Svatá Anežka se narodila ve 13. století jako královská dcera, její otec byl král Přemysl Otakar I. Anežka ale netoužila stát se královnou, vybrala si cestu chudoby podle vzoru svatého Františka a svaté Kláry.

Anežka vstoupila do kláštera a vzdala se tak všeho bohatství. Založila v Praze klášter, kde později byla představenou. Vedle kláštera byl i špitál pro nemocné, o které Anežka a její sestry pečovaly. Svatá Anežka patří mezi hlavní světice české země.

 

► Nabízíme možnost nahlédnout do knížky o svaté Anežce vydané olomouckým Katechetickým střediskem:

  

   

Zpracováno z edice Poznáváme naše světce: Svatá Anežka česká,
vydalo Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého
ve spolupráci s dětským časopisem Nezbeda, Ilustrace Alena Němečková 

► Materiály z redakce deti.vira:

  

Omalovánka se svatou Anežkou - dokresli pozadí.

- Komiks o svaté Anežce

- Pracovní listy a texty o svaté Anežce z redakce deti.vira

- Všechny materiály ke svaté Anežce na našem webu


► Ukázky obrázků svaté Anežky, jak je vytvořily děti z Veselé školy v Praze: