30. 5. slavíme svátek svaté Zdislavy

Svatá Zdislava se narodila kolem roku 1220 ve šlechtické rodině na Moravě, jejím manželem byl šlechtic a rytíř Havel, zvaný z Lemberka. Narodily se jim 4 děti.

Žila na severu Čech, s manželem založili klášter dominikánů v Jablonném v Podještědí a v Turnově a také klášter johanitů v Českém Dubě, kde byl i špitál pro nemocné. Blízko Jablonného založili hrad Lemberk. Svatá Zdislava se starala o chudé a nemocné, podle legendy uměla léčit a zázračně uzdravovat. Zemřela roku 1252 a její hrob je v Jablonném v Podještědí.

Svatá Zdislava je patronkou rodin.

 

Svatá Zdislava - dokresli pozadí  Svatá Zdislava - dokresli pozadí  

Svatá Zdislava -  pracovní list  Svatá Zdislava -  pracovní list  


 

Prohlédněte si i obraz svaté Zdislavy, který nakreslil desetiletý Samuel z Veselé školy v Praze 1 v rámci projektu "Světci".