- popletené evangelium

Prázdniny jsou stále v plném proudu a ti, kdo je tráví na venkově jistě v poslední době potkávají kombajny a traktory a možná se zájmem sledují sklizeň obilí. Také v našem dnešním popleteném evangeliu Ježíš v podobenství mluví o obilném zrnku.

 

 

Text a obrázky jsou z knihy Moje evangelium, vydané v nakladatelství Paulínky.

Poznáte, která slova se nám v textu popletla? Dohromady je jich sedm.

Podobenství v původním znění si můžete přečíst v Bibli pro děti.