Knížka Oldřicha Seluckého Příběh soluňských bratří poodhaluje nejmenším čtenářům barvitý životní příběh soluňských bratří. Ukazuje, jak důležité je najít ve správný čas odvahu k rozhodnutí a věřit, že nás při tom dobrý Bůh neopustí.

Knihu doporučujeme ke čtení s rodiči pro děti ve věku 5-7 let, je doplňěná ilustracemi a textu není přespříliš, jen je potřeba dětem někdy dovysvětlit dobové souvislosti.

Vydalo ji Karmelitánské nakladatelství, níže přinášíme několik ukázek z knížky. Po rozkliku se obrázky zvětší.

 


Více o autorovi:

Oldřich Selucký

Oldřich Selucký (nar. 1955) je český spisovatel, scenárista, malíř a ilustrátor. Vystudoval MFF UK v Praze, obor teoretická kybernetika. Během pražských universitních studií intenzivně studoval klasickou a středověkou filosofii v tajných domácích seminářích, pokračoval ve výtvarné práci, která ho přitahovala od dětství, a začal se věnovat psaní poezie a prózy. Po odchodu do ciziny nejprve ve Vídni studoval staré jazyky a navštěvoval přednášky z filosofie. Ve francouzském Lille se pak věnoval kresbě a malbě, navštěvoval přednášky z historie, filosofie a teologie. Po návratu do Čech vyučoval v letech 1990 až 1993 filosofii a etiku na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze. V návaznosti na pedagogickou činnost publikoval tři čítanky a učebnici Logika pro střední školy. Kromě občasné překladatelské činnosti a psaní článků do novin se především začal věnovat vytváření scénářů pro dětské animované filmy. Jako večerníčkové seriály byla v ČT uvedena Broučkova rodina a vánoční seriál Cesta tří králů. Animovaný seriál nazvaný Pavel, dobrodruh víry později převedl na úspěšnou knihu, jejíž americký překlad získal první cenu jako nejlepší katolická kniha pro děti za rok 2009; cenu udělilo Sdružení katolických nakladatelů Spojených států amerických a Kanady. Kromě animovaných filmů psal scénáře také pro televizní dokumenty natáčené Českou televizí. Vzdělání pro výtvarnou tvorbu, která ho vždy přitahovala, si získal v ateliéru profesora Borise Jirků. Díky tomu si dnes ilustruje některé své knížky sám. V roce 2012 napsal úspěšný dobrodružný román pro mládež Strážce ohně. V příběhu z velkomoravské doby hraje významnou roli postava učence a věrozvěsta Konstantina-Cyrila; dramatické osudy jeho bratra Metoděje zase tvoří osu navazující knihy s názvem Vojmírova cesta. Pro česká vydání knih kromě ilustrací vytvořil také barevné obálky. 28. 1. 2014 Jeho Eminence, Dominik kardinál Duka, udělil Oldřichu Seluckému Stříbrnou cyrilometodějskou medaili za knihy Strážce ohně a Vojmírova cesta, které spolu s přednáškovou činností významně obohatily oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Do doby vrcholného středověku uvádějí mladé čtenáře dva romány: Vzpoura v Assisi (2014) a Bratr Dominik (2016). Z Itálie poloviny 19.století načerpal autor látku pro román Bitva na řece Pádu (2015). Tento příběh o boji dvou klukovských gangů získal za rok 2015 nominaci na prestižní ocenění v oblasti literatury pro mládež Zlatá stuha. Pro malé čtenáře napsal a nakreslil knížky o českých světcích Svatá Anežka (2019), Svatá Ludmila (2021), Svatý Václav (2022), Cyril a Metoděj (2023). Zatím poslední knihou je dobrodružný román pro mládež z doby krále Přemysla Otakara II. Kříž z kamene (2023).