Materiál s aktivitou pro prožití postní doby. Tentokrát budeme vyrábět pohlednice, ale nejen to...

- na každý týden postní doby je připravena jedna pohlednice a jedna skládačka s písmenky

- na začátku týdne (resp. poprvé na popeleční středu) si vystřihneme dílky jedné skládačky, složíme, nalepíme na lícovou (prázdnou) část pohlednice a vybarvíme. Ze složených dílků vznikne slovo, které doplníme do připraveného textu na rubové straně pohlednice (”Ovoce Božího Ducha je ...”).

- poskládané slovo by nás mělo provázet celým týdnem, o jeho významu si můžeme popovídat,
snažit se ho ve svém životě naplňovat, můžeme se také s dětmi modlit k Duchu svatému, aby nám
v tom pomáhal.

- a protože se jedná o pohlednici, můžeme ji na konci týdne poslat (nebo předat) někomu pro radost,
povzbuzení...

- takto pokračujeme týden po týdnu

Zde si můžete stáhnout k tisku podklady pro postní aktivitu (417 kB)


Na našem webu najdete i další aktivity pro postní dobu, rébusy a omalovánky