Nové dětské Bible vydané Českou biblickou společností: Bible - Čti a poznávej, Bible - Příběhy na každý den.


Bible - čti a poznávej


Srozumitelně převyprávěné základní biblické příběhy. Jsou bohatě ilustrovány a navíc doplněny o spoustu vysvětlujících informací. Děti se mohou dozvědět jak vypadal Šalamounův chrám, jak žili kočovníci v době Abrahamově, co obnášela práce tesaře v době Ježíšově, jak vypadala velikonoční večeře a jiné zajímavosti. Kniha je určena těm dětem, které se chtějí dozvědět více o prostředí a souvislostech, v nichž se udály biblické příběhy.

Ukázku z této knihy najdete na našich stránkách v rubrice Bible pro děti - Starý zákon, příběhy: Gedeon, U řek babylónských, Nehemjáš.
Bible - příběhy na každý den


V této knize naleznete na každý den převyprávěný biblický příběh a krátkou modlitbu. Na okraji každé strany naleznete kromě textu a obrázku datum, číslo biblické kapitoly a jednoduchou modlitbičku inspirovanou textem. Knihu ocení rodiče, kteří chtějí naučit své děti pravidelně pracovat s biblickým textem.

Ukázku z této knihy najdete na našich stránkách v rubrice Bible pro děti - Starý zákon, příběhy: Na počátku, Samuel, Abšalómova vzpoura, Následník Davidova trůnu, Prorok Elíša a Náman ze Sýrie


zdroj: Dům Bible České biblické společnosti