothie ke svačině. Přečtěte si, co všechno můžete v přírodě sbírat a na čem si můžete pochutnat od května do června.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 16. May 2023 12:22:00 GMT Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání https://deti.vira.cz/aktuality/knizka-s-rebusy-jako-priprava-k-prvnimu-svatemu-prijimani <p>Ve svatém přijímání získáváme ten nejkrásnější dárek na světě: Ježíše, který dal svůj život za všechny lidi.</p> Tue, 16. May 2023 10:11:00 GMT 7. neděle vel. (A) - Ježíš odchází k Otci a posílá učedníky do světa https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/7-nedele-velikonocni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou Ježíš večeřel se svými učedníky. Po večeři se začal modlit:&nbsp;<span style="line-height: 1.5em;">&bdquo;Bože, když jsem šel na zem, dal jsi mi úkol, abych všem o Tobě vyprávěl. Moji učedníci poznali, že jsi mě poslal Ty. Naučil jsem je o Tobě všechno. Teď Tě za ně prosím.&quot;</span></p> Mon, 15. May 2023 22:00:00 GMT Pán nabízí stále víc https://deti.vira.cz/z-vyuky/pan-nabizi-stale-vic <p>Ve společenství ostatních zažíváme skutečnou Ježíšovu přítomnost mezi námi a Boží lásku. Pán nám tak dává stále nové a nové dary&hellip;</p> Mon, 15. May 2023 07:00:00 GMT Letnice - krátce, trefně, srozumitelně https://deti.vira.cz/aktuality/letnice-kratce-trefne-srozumitelne <p>Doporučujeme pro děti vám malou kapesní a srozumitelnou knížku o Letnicích.</p> Sun, 14. May 2023 22:00:00 GMT 6. neděle velikonoční (A) "Pošlu vám Pomocníka" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/6-nedele-velikonocnicyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ježíš si jednou povídal s učedníky. Řekl jim: &bdquo;Jestli mě máte rádi, dělejte to, co vám přikazuji. Abyste na to nebyli sami, pošlu vám Pomocníka, Ducha Svatého. Ten bude s vámi a bude vám radit, co máte dělat.</p> Sun, 14. May 2023 22:00:00 GMT Nanebevstoupení - co to znamená? https://deti.vira.cz/aktuality/nanebevstoupeni-co-to-znamena <p>Ježíš prošel před námi cestu&nbsp;domů do nebe.&nbsp;</p> Sun, 14. May 2023 16:12:00 GMT Křest - Bůh tě měl rád ještě před tím, než ses narodil/a https://deti.vira.cz/clanky/krest-buh-te-mel-rad-jeste-pred-tim-nez-jsi-se-narodil-a <p>Bůh nás stvořil a má nás rád. Po svém vzkříšení řekl Ježíš řekl svým učedníkům, ať jsou do celého světa, vyprávějí lidem o něm a křtí je. Od té doby jsou všichni lidé, kteří začínají patřit&nbsp;do církve, křtěni.&nbsp;</p> Mon, 08. May 2023 22:00:00 GMT Den matek - poděkujte mamince https://deti.vira.cz/aktuality/den-matek-podekujte-mamince <p>Svátek matek (den matek)&nbsp;se slaví vždy druhou květnovou neděli. Poděkujme jí a třeba i něco vyrobme...</p> Tue, 02. May 2023 22:00:00 GMT První svaté přijímání https://deti.vira.cz/clanky/prvni-svate-prijimani <p>Proč potřebujeme k životu Pána Boha? A proč potřebujeme k životu svaté přijímání? Jak v nás vlastně funguje? A proč se potřebujeme zpovídat? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky naleznete v knížce První svaté přijímání a v dalších brožurkách, z nichž Vám nabízíme ukázku.&nbsp;</p> Tue, 02. May 2023 22:00:00 GMT Co znamená opravdu vědět? https://deti.vira.cz/z-vyuky/co-znamena-opravdu-vedet <p>Opravdu můžeme poznat jenom to, co vidíme na vlastní oči? Ježíšovy zázraky nám ale ukazují, že dozvědět se něco o skutečnosti jde i jinak&hellip;</p> Tue, 02. May 2023 07:00:00 GMT 5. neděle velikonoční - (A) - Ježíš je cesta... https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/5-nedele-velikonocni-cyklus-a <p>Ježíš si s učedníky povídal o nebi. Řekl jim: &bdquo;Ničeho se nebojte! V nebi je dost místa pro všechny. Půjdu tam napřed připravit ho i pro vás. Moc se těším, až tam za mnou přijdete.&ldquo;</p> Sun, 30. Apr 2023 22:00:00 GMT Nová knížka pro všechny Marušky a Mariánky https://deti.vira.cz/aktuality/nova-knizka-o-marii <p>Brzy začne květen - mariánský měsíc. Tentokrát jsme pro vás vybrali knihu z nakladatelství Paulínky, která může provázet&nbsp;děti celým&nbsp;životem Marie a která na začátku&nbsp;května 2023 vyjde.</p> Fri, 28. Apr 2023 22:00:00 GMT Pálení čarodějnic? https://deti.vira.cz/aktuality/paleni-carodejnic <p>Jak vysvětlit dítěti některé pohanské zvyky?</p> Thu, 27. Apr 2023 10:52:00 GMT Maria - maminka Ježíše Krista i naše https://deti.vira.cz/aktuality/maria-maminka-jezise-krista-i-nase <p>V květnu si zvláště připomínáme to, že Maria si byla s Bohem velmi blízká a stala se maminkou Ježíše.</p> Wed, 26. Apr 2023 08:18:00 GMT 4. neděle velikonoční - neděle "Dobrého pastýře" https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/4-nedele-velikonocni-cyklus-a <p>Ježíš jednou vyprávěl lidem o ovečkách a zloději. Říkal jim: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale snaží se proniknout tam jinudy, je zloděj. Kdo ale vchází dveřmi, ten je pastýř.<span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; text-indent: 24.188976287841797px;"></span></p> Mon, 24. Apr 2023 22:00:00 GMT Ježíš - "dobrý záchranář" - dobrý pastýř! https://deti.vira.cz/clanky/jezis-dobry-zachranar <p>Ahoj děti. Blíží se nám tzv. Neděle Dobrého pastýře. Možná trochu nechápete, proč je Pán Ježíš přirovnáván zrovna k někomu, koho jste nikdy neviděli. A co přirovnat Pán Ježíše třeba k záchranáři nebo k někomu, kdo nám vždy poskytne pomoc, když ho zavoláme?</p> Sat, 22. Apr 2023 22:00:00 GMT Vše nejlepší Jiříkům, Jirkům a každému Jiřímu! https://deti.vira.cz/clanky/svatek-ma-dnes-jiri <p>Všichni známe obraz, na kterém svatý Jiří bojuje s drakem. Bývá zobrazován jako štíhlý rytíř na koni, nad ním vlaje korouhev, ladně a jakoby bez námahy bodá oštěpem draka přímo do chřtánu. Drak symbolizuje ďábla a Jiří je pro nás příkladem statečného muže, který překonal strach a s nadějí se pustil do boje, který ho mohl stát život.</p> Fri, 21. Apr 2023 22:00:00 GMT Sv. Vojtěch - 23.4. https://deti.vira.cz/aktuality/sv-vojtech-234 <p>Svatý Vojtěch byl český biskup,&nbsp;zakladatel kláštera benediktinů v Praze Břevnově a mučedník pro víru. Zemřel roku 997.</p> Wed, 19. Apr 2023 22:00:00 GMT Svatý Vojtěch https://deti.vira.cz/clanky/svaty-vojtech-nove-pracovni-listy <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Svatý Vojtěch patří mezi hlavní patrony Čech. Narodil se zřejmě roku 956 na hradě Libici, byl z rodu Slavníkovců. Po devíti&nbsp; letech studia v Magdeburku se s biřmovacím jménem Adalbert vrátil do Prahy, kde se stal biskupem.</p> Wed, 19. Apr 2023 22:00:00 GMT Koho potkali učedníci jdoucí do Emauz? https://deti.vira.cz/z-vyuky/koho-potkam-cestou <p>Ježíš nám ukazuje svou přítomnost ve chvíli, kdy bychom to nejméně čekali, takže je to vždycky překvapení. Necháme se překvapit rádi &ndash; a přijmeme, co nám Ježíš přitom nabídne?</p> Wed, 19. Apr 2023 07:30:00 GMT 3. neděle velikonoční - (A) - Cesta do Emauz https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/3-nedele-velikonocni-cyklus-a <p>Když skončily Velikonoce, vydali se dva učedníci z Jeruzaléma do nedaleké vesnice. Cestou si povídali o tom, co se o Velikonocích stalo, o Pánu Ježíši a o jeho smrti na kříži. Jak šli, připojil se k nim sám Ježíš.&nbsp;</p> Mon, 17. Apr 2023 22:00:00 GMT Vzkříšení - a co bylo potom? https://deti.vira.cz/clanky/vyrabime-knizku-pro-dobu-velikonocni <p>Ahoj děti!<br /> Vyráběli jste si s rodiči v adventu naše leporelo? Nezapomněli jsme na vás ani o Velikonocích. Pojďte si s námi poskládat leporelo nebo sešit, do kterého si události můžete sami dokreslit a třeba i trochu s Ježíšovými učedníky prožít velikonoční události.</p> Fri, 14. Apr 2023 10:15:00 GMT Sestra Faustina - Neděle milosrdenství... https://deti.vira.cz/clanky/nedele-boziho-milosrdenstvi <p>Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. A proč je vlastně milosrdenství tak důležité?&nbsp;<span style="font-size: 0.95em;"></span></p> Thu, 13. Apr 2023 11:00:00 GMT 2. neděle velikonoční - (A) - Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/2-nedele-velikonocni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Po ukřižování Pána Ježíše se učedníci začali bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 13. Apr 2023 08:00:00 GMT Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště https://deti.vira.cz/aktuality/astronaut-kosmonaut-omalovanka-a-bludiste <p>12. dubna se připomíná&nbsp;Mezinárodní den kosmonautiky.&nbsp;A víte proč? Protože právě 12. dubna 1961 vzlétl první člověk do vesmíru. A víte, že v&nbsp;roce 1969 (21. července) přistáli lidé dokonce i na Měsíci?&nbsp;</p> Mon, 10. Apr 2023 11:11:00 GMT Zmrtvýchvstání Páně (A) - Happy day! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-velikonocni/nedele-zmrtvychvstani-pane <p>Mše sloužená na Boží hod velikonoční se od ostatních mší odlišuje některými zvyky, například se zpívají velikonoční žalmy, hoří svíce zvaná paškál a dříve si lidé nechávali i posvětit jídlo.</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 09. Apr 2023 07:00:00 GMT Bílá sobota a velikonoční noc... https://deti.vira.cz/clanky/bila-sobota <p>Den velkého smutku. Ježíš leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím vše končí.&nbsp;Když ale večer zapadne slunce, stane se něco nečekaného...</p> Fri, 07. Apr 2023 22:00:00 GMT Velký pátek https://deti.vira.cz/clanky/krizova-cesta-pro-deti-s-omalovankami <p>Je velký pátek. Ježíš umírá na kříži.&nbsp;</p> Thu, 06. Apr 2023 22:00:00 GMT Velikonoce v jedné stránce https://deti.vira.cz/aktuality/velikonoce-na-jedne-strane <p>Časopis IN vystihuje velikonoční události. Dozvíme se mj., že i papež František umývá na Zelený čtvrtek bližním nohy. Už jste to také na Zelený čtvrtek v rodině vyzkoušeli?</p> Wed, 05. Apr 2023 09:26:00 GMT Velikonoce: Na své radosti a bolesti nejsem sám! https://deti.vira.cz/aktuality/na-sve-radosti-a-bolesti-nejsem-sam <p>Pomůcka&nbsp;k&nbsp;osobnímu prožití Velikonoc:&nbsp; pracovní list&nbsp;&quot;Na své radosti a bolesti nejsem sám&quot;.</p> Tue, 04. Apr 2023 22:00:00 GMT Zelený čtvrtek - umyl jim nohy a naposled povečeřeli https://deti.vira.cz/clanky/zeleny-ctvrtek <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Zelený čtvrtek je první den velikonočního třídenní. Večerem tohoto dne vstupujeme do velikonoční doby a připomínáme si především Ježíšovu poslední večeři s učedníky. Co všechno se tehdy ještě přihodilo?</p> Tue, 04. Apr 2023 22:00:00 GMT Petr selhal, ale Ježíš mu odpustil https://deti.vira.cz/aktuality/petr-selhal-ale-jezis-mu-odpustil <p>Blíží se Velikonoce a s nimi se můžeme zamýšlet, jakou knihou dětem Ježíšovo utrpení a vzkříšení nejlépe přiblížit. Na trhu je mnoho titulů, na některé z nich máme na webu rovněž upoutávku. Tentokrát přinášíme ukázku z Návratu domů, z nově vydané knihy Přítel, který odpouští.</p> Tue, 04. Apr 2023 09:19:00 GMT Pašijový týden https://deti.vira.cz/clanky/pasijovy-tyden <p>Týden, který předchází Velikonocům, se nazývá pašijový nebo také tichý. Křesťané si během něj připomínají události posledního týdne života Ježíše Krista.&nbsp;Od Květné neděle do neděle Zmrtvýchvstání můžete použít připravený&nbsp;tématický obrázek&nbsp;k vybarvení z&nbsp;předlohy&nbsp;obrazů&nbsp;od Centra&nbsp;Aletti v Římě na každý den Svatého týdne.</p> Tue, 04. Apr 2023 08:06:00 GMT Navštivte interaktivní web https://deti.vira.cz/aktuality/navstivte-interaktivni-web <p>Milí rodiče a děti. Znáte stránky&nbsp;timdvadva.cz? Pokud ne, jistě stojí za navštívení. Najdete zde nejrůznější (i interaktivní) impulsy pro velikonoční období, např. příběhy nebo online pexesa a kvízy.</p> Mon, 03. Apr 2023 08:56:00 GMT Křížová cesta očima dětí https://deti.vira.cz/aktuality/novinka-krizova-cesta-ocima-deti <p>Knížka My děti na křížové cestě z Karmelitánského nakladatelství nabízí projít si křížovou cestu očima dítětě, které na ní mohlo být v Ježíšově době skutečně přítomné.</p> Mon, 03. Apr 2023 08:12:00 GMT Na své radosti a bolesti nejsem sám. Velikonoční pracovní list. https://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce/pracovni-listy-velikonoce/na-sve-radosti-a-bolesti-nejsem-sam-velikonocni-pracovni-list <p>Tento pracovní list (a omalovánka) mají&nbsp;pomoci k tomu, aby si děti dokázaly vztáhnout tajemství a bohatství Velikonoc i do svého osobního života.&nbsp;</p> Thu, 30. Mar 2023 22:00:00 GMT Doporučujeme: Půst a Velikonoce pro nejmenší https://deti.vira.cz/clanky/doporucujeme-pust-a-velikonoce-pro-nejmensi <p>SAMOLEPKY &bull; OMALOVÁNKY &bull; HRY &bull; MODLITBY&nbsp;</p> <p>20 zábavných úkolů na dobu postní...</p> Tue, 28. Mar 2023 22:00:00 GMT Květná neděle - (A) - Vjezd do Jeruzaléma https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/kvetna-nedele-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla blízko Jeruzaléma, poslal&nbsp;dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: &bdquo;Ve vesnici najdete uvázané oslátko.&quot;</p> Tue, 28. Mar 2023 09:00:00 GMT Opravdu je vzkříšený https://deti.vira.cz/z-vyuky/opravdu-je-vzkriseny <p>Setkat se se vzkříšeným Ježíšem muselo být vzrušující, krásné a plné tajemství. Máme tuhle možnost i my?</p> Tue, 28. Mar 2023 07:00:00 GMT Velikonoce na webu deti.vira.cz https://deti.vira.cz/aktuality/velikonoce-na-webu-detiviracz <p>Nabízíme vám rychlý přehled toho, co&nbsp;naleznete na tomto webu k tématice Velikonoce pro děti.</p> Sat, 25. Mar 2023 17:19:00 GMT 5. neděle postní - (A) - Lazare, pojď ven! https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/5-nedele-postni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když byl Pán Ježíš se svými učedníky zrovna na cestách, onemocněl Ježíšův přítel Lazar. Jeho sestry Marta a Marie pro Pána Ježíše poslaly a prosili ho, aby Lazara uzdravil.&nbsp;</p> Mon, 20. Mar 2023 23:00:00 GMT Navštívení a zvěstování - koho? Komu? https://deti.vira.cz/clanky/zvestovani-nebo-navstiveni-25-brezna <p>Dvacátého pátého&nbsp;března si připomínáme tak trochu Vánoce. Anděl přichází k Marii a oznamuje jí zvláštní zprávu. Jak se Maria zachová? Můžete si přečíst nebo shlédnout krátkou animovanou pohádku.</p> Sun, 19. Mar 2023 08:00:00 GMT 21. března je Mezinárodní den lesů https://deti.vira.cz/aktuality/21-brezna-je-mezinarodni-den-lesu <p>Lesy jsou totiž pro život na zemi velmi důležité! Uměli byste říci proč?&nbsp;</p> Fri, 17. Mar 2023 15:17:00 GMT V postní době ke zpovědi? https://deti.vira.cz/clanky/zpovidani-neni-strasidlo <p>Během postní doby se mnoho dětí i dospělých chystá očistit své srdce prostřednictvím svaté zpovědi. Někomu se do toho docela hodně nechce. Ve zpovědi ale přeci nejde o&nbsp;naše hříchy, ale o jejich odpuštění!&nbsp;Zpověď je slavnost odpuštění.</p> Thu, 16. Mar 2023 23:00:00 GMT Svátek sv. Josefa (19.3.) https://deti.vira.cz/aktuality/svatek-sv-josefa-193 <p>Svatý Josef vychovával spolu s Marií malého Ježíše...</p> Tue, 14. Mar 2023 10:00:00 GMT 4. neděle postní - (A) - Nejsi i ty slepý? Nepotřebuješ Ježíšův dotek? https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/4-nedele-postni-cyklus-a <p>Ježíš spatřil člověka, který byl od narození slepý a bylo mu ho velmi líto. Udělal z&nbsp;hlíny bláto a potřel mu blátem oči. Pak řekl: &bdquo;Jdi a umyj se v&nbsp;rybníku Siloe.&ldquo; Ten člověk šel, umyl se, a když se vrátil, viděl!</p> Tue, 14. Mar 2023 09:00:00 GMT Dvě katecheze: pravidla a ukazatele cesty https://deti.vira.cz/z-vyuky/potrebujeme-pravidla <p>Potřebujeme ve svém životě pravidla nebo ne? Ta důležitá pravidla a ukazatele nám mohou ukázat proroci.&nbsp;</p> Tue, 14. Mar 2023 08:00:00 GMT 3. neděle postní - (cykl. A) - Ježíš a samařská žena/ Voda života https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/3-nedele-postni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou přišel&nbsp;Ježíš se svými učedníky k samařskému městu. Všichni byli velmi unavení a měli veliký hlad a žízeň.&nbsp;Ježíš poslal učedníky, aby koupili něco k jídlu a sám se zatím posadil u studny.&nbsp;</p> Wed, 08. Mar 2023 10:17:00 GMT