"Milujte druhé lidi a odpouštějte jim, když vám ublíží," řekl Ježíš. "Nemějte v sobě nenávist k druhým a neoplácejte jim, když vás rozesmutní. Chovejte se k ním laskavě a buďte k nim štědří. Milujte své nepřátele a modlete se za ně. Jinak by se lidé, kteří milují Boha, nijak neodlišovali od ostatních.

Ježíš brzy začal přitahovat davy lidí. Všichni si chtěli vyslechnout, co ví o Bohu. Ježíš se posadil a vyučoval je. Některé věci se jim líbily, jiné pro ně byly těžko přijatelné.

Jak vám děti jde neoplácet druhému jeho nepěkné chování nebo slova? Zvládnete se za takového kamaráda nebo sourozence, který vám ublíží, pomodlit? Jsou to nesnadné věci. Vzdorovat zlu dobrem není vůbec jednoduché. Ale věřte, že i skrze vás to Bůh může udělat.

 

Se svolením převzato z knížky 365 příběhů z Bible od Sally Ann Wrightové, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2017. V knize najdete na každý den v rce krátký příběh z Bible, převyprávěný pro dětské posluchače. Výborná pomůcka k večerní modlitbě v rodině.