V nedělních textech tentokrát uslyšíme vyprávění o malém chlapci Samuelovi. Je to příběh ze Starého zákona. A kdo to Samuel byl?

Celé vyprávění o jeho narození a dětství najdeš hezky převyprávěné v Bibli pro děti.

Samuel byl vymodlené dítě. Jeho maminka Chana slíbila Bohu, pokud se jí narodí syn, že mu ho na celý život daruje. Stalo se tak. Když Samuel povyrostl, odvedla ho do chrámu, kde dala Hospodinu svůj slib a tam vyrůstal u kněze Élího jako jeho vlastní syn. Brzy se ukázalo, že Samuel pomáhá Élímu daleko lépe, než jeho vlastní synové.

komix o Samuelovi

(komix komix (GIF, 96 kB) ke stažení a k tisku)

Když Samuel vyrostl, působil jako kněz, prorok a soudce. Byl velmi důležitou osobou v dějinách Izraele. Ale co je nejdůležitější - byl vždy věrným Božím služebníkem.

Za jeho života si izraelský lid přál mít krále, jako měly okolní národy. Víš, které dva muže během svého života pomazal na krále Izraele? Jejich jména najdeš v tajence těchto křížovek:

    křížovka král Saul a David

verze ke stažení a tisku: křížovka křížovka (GIF, 20 kB)

Také po každém z nás Bůh žádá, abychom ve světě chodili v jeho službách a nabízí nám k tomu své požehnání, moudrost a sílu.