Krátká a trefná videokázání od P. Romana Vlka (z vlčího doupěte :-)

P. Roman Vlk z farnosti Laškov na Prostějovsku reagoval na současné uzavření kostelů a nemožnost věnovat se katechezím pro děti. Proto se rozhodl natáčet pro děti krátké videokatecheze, které jsou umístěné na youtube v kanále Vlčí doupě.

Jejich velkou předností je, že jsou krátké (zhruba ve stopáži 3–4 minuty), osobní (diváka zavedou do komorního přátelského prostředí fary a farní zahrady), vycházejí z textů nedělního evangelia, ale zejména vynikají tím, že zvláště malého diváka zaujmou praktické příklady ze života. Ať už se jedná o svorku na tubu zubní pasty, chemický pokus, kácení stromů nebo je řeč o dětských superhrdinech. Více o projektu v krátké reportáži Radia Proglas