() -

/ Z výuky

Z výuky

V této rubrice „Z výuky“ vám nabízíme materiály z Katechetického střediska AP. Běžně tyto materiály využívají katecheté při výuce náboženství a katechezi, ale mnohé z nich lze velmi dobře využít i při různé rodinné katechezi apod.

4. 12. 2023, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Setkání s Duchem svatým

Setkání s Duchem svatým

Biřmování je setkání, ve kterém nás Bůh posiluje Duchem svatým pro službu Božímu království. Bůh nás potřebuje tam, kde žijeme. (podle Youcatu pro děti)

15. 11. 2023, ADKS (Foto: unsplash.com)

Křest - pramen života

Křest - pramen života

Ke slavení svátosti křtu patří také specifická čtení ze Starého a Nového zákona. Jsou to např. přechod Izraele Rudým mořem, setkání Ježíše se Samařankou, setkání Ježíše s Nikodémem nebo podobenství o vinném kmeni a ratolestech. Při katechezích o křtu můžeme tedy kromě jiného využít i tyto příběhy.

5. 11. 2023, ADKS, Lenka Jeřábková (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Patříme do církve - svátost křtu

Patříme do církve - svátost křtu

Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křest je setkání, ve kterém tě Kristus přijímá na celý život do společenství se sebou. Stáváš se křesťanem. (YouCat pro děti)

17. 10. 2023, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Vstupujeme do křesťanského života

Vstupujeme do křesťanského života

Všechny svátosti tvoří jeden organismus, v němž každá má svou roli v našem životě. První skupinu tří svátostí nazýváme „iniciační“, protože nás uvádějí do křesťanského života a vytváří jeho základy. Věřící, znovuzrození svatým křtem, jsou posílení svátostí biřmování a potom jsou živeni pokrmem věčného života v eucharistii.  (srv. KKC) 

3. 10. 2023, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Svátosti - posvátná Boží znamení

Svátosti - posvátná Boží znamení

Svátosti – to je sedm setkání, v nichž na nás čeká Bůh se svými dary a uvádějí nás hlouběji do společenství církve. Svátosti působí to, co říkají slova. Některé jsou jedinečné a určují jednou provždy náš život, jiná setkání se opakují. (YouCat pro děti)

28. 9. 2023, ADKS, DUHA (Foto: unsplash.com)

Svátosti - znamení Boží lásky

Svátosti - znamení Boží lásky

Chcete se dozvědět, co je to svátost? K čemu je něco takového vůbec dobré? Jak o svátostech mluvit s dětmi i dospívajícími? 

13. 6. 2023, ADKS (Foto: pixabay.com)

Život v plnosti

Život v plnosti

Věřit v Ježíše – Božího Syna a žít tuto víru s ostatními: to je základ, díky němuž právě takový život můžeme od něj získat!

23. 5. 2023, ADKS (Foto: pixabay.com)

Duch nás obdarovává

Duch nás obdarovává

Dokážeme si představit, že je někdo zároveň dárcem i darem? Když přichází Duch svatý, je to právě tak!

15. 5. 2023, ADKS (Foto: Lenka Jeřábková)

Pán nabízí stále víc

Pán nabízí stále víc

Ve společenství ostatních zažíváme skutečnou Ježíšovu přítomnost mezi námi a Boží lásku. Pán nám tak dává stále nové a nové dary…

2. 5. 2023, ADKS (Foto: pixabay.com)

Co znamená opravdu vědět?

Co znamená opravdu vědět?

Opravdu můžeme poznat jenom to, co vidíme na vlastní oči? Ježíšovy zázraky nám ale ukazují, že dozvědět se něco o skutečnosti jde i jinak…

19. 4. 2023, ADKS (Foto: unsplash.com)

Caravaggio, Večeře v Emauzích,  1606

Koho potkali učedníci jdoucí do Emauz?

Ježíš nám ukazuje svou přítomnost ve chvíli, kdy bychom to nejméně čekali, takže je to vždycky překvapení. Necháme se překvapit rádi – a přijmeme, co nám Ježíš přitom nabídne?

28. 3. 2023, ADKS (Foto: pixabay.com)

Opravdu je vzkříšený

Opravdu je vzkříšený

Setkat se se vzkříšeným Ježíšem muselo být vzrušující, krásné a plné tajemství. Máme tuhle možnost i my?

14. 3. 2023, ADKS (Foto: pixabay.com)

Dvě katecheze: pravidla a ukazatele cesty

Dvě katecheze: pravidla a ukazatele cesty

Potřebujeme ve svém životě pravidla nebo ne? Ta důležitá pravidla a ukazatele nám mohou ukázat proroci. 

28. 2. 2023, ADKS (Foto: Lenka Jeřábková)

Půst je dobou setkání

Půst je dobou setkání

Více prožívat postní dobu nám pomůže opravdové setkání: se sebou, s druhými a s Bohem. O tom jsou následující dvě katecheze.

12. 2. 2023, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Dvě katecheze: o vztazích a o moudrosti

Dvě katecheze: o vztazích a o moudrosti

První je určená dětem ze 2. a 3. třídy a napomáhá ke každodennímu vytváření hezkých vztahů. Druhá je pro starší děti, kterým umožňuje více poznávat dar moudrosti.

31. 1. 2023, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Jaké je Ježíšovo tajemství?

Jaké je Ježíšovo tajemství?

Modlit se – a to nejen Otče náš – se nejspíš budeme muset učit celý život. Poradí nám Ježíš, jak na to?

12. 1. 2023, ADKS (Foto: pixabay.com)

Ježíšovo dětství

Ježíšovo dětství

Jaký byl Ježíš jako dítě? Pojďme se ve dvou katechezích za ním do Nazareta podívat!

27. 12. 2022, ADKS (Foto: pixabay.com)

Tři králové, cesta, vánoce, mudrci

Proč jsou na cestě?

Na dalekou cestu se museli vydat tři mudrci, ale i Svatá rodina - a o obou najdeme zmínky v evangeliích. Ale proč to vlastně muselo být?

6. 12. 2022, ADKS (Foto: pixabay.com)

Vánoce, anděl, advent

Vánoce jsou za dveřmi!

Advent uteče rychleji, než bychom čekali... a jak se letos nově podívat na Vánoce? Třeba pomocí nových katechezí!

22. 11. 2022, ADKS (Foto: pixabay.com)

Bible, Písmo svaté, příběh

Příběh adventu

To, co prorokoval Izaiáš, se naplnilo v Panně Marii. Náš příběh nezačíná dnem našeho narození, ale devět měsíců předtím. Stejně to platilo i pro Ježíše! A četba některých textů proroka Izaiáše může dětem pomoci přemýšlet o tom, jaké postoje je třeba zaujmout, aby toto období dobře prožily a aby správně vnímaly vlastní víru v Boha.

Autor: ADKS

Sekce: Z výuky

Oblíbené vánoční představení - ke shlédnutí online

Oblíbené vánoční představení - ke shlédnutí online
(21. 12. 2023) Posaďte se doma společně k vánočnímu představení (nejen) pro děti...

Začtěte se - Příběh prachového zrnka

Začtěte se - Příběh prachového zrnka
(6. 12. 2023) V krásně ilustrovaném příběhu, kde Bůh není nikde adresně jmenován, prožívá nepatrné zrnko prachu své velké…

Vánoční a předvánoční vyrábění

 Vánoční a předvánoční vyrábění
(6. 12. 2023) Ručně vyrobené dárky, anebo krásné dekorace

Jan Křtitel připravoval Ježíšovi cestu

Jan Křtitel připravoval Ježíšovi cestu
(1. 12. 2023) Bůh poslal Jana Křtitele, aby lidem řekl něco důležitého: "Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k…

Aktualizováno

2. neděle adventní, cyklus B - Jan Křtitel (7.12.2023, 14:06)

2. neděle adventní, cyklus B - Jan Křtitel
Nějakou dobu před tím, než začal Ježíš chodit mezi lidi a mluvit k nim, objevil se Jan Křtitel. Bydlel na poušti, nosil...

Mikuláš (7.12.2023, 14:04)

Svatý Mikuláš - různé texty, materiály, pomůcky: vyprávění s obrázky / katecheze / rébusy, luštěnky, bludiště... /...

Advent (7.12.2023, 12:03)

Rébusy, křížovky apod. vztahující se k době adventní...