Opakovací velikonoční kostky

Myslíte si, že o Svatém týdnu a velikonocích víte úplně všechno? Pojďte si zkusit několikrát hodit velikonoční kostkou a uvidíme, jestli je to pravda! Hrát mohou jednotlivci i družstva a dobře se přitom pobavíte!

Trůn moudrosti

Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o příslušném tématu na bázi výběru správných a špatných odpovědí. Dokážete odhalit, jestli vám ten, kdo hru vede, říká pravdu, nebo jestli si jen vymýšlí?

Velikonoční luštěnky

Ženy u Ježíšova hrobu
Na obrázku vidíme, jaké bylo v Jeruzalémě velikonoční ráno několika žen. Dokážete odhalit deset rozdílů mezi jednotlivými obrázky? 

Velikonoce změnily svět
V dějiných světa se stalo mnoho velkých událostí. Jedna z nich však změnila osud všech lidí natrvalo. My ji někdy pomažujeme za samozřejmost, ale mnoho lidí to možná až do dnešního dne neví, že...

Tomáš a Ježíš
Apoštol Tomáš nevěřil ostatním, že se skutečně setkali se vzkříšeným Ježíšem, a chtěl se o tom přesvědčit sám. Když Ježíš za týden přišel, vyznal Tomáš, že Ježíš je jeho Pán a Bůh - jeho vyznání víry je i pro nás příkladem. Proč je pro nás ale víra tak důležitá?

Velikonoce dávají naději
Mnoho lidí považuje Velikonoce jenom za dny volna nebo za svátky jara. My křesťané ale slavíme něco úplně jiného! Pro nás jsou Velikonoce největší svátky v roce, protože Ježíšovo zmrtvýchvstání dává smysl všemu. V čem je naše naděje?

Ježíšovo vítězství
O Velikonocích často vidíme Ježíše s odznakem vlaky s křížem, která znamená, že vybojoval důležitý zápas, díky kterému můžeme něco podstatného říci!

Ježíš vstal z mrtvých!
Ježíš v mnoha příkladech ještě před svou smrtí učil apoštoly, kdo je on sám a kdo jeho Otec. Nic z toho bychom ale doopravdy nemohli poznat, kdyby Ježíš nevstal z mrtvých. A co Ježíšovo zmrtvýchvstání znamená pro nás?

Jaká je Boží láska?
Slavíme největší svátky v roce - Velikonoce, které jsou oslavou zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Jenže jeho zmrtvýchvstání není jen událost z historie - týká se nás všech!

Co nám přinesly Velikonoce?
Evangelia velikonočních nedělí nám nejrůznějším způsobem připomínají, co bychom si z oslavy svátku Ježíšova zmrtvýchvstání měli odnést: radost, pokoj, vzájemnou lásku, blízkost Bohu... Do jakých slov bychom to ale všechno mohli shrnout?

Velikonoce se Vzkříšeným
Možná nám někdy může přijít líto, že se nemůžeme setkat s Ježíšem, jako se potkáváme se svými kamarády a rodiči, nebo že se nám nezjevil jako apoštolům. Mrzet nás to ale nemusí, protože přesně o naší situaci Ježíš v evangeliích mluvil...

Ježíš se loučí s apoštoly
Ježíš se setkával se svými učedníky a přáteli ještě čtyřicet dní po svém zmrtvýchvstání. Než od nich odešel k Otci, řekl jim něco velmi důležitého, co se ale týkalo nejen jich. Jeho slova máme plnit i my dnes, každý tam, kde zrovna jsme.

 

Luštěnky pro Svatý týden

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma
Luštěnka založená na hledání rozdílů. Dokážete odhalit deset rozdílů mezi jednotlivými obrázky? 

Poslední večeře
Křížovka, pro jejíž zdolání musíte vědět, kdo všechno při Poslední večeři seděl kolem stolu a jak to ve večeřadle vypadalo.

Ježíš je ukřižován
Určitě víte, kde a jak se to stalo a umíte si to představit. Ale dokážete zpátky složit rozstříhaný obrázek s tímto motivem? 

Co nám říkají Velikonoce
Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, a proto se na jejich oslavu dlouho připravujeme. Připomínáme si Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. Co to ale znamená pro náš život? 

Velikonoce znamenají naději
Velikonoce jsou svátky Ježíšovy smrti a vzkříšení – znamená to, že my, křesťané, slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání. Proto jsou pro nás svátky radost a naděje. Jakou naději nám přinášejí? 

Události Svatého týdne
Dokážeš správně doplnit slova do textu, aby si každý mohl přečíst, jak Ježíš prožil poslední dny svého života? 

Známe Svatý týden?
Takto označujeme poslední dny, které předcházejí Velikonocům. Slavíme v nich Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání a připomínáme si mnoho událostí. Dokážete ke každému dni připojit správný citát? 

A kdo je teď Ježíšův přítel?
I na konci života se Ježíš setkal s mnoha lidmi a tento příběh každý z nás zná. Zazněly tehdy různé výroky a z nich bylo jasné, kdo je Ježíšův přítel a kdo ne… 

S kým se setkáme ve Svatém týdnu?
Když si pozorně přečteme, co všechno Ježíš prožil během posledního týdne svého života na zemi, všimneme si určitě jmen mnoha lidí, s nimiž se v té době setkal. Víme ale, jak do Ježíšova příběhu vstoupili? 

Kudy do Jeruzaléma?
Ježíš se svými učedníky míří do Jeruzaléma. Dokážeš pro něj najít správnou cestu? 

S Ježíšem u stolu
Na Zelený čtvrtek si každý rok připomínáme, jak Ježíš slavil s učedníky velikonoční večeři a ustanovil eucharistii. Víš, kdo s ním tehdy seděl u stolu a kdo ne? 

Co nám odkázal Ježíš?
Poslední večer, který se svými učedníky Ježíš strávil, s nimi slavil velikonoční večeři. My si to každý rok připomínáme v den, který se jmenuje Zelený čtvrtek, a děkujeme za ustanovení jedné svátosti… 

Proč za nás Ježíš trpěl?
Během postní doby a zvláště pak o Velikonocích si připomínáme, co všechno pro nás Ježíš udělal. Proč ale vlastně za nás Ježíš trpěl a položil za nás svůj život? 

Ježíš před Pilátem
Velekněží se Ježíše chtěli zbavit a zabít ho, sami to však udělat nemohli; rozsudek smrti mohl vynést jen vladař. Když velekněží zajatého Ježíše k Pilátovi přivedli… jak to ale bylo dál? 

Ježíš na křížové cestě
V postní době a zvláště v jejím závěru si připomínáme Ježíšovo utrpení, často se proto modlíme tzv. křížovou cestu. Ta má význam i pro dnešní lidi – ale jaký? 

Cesta ke hrobu
V neděli ráno poté, co byl Ježíš ukřižován, se někteří z Ježíšových přátel vydali k jeho hrobu, zjistili však, že kámen byl od hrobu odvalen. V tu chvíli nevěděli, co to znamená – víme to ale my? 

Velikonoční symbol
O Velikonocích v kostele si jistě všimneme u oltáře velké svíce. Víte, jak se jmenuje a proč ji takto v kostele vystavujeme? 

Co nám říkají Velikonoce?
Křesťanské Velikonoce s sebou nesou poselství, které lidi možná úplně běžně neznají. Známe ho však my – nebo ho musíme vyluštit z této šifry? 

Velikonoce
Příběh Ježíšova posledního týdne života určitě dobře znáte. Kromě mnoha postav se v něm objevují i některá zvířata a věci, které v něm sehrají důležitou úlohu…