Když se Pán Ježíš narodil, měli z toho skoro všichni radost. V té zemi ale vládl zlý král Herodes. Ten chtěl Pána Ježíše zabít, protože se bál o svůj trůn. Proto se v noci zjevil svatému Josefovi anděl a řekl mu: „Josefe, malý Ježíš je v nebezpečí. Ihned utečte do Egypta. Pán Bůh se tam o vás postará.“

Josef tedy hned vstal, vzbudil Pannu Marii, vzal Ježíška do náruče a rychle utekli přes poušť do Egypta. Když potom Herodes zemřel, zjevil se anděl Josefovi znovu a řekl mu, že se mohou vrátit domů do Narazeta.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Svátek Svaté rodiny

Téma: Svatá rodina
Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: betlém - rozestavěný v kostele

Promluva:

Podívejte se na Betlém, který teď o Vánocích máme v kostele. Co je na něm nejdůležitější? Co nesmí v žádném Betlémě chybět? Jesličky s Ježíškem a Marií a Josefem. Dále Tři králové a potom pastýřové.Každý Betlém je jiný a tak v každém Betlémě je jiný počet pastýřů. Podívejte se na náš Betlém pozorně. (Nyní si zahrajeme s dětmi krátkou hru. Budeme se dětí ptát na každou postavičku zvlášť: Kam jde? Zjistíme, že všechny postavy Betléma kráčí za stejným cílem. Jdou k jesličkám. Můžeme jednotlivé postavičky i otočit. Jak by to vypadalo, kdyby každý šel kam chtěl? To by nebyl Betlém!) Celý Betlém se jde poklonit Ježíškovi a každý mu nese nějaký dárek. To znamená, že celý Betlém jde spolu. Možná, že jeden z pastýřů chtěl zrovna spát, jiný měl důležitější věc na práci (kdybychom byli na jeho místě, měli bychom třeba rozehranou nějakou hru nebo rozkoukanou nějakou pohádku). Přesto jdou všichni spolu a nemračí se. Betlém je krásný a rádi si ho o prohlížíme, protože je v jeho středu to nejdůležitější - Ježíš - a všude vládne dobrá nálada.

I u nás doma to může nejen o Vánocích být jako v Betlémě. Každá společná modlitba u nás doma je jako naše cesta k jesličkám. Když se spolu modlíme, jsme jako pastýřové. A můžeme nést i dárky pro Ježíška (chvilka, když pomůžu rodičům s přípravou jídla nebo utřením nádobí, chvíle, kdy přeruším hru a poradím sourozenci, chvíle kdy ho poslechnu, ustoupím mu a nebudu se hádat), které mu předáme s úsměvem.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

 ♦  Pracovní list  nebo jiný formát - Pracovní list Pracovní list

♦  Použít můžete i pracovní listy o svatbě a o rodině.

♦  Centrum pro katechezi v Praze rovněž nabízí své NEDĚLNÍ KARTY PRO KATECHEZI

♦  K dnešnímu evangeliu si také můžete s dětmi vybarvit omalovánku - ilustrace Soňa Häusl-Vad.

omalovánka - Slavnost Svaté rodiny Omalovánka - Slavnost Svaté rodiny