Ježíš si s učedníky povídal o nebi. Řekl jim: „Ničeho se nebojte! V nebi je dost místa pro všechny. Půjdu tam napřed připravit ho i pro vás. Moc se těším, až tam za mnou přijdete.“

Apoštolové se ale polekali, že už s nimi Pán Ježíš nebude a oni zůstanou sami. Tomáš se zeptal: „Co máme dělat, abychom se dostali za tebou do nebe?“ Ježíš jim odpověděl: „Já vás povedu. Chovejte se tak, jak se chovám já. Pak se do nebe určitě dostanete.“  

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


Námět na dětské kázání:

Téma: V domě mého Otce je mnoho příbytků.

P. Angelo Scarano, Ludmila Vyskočilová

Rekvizity: miska s bonbóny co nejvíc druhově různorodá - bonbony všeho druhu - čokoládové, želatinové, žvýkačky, lízátka

Promluva:

Kněz si vybere z ministrantů předem jednoho, s nímž nacvičí scénku. Tento ministrant bude jeho pomocníkem.

Kněz: "Dnes jsem vám, děti, přinesl bonbóny. Máte rádi bonbóny? Úkol dnes nedostanete vy, ale můj pomocník. Musí je rozdat tak, jako by je rozdával Bůh."

Pomocník: "Tak to já je rozhodím do výšky, aby na děti spadly ze shora jako z nebe. A oni si je pak na zemi seberou."

Kněz: "Ne, Bůh nám svoje dary nehází na zem."

Pomocník: "Tak ty bonbóny vezmu a budu jednoduše rozdávat."

Kněz: "Ani tak to nebude správné. Co když se nestrefíš a právě tomu, kdo má rád lízátko, dáš čokoládový bonbón? Nebo tomu, který by si vybral čokoládu, dáš žvýkačku?

Pomocník: "No tak dám každému vybrat!"

Kněz: "Výborně! Protože každému z nás dává Bůh vybrat přesně to, co je pro něj nejlepší. A jak to ví? Stvořil nás a tak nás nejlíp ze všech zná."
Nakonec si děti budou moci vybrat a odnést sladkost.


Materiály pro práci s dětmi:

♦  5. ne_velik_cyklus A, nebo formát Pdf - 5. ne velik_cyklus A5.ne velik., cyklus A

♦  Omalovánka: 5. ne velikonoční, cyklus A 5. ne velikonoční, cyklus A autorka: je Soňa Häusl-Vad

♦  Nedělní karty pro katechezi z ADKS - autoři: Lenka Jeřábková, Magda Chladimová a kol.

♦  Z webu kanan.cz je možné použít Zamyšlení či Kvíz pro malé a  Kvíz pro mladší školáky

♦ z webu Malý oslík zveřejňujeme jejich krásné a jednoduché Malované listy - 5. neděle velikonoční


Videonáměty:

♦  Videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte - On je cesta

♦  reálně natočený film Život Ježíše podle Jana: díl 35 - Jan 14, 15-31

♦  Z Českobuděj. biskupství se můžeme inspirovat katechezí k 5. neděli velikonoční s Martinou Fürstovou nebo Minikatecheze nahraná pro větší děti