() -

/ Z výuky

Z výuky

V této rubrice „Z výuky“ vám nabízíme materiály z Katechetického střediska AP. Běžně tyto materiály využívají katecheté při výuce náboženství a katechezi, ale mnohé z nich lze velmi dobře využít i při různé rodinné katechezi apod.

4. 5. 2024, ADKS, Madla Chadimová, DUHA, Lenka Jeřábková (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Přichází k nám Ježíš

Přichází k nám Ježíš

Mše svatá je zázrak: smíme být u Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání a spolu s ním slavíme velkou slavnost díkůčinění (podle Youcat pro děti)

15. 4. 2024, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Znamení věrnosti

Znamení věrnosti

Manželství je setkání, ve kterém Bůh spojuje lásku muže a ženy svou vlastní velikou láskou (Youcat pro děti)

9. 4. 2024, ADKS (Foto: unsplash.com)

Kněžství? A týká se nás taky?

Kněžství? A týká se nás taky?

Svátost kněžství je setkání, ve kterém Bůh vyzbrojuje muže svou plnou mocí a rozesílá je sloužit. (YouCat pro děti) Anebo se dozvíme ještě něco víc?

18. 3. 2024, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Síla v nemoci

Síla v nemoci

Pomazání nemocných je setkání, při kterém Bůh přichází svou mocí na pomoc nemocným a zesláblým lidem.

5. 3. 2024, ADKS, Lenka Jeřábková (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Když odpuštění uzdravuje

Když odpuštění uzdravuje

Svátost smíření - zpověď - je setkání, při kterém nám Bůh odpouští hříchy a usmiřuje nás se sebou i se společenstvím církve.

20. 2. 2024, ADKS, DUHA (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Vracíme se k Bohu

Vracíme se k Bohu

Bůh nás má rád, protože jsme jeho děti. My však od něj často utíkáme, když jednáme špatně a hřešíme. Bůh ale chce, abychom se k němu rychle vrátili. Jak se tahle cesta jmenuje?

23. 1. 2024, ADKS, DUHA (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Ježíš zůstává s námi

Ježíš zůstává s námi

Ježíš ustanovil slavení Eucharistie při poslední večeři. Apoštol Jan nám při popisu této události připomíná jeden z jejích důležitých aspektů: službu.

9. 1. 2024, ADKS, DUHA (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Chléb života

Chléb života

Eucharistie je setkání, ve kterém se ti Bůh dává za pokrm. Přijímáš Kristovo tělo a stáváš se součástí jeho těla – církve. (Youcat pro děti)

19. 12. 2023, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Dary Ducha svatého

Dary Ducha svatého

Duch svatý se chce stát silou našich životů a pokračovat v díle, které v nás začal ve křtu. (podle Youcatu pro děti)

4. 12. 2023, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Setkání s Duchem svatým

Setkání s Duchem svatým

Biřmování je setkání, ve kterém nás Bůh posiluje Duchem svatým pro službu Božímu království. Bůh nás potřebuje tam, kde žijeme. (podle Youcatu pro děti)

15. 11. 2023, ADKS (Foto: unsplash.com)

Křest - pramen života

Křest - pramen života

Ke slavení svátosti křtu patří také specifická čtení ze Starého a Nového zákona. Jsou to např. přechod Izraele Rudým mořem, setkání Ježíše se Samařankou, setkání Ježíše s Nikodémem nebo podobenství o vinném kmeni a ratolestech. Při katechezích o křtu můžeme tedy kromě jiného využít i tyto příběhy.

5. 11. 2023, ADKS, Lenka Jeřábková (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Patříme do církve - svátost křtu

Patříme do církve - svátost křtu

Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křest je setkání, ve kterém tě Kristus přijímá na celý život do společenství se sebou. Stáváš se křesťanem. (YouCat pro děti)

17. 10. 2023, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Vstupujeme do křesťanského života

Vstupujeme do křesťanského života

Všechny svátosti tvoří jeden organismus, v němž každá má svou roli v našem životě. První skupinu tří svátostí nazýváme „iniciační“, protože nás uvádějí do křesťanského života a vytváří jeho základy. Věřící, znovuzrození svatým křtem, jsou posílení svátostí biřmování a potom jsou živeni pokrmem věčného života v eucharistii.  (srv. KKC) 

3. 10. 2023, ADKS (Foto: https://pixabay.com/cs/)

Svátosti - posvátná Boží znamení

Svátosti - posvátná Boží znamení

Svátosti – to je sedm setkání, v nichž na nás čeká Bůh se svými dary a uvádějí nás hlouběji do společenství církve. Svátosti působí to, co říkají slova. Některé jsou jedinečné a určují jednou provždy náš život, jiná setkání se opakují. (YouCat pro děti)

28. 9. 2023, ADKS, DUHA (Foto: unsplash.com)

Svátosti - znamení Boží lásky

Svátosti - znamení Boží lásky

Chcete se dozvědět, co je to svátost? K čemu je něco takového vůbec dobré? Jak o svátostech mluvit s dětmi i dospívajícími? 

13. 6. 2023, ADKS (Foto: pixabay.com)

Život v plnosti

Život v plnosti

Věřit v Ježíše – Božího Syna a žít tuto víru s ostatními: to je základ, díky němuž právě takový život můžeme od něj získat!

23. 5. 2023, ADKS (Foto: pixabay.com)

Duch nás obdarovává

Duch nás obdarovává

Dokážeme si představit, že je někdo zároveň dárcem i darem? Když přichází Duch svatý, je to právě tak!

15. 5. 2023, ADKS (Foto: Lenka Jeřábková)

Pán nabízí stále víc

Pán nabízí stále víc

Ve společenství ostatních zažíváme skutečnou Ježíšovu přítomnost mezi námi a Boží lásku. Pán nám tak dává stále nové a nové dary…

2. 5. 2023, ADKS (Foto: pixabay.com)

Co znamená opravdu vědět?

Co znamená opravdu vědět?

Opravdu můžeme poznat jenom to, co vidíme na vlastní oči? Ježíšovy zázraky nám ale ukazují, že dozvědět se něco o skutečnosti jde i jinak…

19. 4. 2023, ADKS (Foto: unsplash.com)

Caravaggio, Večeře v Emauzích,  1606

Koho potkali učedníci jdoucí do Emauz?

Ježíš nám ukazuje svou přítomnost ve chvíli, kdy bychom to nejméně čekali, takže je to vždycky překvapení. Necháme se překvapit rádi – a přijmeme, co nám Ježíš přitom nabídne?

Autor: ADKS

Sekce: Z výuky

Trojice - tři bohové?

Trojice - tři bohové?
(19. 5. 2024) Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...

Maria - maminka Ježíše Krista i naše

Maria - maminka Ježíše Krista i naše
(18. 5. 2024) V květnu si zvláště připomínáme to, že Maria si byla s Bohem velmi blízká a stala se maminkou Ježíše.

Jedlé kytky do salátu - a svatodušní strana z časopisu IN.

 Jedlé kytky do salátu  - a svatodušní strana z časopisu IN.
(16. 5. 2024) Bršlice kozí noha, červený jetel, jitrocel, kopřiva, pampelišky, sedmikrásky… to všechno jsou bylinky plné…

Letnice - krátce, trefně, srozumitelně

Letnice - krátce, trefně, srozumitelně
(10. 5. 2024) Doporučujeme pro děti vám malou kapesní a srozumitelnou knížku o Letnicích.

Aktualizováno

Rébusy a katecheze - letnice (10.5.2024, 12:18)

Rébusy a katecheze ke Slavnosti Seslání Ducha svatého

Omalovánky - letnice a co bylo po nich (10.5.2024, 12:17)

Omalovánky k seslání Ducha svatého a k dalším událostem, které následovaly.

Letnice - omalovánkové vyprávění (10.5.2024, 12:17)

Omalovánkové vyprávění o seslání Ducha svatého.