Marie z Magdaly a jiná Marie, přišly aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. (Mt 28,1-5)

Se svolením převzato z knížky Velikonoční příběh, kteoru vydalo křesťanské nakladatelství Samuel. Publikace Velikonoční příběh velmi osobním a srozumitelným způsobem zve děti, aby se seznámily s Ježíšem a jeho poselstvím. Ježíšova cesta do Jeruzaléma až na kříž a pak ke vzkříšení je pojata formou černobílých ilustrací tak, aby bylo možné je vybarvit. Každý obrázek je doplněn textem. Závěrečný text je plný otázek pro malé čtenáře a prostřednictvím nabízené modlitby je povzbuzuje  k osobnímu kroku víry. 

 

Další omalovánky s velikonoční tématikou

      Ke stažení soubor omalovánek (331 kB) k velikonočnímu příběhu.