Pracovní listy pro děti ke čtení Bible

Čas strávený spolu doma v rodině - třeba právě v době velikonoční - můžeme využít ke čtení příběhů z Bible. Nabízíme pracovní listy ke stažení, které se zaobírají jednotlivými pasážemi z Písma. Snad vašim dětem více přiblíží Ježíšův život!

 

Nabízíme pracovní listy s biblickou tématikou na doplňování i k luštění:

Znáte jména všech apoštolů nebo příběh o povolání učedníků?

Příběh o svatbě v Káni galilejské najdete tady, o svatbě a o rodi obecně si můžete přečíst zde.

Příběhy o uzdravování:

jak Ježíš uzdravil ochrnutého člověka, o uzdravení slepého Bartimea, další příběhy o uzdravování zde i zde.

Vyplňte si list o tom, co je Bible a příběh o Samaritánovi  nebo příběh o Zacheovi.

Přečtěte si komiks  o marnotratném synovi , čtení o pastýři a ovečkách je tady.

Příběh o Lazarovi a boháčovi vzkříšení Lazara k přečtení a vzkříšení Lazara k doplnění .

Obrázek k cestě učedníků do Emauz.


Podněty k modlitbě s dětmi jsou třeba tady nebo si můžete vyrobit, vystřihnout a vybarvit si s dětmi "děkovací knížku".

 (Každý den můžeme Bohu děkovat za mnoho věcí, učit děti vděčnosti za tyto dary může naše malá knížečka. Po vytištění pracovního listu odstřihněte vyznačené pruhy, které naskládejte jako "harmoniku" a slepte stránky k sobě. Obrázky vybarvěte a doplňte  do prázdných okének vlastní - za co všechno můžeme děkovat. Knížku můžeme dále "nastavovat" podle potřeby dalšími obrázky, takovou knížečku mohou podle obrázků každý večer "přečíst" i předškolní děti!)