Zázrak! Zatímco ještě ne dlouho předtím apoštolové byli naplněni strachem a skrývali se, nyní se cítili silní, odvážní a plní radosti Okamžitě vyšli ven a zástupu, který byl zvědavý, co znamenal ten vichr a hluk, začali zvěstovat o Ježíšovi a zvali všechny, aby se stali jeho následovníky.

 

Evangelium (cyklus C)
Podle Jan 14, 15 – 16. 23 - 26

Když se Pán Ježíš loučil se svými učedníky, řekl jim: „Jestli mě máte rádi, dělejte vše, co jsem vám řekl. A já vám za to pošlu Pomocníka, Ducha svatého. Ten s vámi zůstane napořád. Ten, kdo mě má rád, bude dělat to, co já říkám. Pak i můj otec, Pán Bůh, bude mít rád jeho. Já se svým Otcem pak k tomu člověku přijdeme a budeme bydlet v jeho srdci. To všechno vám říkám, dokud jsem ještě s vámi. Až odejdu, pošlu vám Ducha svatého a ten vám všechno připomene a naučí vás všemu, co máte dělat.“ 

První čtení: (cyklus C)
Podle Sk 2, 1 – 11

Když nastaly letnice (to je velký židovský svátek), sešli se všichni apoštolové společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr. Nad hlavami apoštolů se objevily ohnivé jazyky. Všichni byli naplněni Duchem svatým. K domu, kde apoštolové byli, přiběhlo mnoho lidí. Apoštolové jim vyprávěli o tom, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Lidé kolem se velice divili, když apoštoly slyšeli. Všichni jim totiž rozuměli, i když se spolu jinak nemohli domluvit. Mluvili totiž každý jinou řečí. To Duch svatý dával apoštolům schopnost, aby mluvili cizími jazyky. 


Se svolením přejato z Komiksové Bible, vydalo Karmelitánské nakladatelství v r. 2014

 

Materiály k tématu slavnosti Seslání Ducha Svatého:

Pracovní list z cyklu AbECeDa,  PL - Duch svatý  PL - Duch svatý  

Autorka: Gabriela Suchlová, PL - Duch svatý: Alena Brožová, dílna redakce deti.vira.cz

Omalovánka -živly Omalovánka -živly: může být použito jako oheň, vzduch nebo voda.

Letnice - omalovánka Letnice - omalovánkaautorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka

seslání Ducha sv. Seslání Ducha sv. omalovánka k vybarvení ze sešitu "Život Panny Marie", vydalo nakl. Paulínky.

   Dětský list pro katechezi a Pomocný kvíz se svolením použit z webu kanan.cz

 

Nabízíme také: další omalovánky, rébusy a jiné materiály k svatodušní neděli.