NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. (srv. Lk 2,16-19)

Betlémská zpráva

O čem jsme si povídali minulou neděli? Přidal ses k vyprávění? (…) Kdo vysvětlil lidem v okolí Betléma, co se tam děje? (…) A komu to říkal? (…) Pokud jsi dnes dobře poslouchal, tak už víš, na čem se pastýři domluvili. (…) Když přišli do Betléma, lidé si tam povídali, že se v noci u jeskyně za městem něco určitě stalo. Že tam bylo plno světla a zvláštní hudby, ale teď že už je všechno zase normální. Potom pastýři uviděli jeskyni a děťátko v jeslích. Všechno bylo přesně tak, jak jim v noci anděl popsal, a tak se hned dali do vyprávění. Obyčejný hlídač oveček nebyl žádný velký vypravěč, ale s tím si nelámali hlavu. Měli takovou radost, že se úplně přestali bát. Řekli všechno pěkně od začátku, jak se anděl objevil, jak vypadal a co jim říkal. A že proto běželi skoro celou cestu, co jim nohy a dech stačily, protože to není jen tak mluvit s andělem. A že popadli, co u sebe měli, aby aspoň něco rodině s děťátkem přinesli. Co přinesli? (…)

„Tak přece jen se něco tuto noc u jeskyně stalo,“ divili se lidé, kteří se sem seběhli. Ještě dlouho si o té události vyprávěli. Ale pak už se nedělo nic zvláštního, a tak mnozí na všechno zase zapomněli. Jenom pastýři nikdy nezapomněli. Děkovali Pánu Bohu, že si je vybral a poslal je, aby potvrdili narození Božího Syna. Ta radost jim vydržela až do konce jejich života. Radují se kolem tebe také dospělí lidé z narození Ježíše? (…)

Ještě někdo na anděly a jejich zprávy nikdy nezapomněl. Víš kdo? (…) Dnes slavíme její velký svátek. Ježíšova maminka hodně přemýšlela o tom, co všechno Bůh pro lidi dělá. Uměl bys vyjmenovat aspoň některé věci? (…) Maria přemýšlela o tom, jak úžasný je Boží plán. Že Bůh dodrží, co slíbil. Nezapomněla na žádný okamžik od toho dne, kdy se dověděla, že se jí má narodit děťátko Ježíš. Pamatuješ si, kdo jí to řekl? (…) Lidé hodně věcí zapomínají – co třeba zapomínáš ty? (…) My často kvůli hloupostem zapomeneme důležité věci. Pro Pannu Marii byl nejdůležitější věcí Pán Bůh a jeho přání. Na to myslela každý den. Tím Božím přáním pro ni byla starost o maličkého synka Ježíše. Co všechno takové narozené děťátko potřebuje? (…) Každý, do uviděl Pannu Marii, jak se stará o svého chlapce, všiml si, že je velmi krásná. Nepotřebovala k tomu žádná líčidla ani kosmetiku. V každé mamince, která se stará o svou rodinu, je kousek této Mariiny krásy. Co se ti líbá na Tvé mamince? (…)Lidé po staletí obdivují Mariinu dobrotu a krásu. Učí se od ní lásce k Bohu a lidem. Pak mají také krásné oči a úsměv.

Aktivita: Spousta malířů se snažila Pannu Marii nakreslit. Někdo si ji vymyslel, někdo maloval obraz podle hezkého děvčete z okolí, někdo podle zjevení Panny Marie. Proto je tolik různých obrázků. Popros doma, katechetku, pana faráře a dejte dohromady co nejvíc podob Matky Boží. Popros ji o ochranu pro sebe i pro svět.

Čím to je, že Gloria zpívá s námi Maria?
My jsme také děti její, andělé se na nás smějí.

Přepsaný text  přejat se svolením Praktické příručky pro kněze, katechety, rodiče a animátory: Ježíš v nedělních evangeliích. Vyrobilo Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého.


Další náměty pro katechezi:

  omalovánka - Panna Mariaomalovánka - Panna Maria

♦  pracovní list o Panně Marii pracovní list o Panně Marii

♦  omalovánka s doplňovačkou - Panna Mariaomalovánka s doplňovačkou - Panna Maria

♦  Nedělní karty pro katechezi, které vyrobilo ADKS
 

♦ Video pro starší děti: film (ve slověnštině) Maria z Nazaretu