() -

/ Kalendář / Tři králové

Tři králové

 

Tři králové: Kašpar, Melichar a Baltazar

6. ledna slavíme svátek Zjevení Páně neboli Třech králů

K tříkrálové tématice nabízíme: vyprávění s obrázky / pracovní listy a katecheze / rébusy, luštěnky, bludiště, hry / omalovánky / ...

 

Vyprávění:

Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy to byli králové z Východu, v Bibli jsou však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách.

Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle hvězd, že na západ od jejich království se má brzy narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční obloze.

Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi jasně nad velikým městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupili do města a spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě v nich by mohli narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou. Vedla je k městu Betlému.

Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž zastavila až v polích za městem. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali.

Plni této radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do Tarsu a do Sáby. Chystali se vyprávět o novém králi, který se právě narodil a kterému se přišli poklonit. Králi Herodovi však zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl a dal jim pokyn, aby se do své země vrátili jinou cestou.

* Hvězdy jsou krásné a tajemné, proto je lidé už po tisíce let studují. Znáš nějaká souhvězdí a najdeš je na noční obloze?

Se svolením převzato z knihy: V. Schauber, M. Schindler "Velká kniha o svatých ",
kterou vydal(o): nakladatelství Doron.


Příběhy nebo vyprávění s obrázky

 

Pracovní listy a katecheze

 

Rébusy, luštěnky, bludiště, hry a vyrábění 

 

Omalovánky

Mudrci u Betléma  Mudrci u Betléma

Mudrci Mudrci ) a Klanění mudrců Klanění mudrců

Tři mudrciTři mudrci ze zpěvníčku Abrahám, vydalo Karmelitánské nakladatelství

Cesta 3 mudrců    Cesta 3 mudrců, autorka: Jindry Hubková

 Antistresová omalovánka z redakce KNA (Vymalovánky o narození Ježíše) 

omalovánka - Tři králové Tři králové, autorka: Soňa Häusl-Vadová

Tři   králové s úkoly Tři králové s úkoly

Dokresli Tři krále Dokresli Tři králeKrálové s objičejem, ilu: AKr.

Šablona Tří králů k  vybarvení slupovacími barvami 2Šablona Tří králů, pro slupovací barvy na sklo, ilu: AKr.

Šablona Tří králů k vybarvení  slupovacími barvami 1Šablona Tří králů s hvězdoupro slupovací barvy na sklo, ilu: AKr.

 

Videonáměty:

  • Víte to? - Tři králové - jejich původ a tradice:

Svatá Zdislava - 30. května

Svatá Zdislava - 30. května
(27. 5. 2024) Na  30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Svatá Zdislava se narodila kolem roku…

Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání

Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání
(25. 5. 2024) Ve svatém přijímání získáváme ten nejkrásnější dárek na světě: Ježíše, který dal svůj život za všechny lidi.

Trojice - tři bohové?

Trojice - tři bohové?
(19. 5. 2024) Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...

Maria - maminka Ježíše Krista i naše

Maria - maminka Ježíše Krista i naše
(18. 5. 2024) V květnu si zvláště připomínáme to, že Maria si byla s Bohem velmi blízká a stala se maminkou Ježíše.

Aktualizováno

Rébusy a katecheze - letnice (10.5.2024, 12:18)

Rébusy a katecheze ke Slavnosti Seslání Ducha svatého

Omalovánky - letnice a co bylo po nich (10.5.2024, 12:17)

Omalovánky k seslání Ducha svatého a k dalším událostem, které následovaly.

Letnice - omalovánkové vyprávění (10.5.2024, 12:17)

Omalovánkové vyprávění o seslání Ducha svatého.