Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako můj Otec, Pán Bůh, miluje mě, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Když budete zachovávat má přikázání, zůstanete v mé lásce. Stejně jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

Mé přikázání zní: Milujte se navzájem, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. A vy jste moji přátelé. Už nejste moji služebníci, ale moji přátelé. A toto vám říkám: Milujte se navzájem.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Dětské kázání:

6. neděle velikonoční

Jan 15,9 - Jak se "chytit" Krista

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: hračka - autobus, tramvaj nebo vlak metra, případně obraz některého z těchto dopravních prostředků

Už jste někdy jeli v tramvaji nebo v autobuse nebo v metru? V tom případě víte, jak to vevnitř vypadá. Jsou tam sedadla a hlavně tyče od země po strop a tyče pod stropem. K čemu tyče jsou? Abychom se jich drželi. Je to pro nás bezpečnější. A co děláte, když jste tak malí, že na ně ještě nedosáhnete? Držíte se maminky nebo tatínka. Nakonec vždy vystoupíte, ale vystupuje často i velké množství lidí, všichni se tlačí... To je také lepší chytit se rodičů. (Dá se povídat i dál o jezdících schodech, i ty mají madla na držení.)

Ježíš v dnešním evangeliu říká, abychom zůstávali v jeho lásce = abychom se ho drželi. Jak se mám ale držet Ježíše, kde najdu "něco na držení"? "Něco na držení" se Ježíše nám on sám stále nabízí a vůbec nevadí, že to nevidíme, protože jeho nabídnutá ruka je nejbezpečnější ze všech. (Elektřinu taky nevidíme a přesto funguje.) Důležité je vědět, jak se chytit Krista. Chytit se můžu kdykoliv a kdekoliv modlitbou, i tou nejkratší, kterou se můžu modlit i 100x denně: "Ježíši mám tě rád".


Materiály pro katechezi:

 

Videonáměty:

Videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte:

Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti k 6. neděli velikonoční s Martinou Fürstovou: 

Povídání s biblickými postavičkami ze Spoločnosti Božieho Slova:

Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B:

Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti s "ovečkou":