() -

/ Z výuky

Z výuky

V této rubrice „Z výuky“ vám nabízíme materiály z Katechetického střediska AP. Běžně tyto materiály využívají katecheté při výuce náboženství a katechezi, ale mnohé z nich lze velmi dobře využít i při různé rodinné katechezi apod.

31. 1. 2023, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Jaké je Ježíšovo tajemství?

Jaké je Ježíšovo tajemství?

Modlit se – a to nejen Otče náš – se nejspíš budeme muset učit celý život. Poradí nám Ježíš, jak na to?

12. 1. 2023, ADKS (Foto: pixabay.com)

Ježíšovo dětství

Ježíšovo dětství

Jaký byl Ježíš jako dítě? Pojďme se ve dvou katechezích za ním do Nazareta podívat!

27. 12. 2022, ADKS (Foto: pixabay.com)

Tři králové, cesta, vánoce, mudrci

Proč jsou na cestě?

Na dalekou cestu se museli vydat tři mudrci, ale i Svatá rodina - a o obou najdeme zmínky v evangeliích. Ale proč to vlastně muselo být?

6. 12. 2022, ADKS (Foto: pixabay.com)

Vánoce, anděl, advent

Vánoce jsou za dveřmi!

Advent uteče rychleji, než bychom čekali... a jak se letos nově podívat na Vánoce? Třeba pomocí nových katechezí!

22. 11. 2022, ADKS (Foto: pixabay.com)

Bible, Písmo svaté, příběh

Příběh adventu

To, co prorokoval Izaiáš, se naplnilo v Panně Marii. Náš příběh nezačíná dnem našeho narození, ale devět měsíců předtím. Stejně to platilo i pro Ježíše! A četba některých textů proroka Izaiáše může dětem pomoci přemýšlet o tom, jaké postoje je třeba zaujmout, aby toto období dobře prožily a aby správně vnímaly vlastní víru v Boha.

8. 11. 2022, ADKS (Foto: pixabay.com)

koruna, král, království

Jakým králem je Ježíš?

Brzy budeme slavit poslední neděli v liturgickém mezidobí - slavnost Ježíše Krista Krále. Co to ale pro nás znamená?

29. 10. 2022, ADKS, AKr, GaS (Foto: Pixabay.com)

Foto: Pixabay.com
svíčky, světlo, dušičky, lampy, listí, hřbitov

Slavnost Všech svatých a dušičky

Svatí žili i zemřeli jako věrní a stateční Boží přátelé. 1. listopadu je společná slavnost Všech svatých. Bůh má mnoho přátel: někteří jsou velice slavní, o jiných ví jen on sám, někteří žili velice dávno, jiní docela nedávno, a patříme k nim vlastně i my, kteří v přátelství s ním teprve rosteme.

25. 10. 2022, ADKS (Foto: pixabay.com)

Kostel, katedrála, klenba

Povolaní ke svatosti

Dnešní témata skvěle ladí s liturgickým rokem - za týden si připomeneme slavnost Všech svatých!

12. 10. 2022, ADKS

Foto: Pixabay.com
cesta, chodník

Všichni jsme na cestě...

Dnešní katecheze pro mladší školní děti spojují témata cesty, doprovázení, povolání, vedení... a kdo budou naši průvodci? Panna Maria a Mojžíš!

27. 9. 2022, ADKS

Foto: Pixabay.com
socha anděla s knihou, anděl s knihou

Anděl strážný a svatý František z Assisi

Kalendář nás zve, abychom se podívali společně na téma našich strážných andělů a seznámili se se svatým Františkem!

19. 9. 2022, ADKS

Ztracená ovečka - Abrahám

Ztracená ovečka - Abrahám

Dnešní katecheze jsou určeny předškolákům a dětem od devíti do jedenácti let. Inspirujte se tématy Podobenství a Boží povolání!

7. 9. 2022, ADKS, Madla Chadimová, Lenka Jeřábková

Svatá Ludmila

Sada obrázků "Život svaté Ludmily"

Nabízíme sadu obrázků o životě svaté Ludmily a několik luštěnek a kvízů!

30. 8. 2022, ADKS

Scházíme se na náboženství

Scházíme se na náboženství

Začíná nový školní rok a s ním také katecheze a výuka náboženství. Nové skupiny, noví kamarádi, noví katecheté… A jak nejlépe zahájit školní rok? Nabízíme dvě katecheze pro mladší školní děti, jimiž můžete společné setkávání otevřít!

20. 5. 2022, ADKS, Madla Chadimová, Lenka Jeřábková

Ježíš vstupuje na nebe

Ježíš vstupuje na nebe

Ježíš se po svém vzkříšení čtyřicet dní setkával se svými učedníky. Ta doba uplynula až příliš rychle - a on nyní odchází k Otci, jak to apoštolům už dříve řekl. Kdo tuto událost popsal? Jak se to celé událo, a co Ježíš řekl apoštolům na rozloučenou? Pro uvedení dětí do slavnosti Nanebevstoupení Páně nabízíme novou katechezi!

20. 4. 2022, ADKS, Madla Chadimová, Lenka Jeřábková

Setkání se Vzkříšeným

Setkání se Vzkříšeným

Máme před sebou téměř celou velikonoční dobu - čas, kdy se učedníci setkávali se vzkříšeným Ježíšem. Každé z evangelií nám o tom zanechává vlastní zprávu, pojďme si tedy přiblížit, kdo, kdy a kde se se zmrtvýchvstalým Pánem potkal!

12. 4. 2022, ADKS, Madla Chadimová, Lenka Jeřábková

Pašije podle Jana

Pašije podle Jana

Už za několik dní, na Velký pátek, uslyšíme v kostele číst nebo zpívat příběh Ježíšova umučení, jak jej vypráví evangelista Jan. Pojďme se společně připravit - nabízíme vám k tomu sadu plakátů, který celé Janovy pašije zobrazuje krok za krokem!

6. 4. 2022, ADKS, DUHA, Lenka Jeřábková

Kříž - znamení naší spásy

Kříž - znamení naší spásy

V postní době se se znamením kříže setkáváme možná častěji než jindy. Pojďme se společně s dětmi zamyslet, co znamená kříž pro všechny křesťany i pro každého z nás. A kde jsme se s křížem naposledy potkali a umíme správně toto znamení udělat ?

28. 3. 2022, ADKS

Válka a mír

Válka a mír

Tématu války na Ukrajině se jistě nevyhneme ani při katechezích a hodinách náboženství. Nabízíme vám dva nové programy setkání, které se dnešním událostem věnují.

24. 2. 2022, ADKS, Madla Chadimová, Lenka Jeřábková

Pokušení na poušti - Postní doba

Pokušení na poušti - Postní doba

Brzy začne čtyřicetidenní postní doba, která pro nás znamená přípravu na Velikonoce. Během ní každý rok slyšíme některé příběhy z Ježíšova života - například ten o pokušení na poušti. Jak to bylo a proč si ho vyprávíme právě v postní době? Pojďme se na to chvíli podívat!

18. 1. 2022, ADKS, Madla Chadimová, Lenka Jeřábková

Povolání apoštolů

Povolání apoštolů

Ježíš nikdy neučil o Božím království sám. Hned na začátku svého veřejného působení si vybral dvanáct učedníků, kterým říkáme apoštolové. Jaké toto povolání bylo - a známe apoštoly opravdu dobře? Pojďme se podívat na sadu pracovních listů a dnešní katechezi a uvidíme!

Autor: ADKS

Sekce: Z výuky

Světový den nemocných, Panny Marie Lurdské (11.2.)

Světový den nemocných, Panny Marie Lurdské (11.2.)
(10. 2. 2023) Světový den nemocných každý rok připadá na 11. únor, což je den, kdy také slavíme jeden svátek Panny Marie Lurdské.

Masopust / karneval

Masopust / karneval
(3. 2. 2023) Období (po konci Vánoc) do začátku postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní…

Hromnice (2.2.)

Hromnice (2.2.)
(1. 2. 2023) Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do chrámu, aby ho odevzdali…

Kdo byl svatý Blažej?

Kdo byl svatý Blažej?
(1. 2. 2023) Svatý Blažej byl biskup a mučedník, který zemřel roku 320 mučednickou smrtí v dnešním Turecku. Jeho svátek slavíme 3.…

Aktualizováno

Popeleční středa (2.2.2023, 12:54)

Popeleční středa
Datum Popeleční středy je letos 22.2.2023. Je tak označen první den postní doby, která trvá čtyřicet dnů...

hromnice (2.2.2023, 12:51)

Jeden den v roce se nazývá "Hromnice". Křesťané tento den nazývají jako svátek "Uvedení Páně do...

Letnice - seslání Ducha svatého (2.2.2023, 10:59)

Letnice  - seslání Ducha svatého
Deset dní po Ježíšově nanebevstoupení byl svátek letnic. Apoštolové se shromáždili spolu s Marií, Ježíšovou matkou....