Vybarvi obrázky, které jsou nahoře - nad něčím a zakroužkuj ty obrázky, které jsou dole - pod něčím...

 

Ke stažení

jpg:

Co je nahoře a co dole? Zakroužkuj a omaluj. Předškolní vzdělávání

pdf: nahore dole.pdf