() -

Stránky pro děti o víře

Nabízíme zde nejrůznější omalovánky, rébusy, kalendáře a tvořivé nápady (výroba svíček, lampiónů, šablony na sklo...) Můžete si zde také číst Bibli pro děti a obrázkové příběhy s omalovánkami ke každé liturgické roční době. Materiály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována. Projekt volně navazuje na zveřejňování jednotlivých materiálů pro děti na webu Víra.cz. Záměrem webu deti.vira.cz není systematická katecheze, ale spíše nabídka jednoduchých podkladů pro práci rodičů, ev. katechetů s dětmi.

25. 1. 2022, AB, AKr, BlaSi, GaS, ima

Uvedení Páně do chrámu

Možná jste už slyšeli, že se jeden den v roce nazývá "Hromnice". Letos připadají na 2.2. 2022. Pěkné datum! Slaví se vždy čtyřicet dní po Vánocích a připomínají událost, kdy Maria a Josef přinesli malého Ježíše 40 dní po jeho narození do chrámu v Jeruzalémě, aby ho svěřili Bohu. 

24. 1. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

4. neděle v mezidobí (C) - Zvědavost není víra!

Když byl Ježíš v Nazaretě, četl v sobotu v synagóze. Pak mluvil k lidem a všichni ho poslouchali. Divili se, že mluví tak hezky a říkali si: „Vždyť je to jeden z nás! Bydlel tady u nás v Nazaretě! Kde se naučil tak hezky mluvit k lidem? Slyšeli jsme, že dělá zázraky! Jestlipak tady u nás udělá také nějaký zázrak?“

21. 1. 2022, AKr, BlaSi

Svátek Obrácení svatého Pavla

Ahoj děti! Víte, kdo to byl svatý Pavel a co se mu přihodilo? Pokud ne, vyluštěte si s námi tajenku nebo vybarvěte omalovánky, pak si můžete s maminkou a tatínkem povídat o tom, co se to svatému Pavlovi na cestě do Damašku vlastně stalo.

18. 1. 2022, ADKS, Madla Chadimová, Lenka Jeřábková

Povolání apoštolů

Ježíš nikdy neučil o Božím království sám. Hned na začátku svého veřejného působení si vybral dvanáct učedníků, kterým říkáme apoštolové. Jaké toto povolání bylo - a známe apoštoly opravdu dobře? Pojďme se podívat na sadu pracovních listů a dnešní katechezi a uvidíme!

18. 1. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

3. neděle v mez. - C - Ježíš nám přišel uzdravit zrak

Když se Ježíš nechal v Jordánu pokřtít od Jana Křtitele, odešel na poušť. Tam se připravoval na svůj úkol. Potom se vrátil do Galileje, procházel ji a učil v synagogách. Všichni lidé ho poslouchali a velmi ho chválili.

16. 1. 2022, AKr

Nejlepší víno!

V souvislosti s evangeliem o prvním Jěžíšově zázraku (2. neděle v mezidobí, cyklus C) přinášíme ukázku z nově vydané knihy, která se jmenuje Vyprávěj mi o desateru. Můžeme se tak zamyslet nad tím, jakou roli při této události sehrála Maria a jaké "víno" nosíme svým rodičům my sami.

11. 1. 2022, AB, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

2. neděle v mezidobí - C - "Udělejte, co vám řekne!"

Jednou se v Káni Galilejské konala svatba. Byla na ni pozvána i Maria a Ježíš se svými učedníky. Během hostiny se ale stala nepříjemná věc: došlo víno. Marie si toho všimla a upozornila na to svého syna. 

5. 1. 2022, ADKS, Madla Chadimová, Lenka Jeřábková

Králové jdou za hvězdou

Vánoce nemáme spojeny jen s malým Ježíšem, Marií, Josefem a pastýři. Dítěti v jeslích se přicházejí klanět i mudrci z východu, kteří spatřili hvězdu a vydali se za ní. Kdo to byl a proč přišli? Naše katecheze a několik luštěnek nám na tyto otázky jistě odpoví!

3. 1. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

Slavnost Zjevení Páně, cyklus C

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit."

Archiv článků

Nejčtenější články za 30 dní

25. 1. 2022, AB | AKr | BlaSi | GaS | ima

2.2. Hromnice, Uvedení Páně do chrámu, Simeon, Josef, Maria, Ježíš  / deti.vira.cz

Uvedení Páně do chrámu

Možná jste už slyšeli, že se jeden den v roce nazývá "Hromnice". Letos připadají na 2.2. 2022. Pěkné datum! Slaví se vždy čtyřicet dní po Vánocích…
Celý článek

3. 1. 2022, AKr | GaS | Lenka Jeřábková

Tři králové / mudrci

Slavnost Zjevení Páně, cyklus C

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu…
Celý článek

5. 1. 2022, ADKS | Madla Chadimová | Lenka Jeřábková

Králové jdou za hvězdou

Králové jdou za hvězdou

Vánoce nemáme spojeny jen s malým Ježíšem, Marií, Josefem a pastýři. Dítěti v jeslích se přicházejí klanět i mudrci z východu, kteří spatřili hvězdu a vydali se za ní. Kdo to byl a…
Celý článek

Hromnice (2.2.)

Hromnice (2.2.)
(1. 2. 2022) Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do chrámu, aby ho odevzdali…

Kdo byl svatý Blažej?

Kdo byl svatý Blažej?
(1. 2. 2022) Svatý Blažej byl biskup a mučedník, který zemřel roku 320 mučednickou smrtí v dnešním Turecku. Jeho svátek slavíme 3.…

Don Bosco

Don Bosco
(28. 1. 2022) 31. ledna slaví svátek svatý Jan Bosco, jistě ho mnozí znáte jako zakladatele salesiánů. Don Bosco měl zvláštní talent…

Neděle Božího slova - vždy 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - vždy 3. neděle liturgického mezidobí
(18. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Ježíšův křest

Ježíšův křest
(7. 1. 2022) Vánoční doba končí svátke Křtu Páně  

Tři králové

Tři králové
(1. 1. 2022) Vyprávění a aktivity pro děti

Aktualizováno

Věcný rejstřík (24.1.2022, 16:46)

napiste-nam (24.1.2022, 16:46)