Katecheze "Význam chleba"

Biblické události povedou starší školní děti k objevení důležitosti chleba v životě člověka. Jako vhodný doplněk si můžeme vzít k ruce také 7. kapitolu katechismu Pojďte za mnou, která je věnovaná eucharistii.

Katecheze "Význam chleba"

 

Katecheze "Povoláni vytvářet společenství"

Tato katecheze pro mladší školní věk nám může pomoci objevit, že nedělní svaté přijímání je dědictví, které nám zanechal Ježíš pro posílení našeho ducha a abychom se stali eucharistií pro druhé a s druhými.

Katecheze "Povoláni vytvářet společenství"

 

Videa k tématu Eucharistie - Poslední večeře

Poslední večeře byla také mnohokrát a mnoha způsoby zobrazována. Dětem ve věku 2. stupně ZŠ můžete nabídnout shlédnutí videí s tématy dvou známých obrazů italských mistrů:

 

Luštěnky k tématu Eucharistie (část 2)

 

Eucharistie v Bibli - pracovní list

Pracovní list se věnuje předobrazům eucharistie ve Starém zákoně - děti mohou příslušné texty dohledat podle odkazů, diskutovat o nich a dále s těmito epizodami kreativně pracovat

Pracovní list Eucharistie v Bibli

 

Časopis Duha - doplňkové materiály

Inspiraci můžete čerpat i z doplňkových metodických materiálů starších čísel časopisu Duha. Zajímavé podněty najdete např. v tématech

Na cestě do Emauz

Chléb a víno