Učedníci z Emauz (4. – 5. třída)

Doprovázíme děti k prvnímu svatému přijímání. Při tomto setkání zdůrazníme téma hostiny a daru.

Učedníci z Emauz – metodika pro katechezi 

Celý cyklus S Marií a Ježíšem

 

Šavle, bratře (6. – 7. třída)

Jsme zvyklí číst událost, která se stala u Damašku, skrze Pavla a jeho konverzi, ale je tady i Ananiáš... A i pro něj to vše byla velká výzva k obrácení. Seznámíme ho s účastníky: on nás naučí držet někoho za ruku.

Šavle, bratře – metodika pro katechezi

Celý cyklus Skutky apoštolů

 

Materiály byly převzaty z webu katechete.apha.cz