Anděl řekl: Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán.

Konečně tu máme Vánoce. Všichni se radujeme z narození Děťátka Ježíše. Z čeho máš dnes radost ty? (…) Kolikrát jsi už prožil Vánoce? (…) To jsi už tolikrát slyšel zprávu o tom, jak to proběhlo. Myslím, že ji už umíš i docela dobře povyprávět. Tak to zkusíme. Já budu příběh číst a ty zkusíš doplňovat slova, která vynechám. A kdykoliv budeš vědět slovo správně, usměj se na některého kamaráda.

Doplňovačka:

V těch dnech vyšlo nařízení od …………… Augusta, aby se v celé zemi provedlo sčítání …………… To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého …………… Také Josef se odebral z galilejského města…………… vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje……………, protože byl z rodu a kmene……………, aby se dal …………… spolu s ……………, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se  jí čas, kdy měla …………… A porodila svého prvorozeného ……………, zavinula ho do…………… a položila do……………, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně ……………

V té krajině nocovali pod širým nebem ……………a střídali se na …………… u svého …………… Najednou u nich stál …………… A sláva Páně se kolem nich …………… Padla na ně velká bázeň. Anděl jim řekl: „……………! Zvěstuji vám velikou …………… Radost pro všechny …………… V městě Davidově se vám dnes narodil……………, to je Kristus …………… To bude pro vás znamením: naleznete ……………, zavinuté do …………… a  položené v …………….“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili ……………: „Sláva na …………… Bohu a na zemi …………… lidem, ve kterých má Bůh zalíbení.“ (Lk 2,1-14)

Jak ti to šlo? Určitě dobře, když si spolu pomáháte a je vás víc. To pak máš i větší radost. Radost máš také vždycky, když někomu utíkáš povědět něco hezkého. Co hezkého jsi teď někomu řekl? (…) A co hezkého jsi slyšel ty? (…) Myslíš, že měli radost i andělé v Betlémě? (…) Určitě měli, oni jsou u každé naší radosti. Do Betléma přišli, aby se radovali spolu s námi. A přicházejí k nám každé Vánoce, abychom věděli, že nejen my, ale celé nebe a všichni svatí i andělé mají dnes velikou slavnost. Při ní, tak jako my třeba při mši svaté, děkují Pánu Bohu za to, že poslal svého Syna jako Děťátko Ježíška na zem.

Aktivita: Dnes je nejlepší čas na písničku. Nejen na koledu doma u vašeho stromečku. Dnes se zpívá Gloria – sláva na výslostech Bohu. Ježíši i jeho mamince Marii uděláš velikou radost, když se naučíš nějakoj novou písničku. Buď u vás doma, nebo máte šikovného jkněze nebo katechetku. Písnička je nejlepší poděkování  Pánu Bohu za letošní Vánoce.

Gloria a sláva Bohu, zpívám ze všech sil, co mohu,
Abych tak jak andělé chválil Boha vesele.

Přepsaný text  přejat se svolením z Praktické příručky pro kněze, katechety, rodiče a animátory: Ježíš v nedělních evangeliích. Vyrobilo Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého.


K tomuto tématu vám nabízíme omalovánky :

Zde si můžete stáhnou obrázky pro vybarvení:

Odpočinek v Betlémě Odpočinek v Betlémě (GIF, 60 kB)

Ježíšovo narození Ježíšovo narození (GIF, 67 kB)

Anděl zvěstuje pastýřům Anděl zvěstuje pastýřům (GIF, 30 kB)

Pastýři probíhají Betlémem Pastýři probíhají Betlémem (GIF, 50 kB)

Můžete si poslechnout písničku Oslík (2 MB) od Ztracené kapely (Album 2, Chválíme Pána s nejmenšími); vydal(a): ROSA

Pro malé i velké muzikanty nabízíme také notové zápisy koled na vánočním webu Víra.cz. Najdete zde i koledy k poslechu ve formátu MP3.