... tentokrát salesiánská

Milé čtenářky a čtenáři DUHY,

posledního ledna je den, kdy církev slaví Památku Sv. Dona Boska. Proto také první letošní číslo vyšlo ve spolupráci sbratry a sestrami salesiány, abyste se vněm mohli o Donu Boskovi a také o nich něco dočíst.

Doufáme, že vás téma zaujme – zvlášť dobrodružné čtení je reportáž z jihoafrické školy Olgy Švecové a nášup luštění a hádanek. Hodně zábavy a poučení na cestě po stopách Dona Bosca a požehnaný nový rok vám přeje redakce.

DUHA Don Bosco