Podobenství o pokladu v poli

  • Někdo našel poklad...  Ježíš přirovnává Boží království k člověku, který našel poklad… Bude určitě potřebovat radu, co teď má udělat. 

Podobenství o ztracené ovci

  • Kudy za ovečkou? Po které cestě se má pastýř vypravit, aby našel svou ovci?

Podobenství o plevelu mezi pšenicí

  • Plevel mezi pšenicí. Ježíš mluví ve svém podobenství o plevelu mezi pšenicí. Ale co vlastně nepřítel na pole nasel? Jednou z možností mohla být tráva, která se jmenuje … Jako malá rostlinka je totiž k nerozeznání od obilí!

Podobenství o dělnících na vinici

  • Štědrý hospodář. Ježíš vypráví příběh o velkorysém majiteli vinice, aby svým učedníkům i nám sdělil jednu důležitou myšlenku...

Podobenství o zlých vinařích

  • Hospodářův syn. Ježíš vypráví velekněžím a starším lidu podobenství o zlých vinařích. Svůj příběh doložil jedním citátem ze Starého zákona...
  • Zlí vinaři. Najdete deset rozdílů mezi oběma vinicemi? 

Podobenství o svatební hostině

  • Pojďme na svatbu! Podobenství o svatební hostině, které Ježíš vykládal velekněžím a starším, nám zanechává jednu důležitou zprávu a poučení...

Podobenství o deseti družičkách

  • Deset družiček V tomto podobenství nám Ježíš vysvětluje, jak je důležité, abychom byli pohotoví a pozorní - mohli bychom minout jeho příchod, a to by byla škoda!

Podobenství o hřivnách

  • Jak umíme hospodařit? Tři služebníci spravovali majetek svého pána. Je opravdu nejlepší řešení být hodně opatrný a nevyužít to, co nám náš pán svěřil? Co nám asi řekne, až se vrátí?

Podobenství o Božím království

Ježíš svým učedníkům vyprávěl mnoho příběhů, aby pochopili, jaké je království jeho nebeského Otce. Tyto příběhy mají zvláštní název, který zjistíš po vyluštění kterékoliv následující křížovky!