Když Pán Ježíš vstal z mrtvých, setkával se se svými učedníky. Jednou se sešli Petr, Tomáš, Jan, Jakub a ještě někteří další učedníci a rozhodli se, že půjdou lovit ryby. Lovili celou noc, ale nic nechytili. Když už začínalo svítat, stál na břehu Pán Ježíš. Učedníci ho ale nepoznali. Pán Ježíš se jich zeptal: „Nemáte něco k jídlu?“

Oni mu odpověděli: „Nemáme.“ Pán Ježíš jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi. Tam ryby najdete.“Hodili tedy síť na druhou stranu a hned byla tak plná ryb, že ji ani nemohli vytáhnout.

Tu si Jan uvědomil: „Vždyť ten muž na břehu je Pán Ježíš!“ Jakmile to uslyšel Petr, skočil do vody a plaval ke břehu za Pánem Ježíšem. Ostatní se blížili ke břehu s lodí. Když přirazili ke břehu, už tam hořel oheň a na něm se opékala ryba. Vedle byl připraven chléb.

Pán Ježíš pozval učedníky: „Pojďte snídat!“ a všichni se společně najedli.

Po jídle se Pán Ježíš zeptal Petra: „Petře, miluješ mě?“
Petr mu odpověděl: „Ano, Pane Ježíši, ty víš, že tě miluji.“
Pán Ježíš mu řekl: „Pas moje ovečky.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

3. neděle velikonoční

Téma: Jan 21, 1 – 6

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: mobilní telefon

Promluva: Myslím, že vám nemusím ani říkat, co mám v ruce. Všichni přece poznáte mobil. Uměli byste mi poradit, co znamená to zelené tlačítko (příjem hovoru) a co znamená červené tlačítko (ukončení hovoru)? To ví přece každý, kdo už někdy telefonoval. A víte třeba, co se musí nalít do nádrže auta, aby mohlo jet? Benzín nebo nafta. To ví přece každý, kdo už někdy jel autem. A víte třeba, z čeho se peče chleba, rohlíky, koláče a bábovky? Z mouky. To ví přece každý, kdo už někdy pomáhal mamince vařit. A víte, kdy se chodí lovit ryby? V noci a ráno už ne. To ví každý, kdo už někdy lovil ryby a nevím, jestli to víte vy. Apoštolové, o kterých jsme četli dnes v evangeliu byli rybáři a věděli to tak dobře, jako vy se vyznáte v mobilu. Tam, kde je teplo, berou ryby večer a v . noci. Jakmile začne svítit slunce a začne být teplo se ryby schovají u dna.

Kdo dnes dobře poslouchal ví, že apoštolové lovili celou noc a nic nechytili. A ráno viděli na břehu někoho, kdo jim poradil, ať to zkusí ještě jednou. Za světla! Za světla přece nikdo nic nechytí, to ví každý rybář. Možná, že tam u břehu nebyli sami a možná, že ti ostatní rybáři i kroutili hlavami, když toho neznámého člověka poslechli. Radil jim přece takovou hloupost!

Určitě jste dobře poslouchali a tak víte, jak ten jejich lov za světla skončil: měli tolik ryb, že je nemohli ani utáhnout!

Ježíš někdy chce i po nás zvláštní věci: abychom mu věřili, že nás poslouchá, že je stále s námi, přestože se ho nemůžeme dotknout, že se na nás těší a připravil pro nás věčný život, přestože se o tom nemůžeme dopředu přesvědčit... Někdy jsme možná jako ti apoštolové u břehu, ostatní nad námi kroutí hlavou nebo se diví, proč věříme něčemu, na co se nedá sáhnout.
Jestliže ale Ježíšovi uvěříme, stejně jako to udělali apoštolové, budeme odměněni, stejně jako apoštolové. Bůh nechce, abychom ho poslouchali jenom tak, ale proto, aby nám udělal radost.


DALŠÍ MATERIÁLY  PRO KATECHEZI (k evangeliu):

    

VIDEONÁMĚTY: