Je zima. Světla ubývá a tmy přibývá. Tma nemusí být jen kolem nás, ale také v nás. Jako tma nám mohou připadat obavy, starosti nebo smutky, které nosíme v sobě. Nezapomínejme ale, že stejně tak v sobě nosíme světlo! Světlem může být radost, přátelství, dobré slovo nebo pomoc. O tom všem v nové DUZE. Ježíš říká i nám: "Vy jste světlo světa. Ať svítí vaše světlo před lidmi." (srov.Mt 5,14-16)

 

 

 

V novém čísle Duhy se dozvíme o každoroční tradici roznášení betlémského světla. Slyšeli jste o ní? Zkuste se také přidat!

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 10. 12. 2016 v kostele syrské pravoslavné církve. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky. V sobotu 17. 12. 2016 za spolupráce dalších skautů rozvezou Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Dále díky spoustě z Vás bude Betlémské světlo rozdáváno při místních akcích.

Mapu zastávek s Betlémským světlem a místních akcí naleznete na stránkách Betlémské světlo