Aktuální texty k nedělní liturgii najdete na našem webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Anděl řekl: Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán.

Konečně tu máme Vánoce. Všichni se radujeme z narození Děťátka Ježíše. Z čeho máš dnes radost ty? (…) Kolikrát jsi už prožil Vánoce? (…) To jsi už tolikrát slyšel zprávu o tom, jak to proběhlo. Myslím, že ji už umíš i docela dobře povyprávět. Tak to zkusíme. Já budu příběh číst a ty zkusíš doplňovat slova, která vynechám. A kdykoliv budeš vědět slovo správně, usměj se na některého kamaráda.

♦ Doplňovačka:

V těch dnech vyšlo nařízení od …………… Augusta, aby se v celé zemi provedlo sčítání …………… To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého …………… Také Josef se odebral z galilejského města…………… vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje……………, protože byl z rodu a kmene……………, aby se dal …………… spolu s ……………, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se  jí čas, kdy měla …………… A porodila svého prvorozeného ……………, zavinula ho do…………… a položila do……………, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně ……………

V té krajině nocovali pod širým nebem ……………a střídali se na …………… u svého …………… Najednou u nich stál …………… A sláva Páně se kolem nich …………… Padla na ně velká bázeň. Anděl jim řekl: „……………! Zvěstuji vám velikou …………… Radost pro všechny …………… V městě Davidově se vám dnes narodil……………, to je Kristus …………… To bude pro vás znamením: naleznete ……………, zavinuté do …………… a  položené v …………….“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili ……………: „Sláva na …………… Bohu a na zemi …………… lidem, ve kterých má Bůh zalíbení.“ (Lk 2,1-14)

Jak ti to šlo? Určitě dobře, když si spolu pomáháte a je vás víc. To pak máš i větší radost. Radost máš také vždycky, když někomu utíkáš povědět něco hezkého. Co hezkého jsi teď někomu řekl? (…) A co hezkého jsi slyšel ty? (…) Myslíš, že měli radost i andělé v Betlémě? (…) Určitě měli, oni jsou u každé naší radosti. Do Betléma přišli, aby se radovali spolu s námi. A přicházejí k nám každé Vánoce, abychom věděli, že nejen my, ale celé nebe a všichni svatí i andělé mají dnes velikou slavnost. Při ní, tak jako my třeba při mši svaté, děkují Pánu Bohu za to, že poslal svého Syna jako Děťátko Ježíška na zem.

Aktivita: Dnes je nejlepší čas na písničku. Nejen na koledu doma u vašeho stromečku. Dnes se zpívá Gloria – sláva na výslostech Bohu. Ježíši i jeho mamince Marii uděláš velikou radost, když se naučíš nějakoj novou písničku. Buď u vás doma, nebo máte šikovného jkněze nebo katechetku. Písnička je nejlepší poděkování  Pánu Bohu za letošní Vánoce.

Gloria a sláva Bohu, zpívám ze všech sil, co mohu,
Abych tak jak andělé chválil Boha vesele.

Přepsaný text  přejat se svolením z Praktické příručky pro kněze, katechety, rodiče a animátory: Ježíš v nedělních evangeliích. Vyrobilo Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého.


OMALOVÁNKY:

Odpočinek v Betlémě Odpočinek v Betlémě 

Ježíšovo narození Ježíšovo narození 

Anděl zvěstuje pastýřům Anděl zvěstuje pastýřům 

Pastýři probíhají Betlémem Pastýři probíhají Betlémem 

 

DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI: 

♦  Nedělní karty pro katechezi, které vyrobilo ADKS - Arcidiecézní katechetické středisko v Praze

♦  Můžete si s námi projít vánoční příběh i s omalovánkami, který vytvořila pro redakci deti.vira Gabriela Suchlová

♦  K náhledu přidáváme ukázku k liturgie Vigilie Narození Páně z Malého sešitku z edice Od srdce k srdci, zpracováno se svolením s nakladatelstvím Triton, 2015

    

 

VIDEONÁMĚTY:

♦  Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou nebo video pro starší děti zvané Minikatecheze z Českobudějovického biskupství a také Minikatecheze nahraná staršími dětmi

♦  Katecheze pro děti zpracovaná Verbisty pomocí biblických postaviček

♦  Dětem můžete pustit Vánoční slovíčko pro děti spolu s animovanou pohádkou. Poslechnout si můžete také katechezi, kterou připravila Spoločnosť Božieho Slova s biblickými postavičkami.

♦  P. Roman Vlk z "Vlčího doupěte" nám nabízí zajímavě pojatý Vánoční příběh s otázkami

♦ Pustit si můžete s většími dětmi trochu reálně zpracovaný snímek o Kristově narození

 

NÁMĚTY K POSLECHU:

♦  Můžete si poslechnout písničku Oslík (2 MB) od Ztracené kapely (Album 2, Chválíme Pána s nejmenšími); vydal(a): ROSA

♦  Pro malé i velké muzikanty nabízíme také notové zápisy koled na vánočním webu Víra.cz. Najdete zde i koledy k poslechu ve formátu MP3.

 

UKÁZKA Z KNIHY: 

   

Se svolením použito z knihy "24 vánočních příběhů, čekáme s dětmi na Ježíška", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, momentálně ji má v distribuci např. Nakladatelství Paulínky