() -

/ Kalendář / Nanebevstoupení

Nanebevstoupení

Milé děti, máme pro vás dnes jedno krkolomné slovo: Nanebevstoupení. Umíte ho vyslovit? To slovo se vlastně skládá za tří slov: "Na nebe vstoupení." Ježíšův život vrcholí právě touto událostí, kdy Ježíš přechází z tohoto světa k Bohu Otci a usedá po Jeho pravé ruce. Dokážete si představit, kam Pán Ježíš šel? Kam nám to vlastně šel Pán Ježíš připravit místo?

Ježíš odešel do nebe

Za krátkou dobu po Velikonocích Ježíš odešel do nebe. 
Bůh však poslal jeho přátelům pomoc, kterou potřebovali.
Najednou měli plno odvahy. Věděli, co mají říkat. „Ježíš k nám přišel od Boha,“ vysvětlovali.
„Přišel nám říct, jak moc nás Bůh miluje. Lidé ho chtěli umlčet, ale nepodařilo se jim to.“ 

 

 

 

 

 

„Ježíš žije, a to je důkaz, že jeho poselství je pravdivé: Bůh chce, aby každý člověk opustil zlou cestu a přišel k němu domů – tam, kde je dobrota a láska. Bůh chce být naším přítelem.“ „To platí pro každého na celičkém světě!“ Od té doby se dobrá zpráva začala šířit do světa.

Text se svolením převzat z knihy Velikonoční příběh pro nejmenší
kterou vydala Česká biblická společnost.
Obrázky se svolením převzaty z knížky Dobrou noc s Biblí,
vydalo Karmelitánské nakladatelství 2017.

Kde si ještě o této události můžete přečíst:

 

Omalovánky: 

    

 

První obrázek se svolením převzat z omalovánkového sešitu "Růženec",
​který vydali redemptoristé, Hora Matky Boží, Králíky.
Druhý barevný obrázek se svolením převzat z webu cestykatecheze.cz.

Třetí omalovánku se svolením zveřejňujeme z webu kanan.cz.

Hraní a luštění:

Tyto materiály vyrobilo Katechetické středisko AP Praha,
autoři: Lenka Jeřábková, David Žofák a kol.

 

Videonáměty:

 

Příběh k zamyšlení a katecheze: 

Jednoho dne jsem uviděl před kostelem Jirku, který nechtěl jít dovnitř. Říkám mu: „Proč tady tak stojíš?“ „Nemohu jít do kostela.“ „A proč bys nemohl?“ Protože jsem se pohádal s bratrem a ještě jsem se s ním neusmířil. Ježíš po mně nechce, abych šel do kostela, ale abych se usmířil se svým bratrem.“ To je tak trochu pravda. Ale v čem je problém? „Když já ho nemám rád, protože chce mít vždycky všechno pro sebe. Až takový nebude, a bude toho litovat, všechno mu odpustím,“ opáčil Jirka.

Zamyslel jsem se. „No, možná bys to mohl zkusit zajít dovnitř. Dnes uslyšíš o tom, jaký veliký příslib dal Ježíš svým učedníkům. A možná se budeš divit, že od nich nechtěl žádný slib, že se změní a budou ho už ve všem poslouchat.“ Jirka ke mně udiveně vzhlédl. Pokračoval jsem: „Víš, Bůh nás miluje odjakživa i přesto, že hřešíme. Dokonce obětoval svého Syna za nás, aby nám mohl odpustit všechny hříchy, které mu svěříme. Zkus dát svému bráškovi ještě trochu času. Můžeš si s ním popovídat o tom, že bys chtěl mít některé věci i ty. Třeba by se rozdělil. Ale musíš mu to žíci v klidu, bez nadávek. Když o to Pána Ježíše poprosíš, pomůže ti.“

„Hm, to by možná šlo, řekl Jirka. Usmál se a vzal za kliku od dveří kostela.“

K této katechezi:

Katecheta dá za úkol dětem, aby našly v kostele všechny kříže, na nichž je zobrazeno tělo umírajícího Pána Ježíše. Děti sedí na místech, jen se rozhlížejí. Kdo nějaký objeví, tak se přihlásí a upozorní na něj. Poté se určete, který kříž je umístěn nejvýše. Děti si mohou udělat z ruky „kukátko“ a pozorovat tento kříž. Co na něm objevily?
Moderátor pak pozve tři děti – dobrovolníky dopředu, a ukáže jim znovu kříž (může být i poměrně malý). Nejprve přiblíží tento kříž jednomu dítěti k obličeji. Co vidíš? (totéž zkusí druhé a třetí dítě). Poté zvedne ruku s křížem co nejvýše tak, aby byl proti oknu. Co vidí děti nyní? Odpovídají stejné tři děti. Moderátor dokončí myšlenku: svátek nanebevstoupení Pána Ježíše nám chce ukázat všechno utrpení, které z lásky k nám podstoupil v novém světle: ve světle věčného života, ve kterém nás On, jeho Otec, Panna Maria a všichni svatí, i andělé a naši blízcí, kteří již zemřeli, očekávají. Radují se z našeho života a zvláště z toho, že Bohu věříme... (moderátor dokončí s ohledem na chápavost dětí, které jsou přítomné).

Pokud pracujete s dětmi při bohoslužbě slova v oddělené místnosti u stolku, můžete ozdobit velký kříž „světlem“ života s Bohem: na velkou čtvrtku nakreslete kříž; dále si připravte malé kuličky z bílého a žlutého krepového papíru, štětec a tekuté lepidlo. Natřete plochu kolem kříže lepidlem a děti na něj budou přitiskovat světlé kuličky. V závěru si znovu vysvětlete, co je to „nebe“, kam Ježíš odešel: je to místo u jeho Otce, které si nikdo z lidí neumí představit, ale víme, že zde budeme prožívat již jen Boží lásku a radost z blízkosti všech, kteří mu uvěřili.

Příběh a aktivita pro děti se svolením přejaty z časopisu Cesty katecheze,
Autor: Marino Gobbin - Překlad: Eva Liškutínová

 

Katechetické materiály:

♦ Ježíš vstupuje na nebe-metodika (soubor pro děti ve věku 2.-3. a 4.-5. třída), k této metodice následně Zápisový list a krátký zápisbiblický text, pracovní list Ježíšův příkaz nebo šablonky s plamínky a vše potřebné k tomuto matriálu na stránkách katechete.apha.cz, autoři: Lenka Jeřábková, David Žofák a kol.

 Dětský list - Nanebevstoupení DL - 7. ne velikonoční, cyklus A

Svatá Zdislava - 30. května

Svatá Zdislava - 30. května
(27. 5. 2024) Na  30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Svatá Zdislava se narodila kolem roku…

Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání

Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání
(25. 5. 2024) Ve svatém přijímání získáváme ten nejkrásnější dárek na světě: Ježíše, který dal svůj život za všechny lidi.

Trojice - tři bohové?

Trojice - tři bohové?
(19. 5. 2024) Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...

Maria - maminka Ježíše Krista i naše

Maria - maminka Ježíše Krista i naše
(18. 5. 2024) V květnu si zvláště připomínáme to, že Maria si byla s Bohem velmi blízká a stala se maminkou Ježíše.

Aktualizováno

Rébusy a katecheze - letnice (10.5.2024, 12:18)

Rébusy a katecheze ke Slavnosti Seslání Ducha svatého

Omalovánky - letnice a co bylo po nich (10.5.2024, 12:17)

Omalovánky k seslání Ducha svatého a k dalším událostem, které následovaly.

Letnice - omalovánkové vyprávění (10.5.2024, 12:17)

Omalovánkové vyprávění o seslání Ducha svatého.