Milí Vojtové, Vojtíšci, Vojtěchové, blíží se váš svátek! A spolu s vámi oslaví svůj den 23. dubna také český patron svatý Vojtěch. Znáte tohoto muže? Pokud byste si chtěli tohoto svatého více přiblížit, nabízíme Pracovní list a Omalovánku ke stažení. Zahrát si také můžete divadelní hru o jeho životě nebo poslechnout krátké video.

Vojtěchův život ve zkratce:

Svatý Vojtěch se narodil kolem roku 956 v Libici. Vystudoval v Magdeburku, za vlády Boleslava II. si zvolili Čechové Vojtěcha za biskupa. Staral se o chudé, potíral zbytky pohanství, zakazoval krevní mstu a mnohoženství. Až toho měli Češi dost, vyhnali ho ze země. Odešel do Říma a stal se benediktinem. Po čase si ho Češi vyžádali zpět. Založil na Břevnově klášter. Pro další neposlušnost a odpor šlechticů odešel k pohanům. Byl zavražděn pohanskými Prusy, zemřel 23. dubna 997 v Sambii.

Omalovánka - sv.Vojtěch Svatý Vojtěch, autor: A. Brožová

Pracovní list - sv.Vojtěch Pracovní list autorka A. Brožová

Něco interaktivního pro hravé kamarády: 

Můžeš zkusit vybarvit obrázky on-line:

     

Se svolením použito z webu Centrum pro katechezi Olomouc,
ve spolupráci s redakcí časopisu Nezbeda - Zlín,
Created by Jan Görig © 2009

    K rozšíření znalostí o českém světci nabízíme také:

♦  Pracovní listy pro starší školáky pod názvem  Ze života světců z období Piastovců, ke kterým najdete rovněž Listy se správným řešením, a to vše spíše z dějepisného pohledu

♦  Divadelní hru o svatém Vojtěchovi, jejíž podklady najdete na stránkách Pastorace.cz.

♦  Příběh o svatém Vojtěchovi a historických okolnostech můžete shlédnout také v krátkém videu (z cyklu Dějiny udatného českého národa).

 

Ukázka z obrázkově zpracovaného životopisu sv. Vojtěcha pro děti. 

 

 

Se svolením převzato z knížečky "Svatý Vojtěch", edice Poznáváme naše světce. Vydalo Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s dětským časopisem Nezbeda.