Dvě katecheze o svatém Mikuláši ve formátu pdf: 

Svatý Mikuláš biskupem (563 kB) a 

O vzácném koberci (626 kB).

 

***

Katecheze pocházejí ze zajímavé a inspirativní publikace "Sv. Mikuláš - člověk plný Boží lásky", kterou vydalo Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci s Centrem pro katechezi Biskupství ostravsko-opavského.  Publikace obsahuje praktické návrhy jak ve farnosti či škole slavit svátek svatého Mikuláše s menší i početnější skupinou dětí a dospělých a jak vrátit svátku původní křesťanské poselství.

Svatý Mikuláš není dětem představen jako pohádková postava obklopená anděly a strašícími čerty, ale jako vzor člověka, který ve svém srdci nosí velkou Boží lásku. Materiál se skládá z metodické příručky, která je rozdělena do čtyř částí. Nejprve jsou teoreticky pojmenována východiska svátku, druhá část se věnuje námětům na setkání určeným mladším dětem, třetí část obsahuje legendy a závěrečná část nabízí návrh slavení mše s dětmi.

Součástí materiálu je také obrazová příloha se 7 barevnými obrazy k legendám, formát A4.