Svatý Josef a Panna Maria žili v Nazaretě. Dobře se znali a chtěli se vzít. Zasnoubili se, ale před svatbou svatý Josef zjistil, že Panna Maria čeká miminko. To ho mrzelo, ale nechtěl Marii dělat žádné potíže. Proto se s ní chtěl tajně rozejít.

V noci ale přišel ke svatému Josefovi anděl a řekl mu: „Josefe, neboj se. Vezmi si Marii k sobě. Miminko, které Maria čeká, je Syn Boží. Bude se jmenovat Ježíš. On zachrání všechny lidi.“ Když se Josef probudil, udělal to tak, jak mu anděl řekl.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

4. neděle adventní

Téma: Ježíš je ten, který spasí svůj lid od hříchu

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: fotografie z pokoje nemocnice, někoho nešťastného nebo starého a bezmocného, plačícího dítěte a bojícího se  dítěte...

Promluva:

"Ježíš je ten, který nás spasí od hříchu. Co je to hřích?" Hřích je něco špatného, co lidé konají, je to nějaké špatné rozhodnutí, které škodí mně samotnému i mému okolí. Hřích způsobuje neštěstí, smutek, strach (ukazovat fotografie)... prostě všechno, co nechci, co si přeji, aby nebylo. Ježíš, na jehož druhý příchod čekáme, je ten, kdo nás přišel hříchu zbavit." Fotografie se položí před oltář tak, aby na ně děti viděli. Během chvíle po promluvě mohou ještě zůstat u oltáře a za pomoci ministrantů namalovat nebo raděj napsat hřích, který je  trápí.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list Pracovní list (JPG, 69 kB) nebo jiný formát - Pracovní list (372 kB)

K dnešnímu evangeliu si také můžete s dětmi vybarvovat omalovánku - autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.

omalovánka - 4.neděle adventní - cyklus AOmalovánka - 4.neděle adventní - cyklus A (JPG, 218 kB)