vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://deti.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ Znáte Pavla z Tarsu? https://deti.vira.cz/clanky/znate-pavla-z-tarsu <p>Ahoj děti! Blíží se svátek Obrácení svatého Pavla. Víte, kdo to byl a co se mu přihodilo? Pokud ne, vyluštěte si s námi tajenku nebo vybarvěte omalovánky, pak si můžete s maminkou a tatínkem povídat o tom, co se to svatému Pavlovi na cestě do Damašku vlastně stalo.</p> Sun, 19. Jan 2020 23:00:00 GMT 3. neděle v mezidobí, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-mezidobi/3-nedele-v-mezidobi-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jednou šel Pán Ježíš po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: &bdquo;Nechte ryby a pojďte za mnou.&ldquo;</p> Sun, 19. Jan 2020 23:00:00 GMT 2. neděle po Narození Páně, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-vanocni/2-nedele-po-narozeni-pane-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Dávno před tím, než se narodil Pán Ježíš, lidé nevěděli, jak mají správně žít. Co mají dělat, aby došli do nebe. Bylo to, jako by chodili potmě. Když se narodil Pán Ježíš, jakoby se najednou rozsvítilo.</p> Tue, 14. Jan 2020 23:00:00 GMT Na Hromnice - o hodinu více! https://deti.vira.cz/clanky/vite-co-jsou-hromnice <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><em>Kdy končila doba vánoční?</em></p> <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jestli znáte pojem Hromnice, možná víte také to, že se tento den v křesťanské tradici ztotožňuje se svátkem Uvedení Páně do chrámu. Ten slavíme až 2. února, ale hromničky si můžete letos&nbsp;&nbsp;vyrobit již s předstihem.</p> Mon, 13. Jan 2020 23:00:00 GMT Může mít pan král strach? https://deti.vira.cz/clanky/lide-si-mysli-ze-takovy-kral-nebo-prezident-vubec-nemaji-strach-to-je-veliky-omyl <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Lidé si myslí, že takový král, kníže nebo prezident vůbec neví, co je to strach. Hlídají ho stráže v paláci, střeží ho vojáci, dává na něj pozor armáda, není, čeho by se bál. To je veliký omyl. Oni jsou vám ti vládcové a potentáti ustrašení víc než my všichni dohromady. Tak zrovna král Herodes.</p> Fri, 03. Jan 2020 23:00:00 GMT Svátek Křtu Páně, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-vanocni/svatek-krtu-pane-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Jan Křtitel žil na břehu řeky Jordánu a křtil lidi. Jednou šel kolem Pán Ježíš a zamířil k Janovi, aby se od něho nechal také pokřtít.</p> Wed, 01. Jan 2020 23:00:00 GMT Tři králové K+M+B https://deti.vira.cz/clanky/prichazeji-mudrci-z-vychodu <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když se Ježíš narodil, objevila se na nebi nová hvězda. Byla tak veliká a jasná, že mudrcové, kteří zkoumali každou noc oblohu, ještě nikdy neviděli tak krásnou hvězdu. Dali hlavy dohromady a mudrovali. Co to má znamenat?</p> Wed, 01. Jan 2020 23:00:00 GMT Slavnost Matky Boží Panny Marie, doba vánoční, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-vanocni/slavnost-matky-bozi-panny-marie-doba-vanocni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. (srv. Lk 2,16-19)</p> Fri, 27. Dec 2019 23:00:00 GMT Svátek Svaté rodiny, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-vanocni/svatek-svate-rodiny-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když se Pán Ježíš narodil, měli z toho skoro všichni radost. V té zemi ale vládl zlý král Herodes. Ten chtěl Pána Ježíše zabít, protože se bál o svůj trůn. Proto se v noci zjevil svatému Josefovi anděl a řekl mu: &bdquo;Josefe, malý Ježíš je v nebezpečí. Ihned utečte do Egypta. Pán Bůh se tam o vás postará.&ldquo;</p> Wed, 25. Dec 2019 23:00:00 GMT Můj vystřihovací betlém https://deti.vira.cz/clanky/vyrobme-si-vlastni-betlem <p>Vyrobíte si s námi skládací prostorový betlémek? Je to docela snadné, zvlášť když si vytisknete naše hotové šablony. Ale můžete si také navrhnout svůj vlastní obrázek a třeba do něj nakreslit i sebe a svoji rodinu nebo kamarády.</p> Mon, 23. Dec 2019 22:00:00 GMT Slavnost narození Páně, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-vanocni/slavnost-narozeni-pane-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Anděl řekl: Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán.</p> Fri, 20. Dec 2019 23:00:00 GMT Sněhové vločky https://deti.vira.cz/clanky/snehove-vlocky <p>Milé děti, přestože toho sněhu letos ještě moc nebylo, nabízíme vám krátké zastavení nad tématem sněhových vloček. I ty přece stvořil Bůh. Zaposlouchejte se do písničky, pomodlete se modlitbičku nebo si s námi vločky zkuste vystřihnout, jistě to bude zábava!</p> Tue, 17. Dec 2019 23:00:00 GMT 4. neděle adventní, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-adventni/4-nedele-adventni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Svatý Josef a Panna Maria žili v Nazaretě. Dobře se znali a chtěli se vzít. Zasnoubili se, ale před svatbou svatý Josef zjistil, že Panna Maria čeká miminko. To ho mrzelo, ale nechtěl Marii dělat žádné potíže. Proto se s ní chtěl tajně rozejít.</p> Sun, 15. Dec 2019 23:00:00 GMT Adventní a vánoční šablony do oken https://deti.vira.cz/clanky/adventni-a-vanocni-sablony-do-oken <p>V adventním čase se často scházíme na různých předvánočních dílnách, trzích a jiných setkáních. Hledáte-li stále novou inspiraci, co letost vyrábět, zkuste se inspirovat u nás.</p> Sat, 14. Dec 2019 23:00:00 GMT 3. neděle adventní, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-adventni/3-nedele-adventni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Ještě před tím, než začal Pán Ježíš chodit mezi lidi a povídat jim o nebi, dal král Herodes Jana Křtitele zavřít do vězení. Po nějaké době se Jan dozvěděl, že Pán Ježíš začal dělat mezi lidmi zázraky.&nbsp;</p> Sun, 08. Dec 2019 23:00:00 GMT Vánoční dokreslovací knížka https://deti.vira.cz/clanky/vanocni-dokreslovaci-knizka <p>Milí rodiče, učitelé, katecheté, znovu si dovolujeme upozornit na naše&nbsp;dokreslovací pracovní listy s tématem vánočního příběhu. Možná vám letos přijdou vhod!</p> Thu, 05. Dec 2019 23:00:00 GMT 2. neděle adventní, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-adventni/2-nedele-adventni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">V době, kdy Pán Ježíš bydlel ještě v Nazaretě, žil na nedaleké poušti u řeky Jordánu Jan Křtitel. Nosil šaty z&nbsp;velbloudí kůže, kolem boků kožený pás, jedl kobylky a med divokých včel. Chodilo za ním mnoho lidí. Jan je křtil a radil jim, jak se polepšit, aby byli připravení na příchod Pána Ježíše.</p> Sun, 01. Dec 2019 23:00:00 GMT Začíná advent https://deti.vira.cz/clanky/zacina-advent <p>Advent je za dveřmi. Letos jsme si pro vás připravili adventní kartičky. Cílem tentorkát není dychtivě plnit úkoly a dělat si čárečky, kolik jsem toho už zvládl. Měla by to spíše být inspirace&nbsp; a pomůcka na cestě, na níž se přibližuji Bohu a&nbsp;stávám se citlivějším vůči druhým, čímž se otevírám pro narození Ježíše ve svém srdci.</p> Mon, 25. Nov 2019 23:00:00 GMT 1. neděle adventní, cyklus A https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-adventni/1-nedele-adventni-cyklus-a <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Pán Ježíš jednou vyprávěl svým učedníkům: &bdquo;Lidé na mě brzy přestanou myslet. Každý bude mít spoustu starostí, a zapomenou, že zase přijdu na konci světa. Musíte se na můj příchod připravit.</p> Sun, 24. Nov 2019 23:00:00 GMT Až přijde Mikuláš, tak mu otevřete! https://deti.vira.cz/clanky/svaty-mikulas-za-dvermi <p>Svatý Mikuláš patří mezi nejznámější a nejoblíbenější světce. Slavení tohoto křesťanského svátku proniklo jako jedno z&nbsp;mála do rodin, do škol, ale také do sdělovacích prostředků a ve své lidové podobě je záležitostí různých besídek, oslav, nadílek a &bdquo;mikulášských diskoték&ldquo;.&nbsp;</p> Fri, 22. Nov 2019 23:00:00 GMT Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus C https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/slavnost-jezise-krista-krale-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;">Když byl Pán Ježíš na kříži, posmívali se mu vojáci i další lidé a říkali: &bdquo;Jestli jsi opravdu Bůh, tak udělej zázrak a zachraň se!&ldquo; Mysleli si, že to nedokáže, a tak se mu posmívali i v tak bolestivé chvíli.</p> Mon, 18. Nov 2019 23:00:00 GMT Rok se kolem točí... https://deti.vira.cz/clanky/slavnosti-a-svatky-cirkevniho-roku <p>Ať už jsme děti, rodiče nebo učitelé, všichni společně prožíváme stále dokola třikrát začátek různých &quot;roků&quot; - občanský, školní a církevní (neboli liturgický). Mnoho svátků, slavností, událostí má v kalendáři své pevné místo, ale máme také svátky pohyblivé a jejich vypočítání nám občas může pěkně zamotat hlavu.</p> Thu, 14. Nov 2019 23:00:00 GMT 33. neděle v mezidobí, cyklus C https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/33-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>- námět pro dětskou nedělní katechezi</i></p><p>Pán Ježíš se snažil připravit apoštoly na to, co se stane. Říkal jim: „Pro vás, křesťany, nebude vždycky jednoduché přiznat, že věříte v Pána Boha.</p> Mon, 11. Nov 2019 23:00:00 GMT 32. neděle v mezidobí, cyklus C https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/32-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>- námět pro dětskou nedělní katechezi</i></p><p>Jednou přišlo za Pánem Ježíšem několik saduceů, kteří nevěří, že budeme po smrti žít v nebi.</p> Sat, 02. Nov 2019 23:00:00 GMT Svatý Martin https://deti.vira.cz/clanky/svaty-martin <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>Svátek svatého Martina slavíme 11. listopadu</i></p> <p>Svatý Martin byl původně římský voják, později poustevník i biskup, který žil ve Francii ve 4. století. Podle legendy bývá zobrazován jako voják, který se dělí se žebrákem o svůj plášť...</p> Thu, 31. Oct 2019 23:00:00 GMT Na cestě za svobodou https://deti.vira.cz/clanky/na-ceste-za-svobodou <p>V těchto dnech si připomínáme výročí Sametové revoluce. Už 30 let je naše země na cestě k demokracii a svobodě.</p> Tue, 29. Oct 2019 23:00:00 GMT 31. neděle v mezidobí, cyklus C https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/31-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>- námět pro dětskou nedělní katechezi</i></p><p><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">Jednou procházel Pán Ježíš městem, které se jmenovalo Jericho. Žil tam jeden celník, velký hříšník, jmenoval se Zacheus. Ten si velmi přál vidět Pána Ježíše, ale protože nebyl moc vysoký, nemohl se kPánu Ježíši přes lidi dostat. A tak vymyslel plán – vylezl na strom, aby viděl.</span></p> Mon, 28. Oct 2019 23:00:00 GMT Příběh české princezny https://deti.vira.cz/clanky/pribeh-ceske-princezny Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny, si můžete nově přečíst v knize Oldřicha Seluckého. Fri, 25. Oct 2019 22:00:00 GMT Dušičky - vzpomínka na zemřelé https://deti.vira.cz/clanky/dusicky-vzpominka-na-zemrele <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>Jak prožít toto téma s dětmi</i></p><p>Zvláště začátkem listopadu vzpomínáme na ty naše blízké, kteří již zemřeli. Modlíme se za ně, aby došli do nebe.</p> Tue, 22. Oct 2019 22:00:00 GMT 30. neděle v mezidobí, cyklus C https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/30-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>Námět pro dětskou nedělní katechezi</i></p><p>V době Pána Ježíše žili lidé, kteří si o sobě mysleli, že jsou lepší než ostatní, protože jsou hodnější. Těm vyprávěl Pán Ježíš následující příběh: „Jednou přišli do jednoho chrámu dva lidé - farizeus a celník. Farizeus – to byl někdo jako kněz – a celník, ten vybíral od lidí daně.</p> Mon, 21. Oct 2019 22:00:00 GMT Lampióny https://deti.vira.cz/clanky/lampiony <p><img style="float: right;" src="/files/files/importovano/lamp2.jpg" alt="lampion" />Dny se zkracují, večer se stmívá stále dříve a doba svatomartinských (ale i jiných) lampiónových průvodů se přibližuje. Připravte se snámi včas a vyrobte si svůj vlastní lampión.</p> Sun, 20. Oct 2019 22:00:00 GMT 29. neděle v mezidobí, cyklus C https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-c-mezidobi/29-nedele-v-mezidobi-cyklus-c <p style="margin:0px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;"><i>Námět pro dětskou nedělní katechezi</i></p><p>Jednou chtěl Pán Ježíš své učedníky naučit, že se mají stále modlit a být v tom vytrvalí. Nepřestat, ani když nedostanou hned to, o co prosí.</p> Mon, 14. Oct 2019 22:00:00 GMT 23. 10. Světový den misíí https://deti.vira.cz/clanky/23-10-svetovy-den-misii Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Tentokrát se s Časopisem Duha nepodíváme do konkrétní země, ale představíme vám projekt MOST. Že nevíte, co to je? Každé písmeno je zkratkou jednoho slova. M znamená modlitbu, O je odříkání, S služba a T je tvořivost. Ke každému slovu najdete krátké vysvětlení a pár nápadů, jak se do „stavění“ takového mostu pustit. Sun, 13. Oct 2019 22:00:00 GMT