Materiály k oslavě svátku svatého Mikuláše

S blížícím se svátkem sv. Mikuláše přestavujeme především katechetům a učitelům, ale i všem ostatním, kdo pro děti připravují "Mikulášské nadílky", zajímavou a inspirativní publikaci Centra pro katechezi Biskupství ostravsko-opavského. Publikace obsahuje praktické návrhy jak ve farnosti či škole slavit svátek svatého Mikuláše smenší ipočetnější skupinou dětí a dospělých a jak vrátit svátku původní křesťanské poselství.

 

Publikace obsahuje praktické návrhy jak ve farnosti či škole slavit svátek svatého Mikuláše s menší i početnější skupinou dětí a dospělých a jak vrátit svátku původní křesťanské poselství. Svatý Mikuláš není dětem představen jako pohádková postava obklopená anděly a strašícími čerty, ale jako vzor člověka, který ve svém srdci nosí velkou Boží lásku. Materiál se skládá z metodické příručky, která je rozdělena do čtyř částí. Nejprve jsou teoreticky pojmenována východiska svátku, druhá část se věnuje námětům na setkání určeným mladším dětem, třetí část obsahuje legendy a závěrečná část nabízí návrh slavení mše s dětmi.

Součástí materiálu je také obrazová příloha se 7 barevnými obrazy k legendám, formát A4.

Materiál je v distribuci Karmelitánského nakladatelství, nebo si jej můžete objednat přímo u vydavatele.

 

"Sv. Mikuláš - člověk plný Boží lásky", vydalo Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci s Centrem pro katechezi Biskupství ostravsko-opavského. Se svolením vydavatele nabízíme k prohlédnutí či ke stažení dvě ukázkové katecheze ve formátu pdf: Svatý Mikuláš biskupem (563 kB) a O vzácném koberci (626 kB).