Žít dokonale a být perfektní není podmínkou k tomu, aby nás Bůh měl rád. Bůh nám odpouští a neustále na nás čeká, i když se od něj vzdálíme. Jde o to žít s nadějí, že nás Bůh přijme kdykoli. A když si s odvahou přiznáme skutečnost takovou, jaká je, třebaže je někdy bolestivá, a zatoužíme po odpuštění, Bůh je tu pro nás.

 

 

 

Přinášíme vám malou ukázku z publikace Effatha - Otevři se! Slavíme svátost smíření, která je součástí materiálu pro přípravu dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie "Dnes budu tvým hostem". Sešitek obsahuje 5 evangelijních textů. Ke každému z nich, jak vidíte v naší ukázce,  je připojen krátký a podnětný text k reflexi.  

 

                                           

S laskavým svolením převzato z publikace Effatha - Otevři se!, kterou vydalo Kartuziánské nakladatelství