"Nejsvětější Srdce Páně" je termín úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svatý Bernadr řekl: "Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává.

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

♦ slaví církev třetí pátek po letnicích. Tato úcta se rozšířila ve středověku zásluhou sv. Jana Eudese (1601-1680), ale především díky sv. Markétě Marii Alacoque (1647-1690), která po řadě vidění doporučila křesťanům praxi prvních pátků v měsíci.

 

Materiály pro děti: 

♦  Pracovní list - srdce Ježíšovo vyrobilo Katechetické středisko při AP, Lenka Jeřábková, David Žofák a kol.
 

Pro dospělé: 

♦ z textů Markéty Marie Alacoque

♦ Nejsvětější srdce - Papež František

♦ Problematický svátek?