Pokušení na poušti z cyklu Biblická pátrání

Příběh o Janu Křtiteli a pokušení Ježíše Krista: V zemi kázal Jan Křtitel, který křtil lid v řece Jordán. Pokřtěn byl i Ježíš, dostal sílu Ducha Svatého. Strávil čtyřicet dní a čtyřicet nocí na poušti bez jídla a musel čelit pokoušení samotného ďábla.

Delší verze (16:36, Youtube) 

Kratší verze (7:48, ČT Edu) 

 

Bolestný růženec

Sada pomůcek ke katechezi a modlitbě. Materiály lze využít na nástěnky, k vymalování i k doplnění práce při společných setkání; dále pro „zápis“, jako základ pro vytvoření různých herních aktivit (skrývací hry, řazení tajemství, pexeso atd.) či jako pomůcka pro opakování či vlastní modlitbu. Pomůcku je možno rovněž využívat jako doplněk v příslušných liturgických obdobích.

Všechny součásti sady ke stažení na stránkách pomůcky Bolestný růženec.