Když Pán Ježíš naposled večeřel se svými učedníky, řekl jim: „Děti, už jen krátkou dobu budu s vámi. Dávám vám nový úkol: Milujte se navzájem. Mějte se mezi sebou rádi tak, jako vás mám rád já. Podle toho všichni poznají, že jste moji přátelé.“

(Přepsaný text a obrázek převzat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

5. neděle velikonoční

Téma: Jan 13, 34-35

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: Křížová cesta v kostele

Promluva: Víte, co je to křížová cesta? Správně, to jsou obrazy, které visí po obou stranách kostela na zdi. Dokážete spočítat, kolik jich je? (Děti mohou projít kostel a spočítat si zastavení) Čtrnáct. Dobře si je prohlédněte: je mezi nimi nějaký obraz, na kterém není Ježíš? Ne, je na všech. Křížová cesta znázorňuje Ježíšovu cestu od chvíle, kdy se nechal z lásky ke všem lidem, ke každému z nás, odsoudit na smrt. Ještě si je pořádně prohlédněte. Na každém obraze Ježíšovi ubližují, najděte obraz, na kterém Ježíš odchází? Je tam nějaký, na kterém by říkal – dost, tohle už nechci? (Děti opět projdou kostel) Takový není, protože Ježíš se z lásky k nám, abychom s ním mohli žít v nebi, nechal i zabít. Neodešel, všechno vydržel. Po nás Ježíš nechce, abychom za své kamarády umírali jako on, ale prosí nás, abychom je měli rádi jako on. Mít rád jako Ježíš znamená neopouštět své kamarády, když se pohádáme, neříkat nikomu, že už není můj kamarád, odpouštět svým kamarádům, když jsou na mě zlí. Mít rád jako Ježíš znamená neodejít a vydržet jako on.

 

DALŠÍ MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):    

DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI: 

     

VIDEONÁMĚTY: