Biblická podobenství

Pořad vysvětluje pojem podobenství. Jde o příměr, nejčastěji formou nějakého příběhu, kdy se pomocí něj objasňuje myšlenka či některý pojem nebo postoj. Délka videa je 6:33.

Ježíš a podobenství

Informace o podobenstvích a proč je Ježíš využíval. Chtěl lidem nepředstavitelnou skutečnost přiblížit pomocí něčeho, co dobře znali, co jim bylo blízké z každodenního života. Délka videa je 1:40.

Podobenství o ztracené ovci

Shrnutí biblického příběhu o ztracené ovci. Jsou zde vysvětleny pojmy jako pastýř, pastor, kazatel a farář v křesťanském kontextu. Délka videa je 11:30.

Podobenství o milosrdném Samaritánovi

Seznámení s biblickým příběhem o milosrdném Samaritánovi. Pasáž vysvětluje křesťanský pojem bližní člověk a informuje o tom, co znamená pojem samaritán v dnešním jazyce. Délka videa je 11:18.