"Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech - v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech - ale ve vašem srdci" (Bible, 1. list Petrův 3,3-4)

 

 

Se svolením převzato ze zpěvníku s omalovánkami: Veselé zpívání o zvířátkách, který vydala Brněnská tisková misie.

Každá píseň je složená na motiv krátkého biblického citátu, který je vždy pod textem uveden, a doplněná omalovánkou. Texty se krásně rýmují a jsou tudíž snadno zapamatovatelné.
Součástí je i CD se všemi 16 písněmi, které složila a nazpívala Libuše Ranšová. Můžete si také objednat sadu básniček o těchto i dalších zvířátkách na obrázkových kartičkách též doplněných přiléhavými biblickými verši.