- námět pro dětskou nedělní katechezi

Když se Pán Ježíš rozloučil se svými učedníky, začal se modlit: „Můj otče, Pane Bože, prosím tě za své učedníky i za všechny lidi, kteří ve mně uvěří. Dej, ať jsou jako jedna rodina.

Ať si dobře rozumí a nehádají se. Jako já a ty, Pane Bože, patříme k sobě, tak ať k nám patří i oni a dohromady ať tvoříme jednu rodinu. Prosím tě také o to, aby byli společně se mnou, tam, kde jsem já. Přeji si, aby všichni poznali, jak moc mě miluješ. Prosím, ať je stejná láska i v nich.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

7. neděle velikonoční

Téma: Ať všichni jsou jedno!


Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: dřevěné vláčky (např. z IKEA), které se spojují magnety


Promluva: Tyto vláčky zná každé dítě, i holčičky. Kdo z dětí je má doma? Kdo si už s nimi někdy hrál? Každý, kdo je zná, bude umět odpovědět na otázku, jak se vagónky spojují ve vlak? Pomocí magnetů, které mají vagónky z každé strany jeden. A tady začíná ta zvláštnost. Na jedné straně má vagónek magnet, kterým se připojí k dalšímu vagónku a na druhé straně má přesně opačný. Odstrkuje jím všechny další vagónky. Jeden konec je takový veselý a druhý zlý.

I my si můžeme vybrat dvě možnosti, jakou stranou se k druhým lidem natočíme. Buď budeme zlí, budeme odstrkovat druhé, ale pak zůstaneme sami, jako vagónek na kolejích. Nebo budeme ke druhým laskaví a hodní a spolu s nimi nám bude veselo a dobře, protože ke spojenému vláčku se může připojit lokomotiva a jakmile se rozjede, nastane ta nejlepší hra. Když jsme s ostatními spojení jako vagónky vláčku, je naší lokomotivou Ježíš, který nás táhne k sobě.

 


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list (160 kB)

 

Doplňovací pracovní list k textu evangelia pro děti školního věku.

Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze.Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli