S radostí do nového školního roku!

Když se řekne začátek září, hned každého napadne: "Škola!". Ale člověk se neučí jenom ve škole, učíme se celý život.

Ježíš učil apoštoly, ale i ostatní, kteří mu chtěli naslouchat. Často používal příběhy, podobenství, aby lidem ukázal, co je správné. Z Ježíšových příběhů se můžeme učit i my!

Podívejte se s dětmi na pracovní listy:

Pracovní list pro děti "Celý život se učíme".

Pracovní list  "O Bibli"

Milé děti, milí rodiče i učitelé, přejeme vám radostný začátek nového školního roku!