20. července se v Hynčicích narodil Gregor Johann Mendel, přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Mimo to byl hlavně biolog, matematik a botanik, zajímal se také o meteorologii. Možná už ale nevíte, že byl také mnichem, knězem a později opatem augustiniánského kláštera na Starém Brně.

Časopis Duha se tímto významným mužem zaobíral podrobněji, můžete si objednat i toto starší číslo.

Podívat se můžete také  na videoukázky nebo zkusit zajímavé pracovní listy: ♦ Na co máš geny? nebo ♦ Nejsem mutant? Základ pro pátrání, se svolením použito z časopisu Duha.

► Pustit si můžete Mendelovy zákony na Youtube 

 

Ke shlédnutí nabízíme výukové materiály Mendelovy univerzity v Brně:

♦ Mendelo-omalovánky

♦ Jak předáváme vlastnosti svým potomkům?

♦ Malé pole, políčko

♦ Čím se chces proslavit ty?

♦ Strom života ne

♦ Zjistii něco o svém předkovi 

♦ Zkus siráškyvypěstovat

Velkou láskou Johanna Mendela bylo také včelaření. I k tomu si můžete projít  

♦ pracovní list - Jak vypadá úl nebo 

♦ Obyvatelé úlu