28. září slavíme státní svátek na počest knížete a hlavního ochránce české země - svatého Václava. Připravte se na jeho oslavu s našimi pracovními listy a omalovánkami nebo si vyrobte figurku svatého Václava na koni. Dokonce si s námi můžete i zazpívat a ještě si k písničce vybarvit několik obrázků!

Václav se narodil kolem roku 907 a vychovávala ho jeho babička, svatá Ludmila. Byl vzdělaný a po nástupu na český trůn dokázal upevnit samostatnost české země. Byl zavražděn 28. září roku 935 ve Staré Boleslavi na popud jeho bratra Boleslava, který po něm přejal vládu. Již krátce po své smrti byl Václav uctíván jako světec a patron české země.

Podrobnější životopis sv. Václava si můžete přečíst v kapitole z Velké knihy o svatých na webu Vira.cz

A zde si můžete prohlédnout a stáhnout k tisku různé materiály k vybarvení, dokreslení, ale i vyrábění. A nakonec na vás čeká známá písnička (koleda) s obrázky.

Šablona pro vitrážové slupovací barvy na sklo

   
Omalovánka na motivy Velislavovy bible - Václav sklízí hrozny Václav sklízí hrozny    
Pracovní list o svatém Václavovi O svatém Václavovi    
Komiks o sv. Václavovi a sv. Ludmile svatý Václav - komiks    
Jednoduchá omalovánka  - dokresli pozadí sv. Václav k vybarvení a dokreslení    

Omalovánka sv. Václav -
podle portálu baziliky sv. Václava v Praze na Smíchově

   
Výběr omalovánek ze života sv. Václava (se svolením přejato z publikace vydané v nakl. Paulínky) s Ludmilou
s Ludmilou
 
Václav a žebrák
Václav a žebrák
 
na bojišti
na bojišti
 
Sv. Václav - omalovánka z publikace "Nebe desetiletí", vydalo Kartuziánské nakl., Brno Sv. Václav    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblékáme Boží výzbroj se sv. Václavem

- stáhnětě a vytiskněte si všechny materiály obrázek sv. Václava, zbroj a biblický text. Ke každé části zbroje patří sousloví, které je třeba správně doplnit do kolonek v textu s biblickým citátem z listu Efezským. Poté nalepte zbroj na postavu sv. Václava a vybarvěte.

Vytvořte si figurku sv. Václava na koni

Pomůcky: oblíbené barvy (pastelky, voskovky, fixy, vodovky apod.), nůžky, lepidlo, 2 kolíčky na prádlo (nejlépe dřevěné), 1 špejle, ale především...

...tento arch se šablonou na figurky šablonou na figurky (GIF, 36 kB) - je-li to možné, zvolte pro tisk nebo kopírování tvrdší papír (polokarton/čtvrtku)

Postup: nejprve si všechny obrázky vybarvíme, poté vystřihneme a slepíme k sobě zrcadlové díly s koněm, vlajkou a se svatým Václavem. Poté si připravíme prapor (vybarvenou vlaječku přilepíme na špejli) a koni přiděláme nohy z kolíčků na prádlo (ty je možné předem také nabarvit dle fantazie). Aby figurka na koni dobře seděla, nastřihneme ji podle přerušované čáry na zadním dílu a poté posadíme na koně. Nakonec ještě připevníme do ruky prapor (nejlépe tak, aby se prapor dotýkal podložky, čímž podpoříme stabilitu celého sousoší :)

 


Písnička Dobrý král Václav - Good King Wenceslas

TEXT PÍSNĚ:

 

Na Štěpána dobrý král

Václav z okna hledí,

všude kam se podívá,

závěje a ledy.

Svítil měsíc a byl mráz,

pálil jako divý,

a vtom spatří chudáka,

jak tam sbírá dříví.

 

"Hola, páže," pravil král,

podívej se honem.

Odkud je ten sedláček,

víš-li něco o něm?"


"Pane můj, ten sedláček

bydlí támhle kdesi

u studánky v chalupě

pod samými lesy." 

 

Přines maso, přines chléb

a pár polen k tomu,

zanesem to ještě dnes

sedláčkovi domů."

 

A tak šli, král s pážetem,

a tak vyrazili,

i když venku vítr dul

a vyl ze vší síly.


  

"Pane můj, je hrozná tma

a je hrozná zima.

Sotva jdu, už nemůžu,

strach mě z toho jímá."

"Vkládej nohy do mých stop

a pojď dál, můj hochu!

Za chvíli ti nebude

zima ani trochu."

 

Vkládal nohy krok co krok

do stop po svém králi,

a kam vkročil svatý král,

tam i sněhy hřály.

Proto, věřte, křesťané,

boháči i páni,

ten, kdo cítí s chudými,

dojde požehnání.

 

Zpracováno se svolením

z knihy Andělé v oblacích prozpěvují.

Ilustrace: Alžběta Krejčí, deti.vira.cz


OBRÁZKY K PÍSNI: 1. SLOKA 1. SLOKA (JPG, 356 kB), 2. SLOKA 2. SLOKA (JPG, 287 kB), 3. SLOKA 3. SLOKA (JPG, 445 kB), 4. SLOKA 4. SLOKA (JPG, 282 kB)