() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus A - doba velikonoční

Cyklus A - doba velikonoční

23. 5. 2023, AB, AKr (Foto: Unsplash.com)

paprsky světla pronikající skrz mraky

Kým pro mě je Duch svatý? (cyklus A)

Když byl Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat...

19. 5. 2023

Najdi chyby - římský voják

Kornélius - voják, který věřil v Boha

Znáte Kornéliův příběh? Kornélius byl vojákem římského císaře, do jehož říše tehdy patřilo i území obývané židovským národem. Kornélius dával chudým lidem almužnu a modlil se k Bohu. Jednoho dne ke Kornéliovi promluvil anděl: "Kornélie, Bůh ví, že jsi dobrý člověk. Přeje si, abys zavolal muže jménem Petr, který bydlí v městě Joppe."

16. 5. 2023, AB, AKr

7. neděle vel. (A) - Ježíš odchází k Otci a posílá učedníky do světa

7. neděle vel. (A) - Ježíš odchází k Otci a posílá učedníky do světa

Jednou Ježíš večeřel se svými učedníky. Po večeři se začal modlit: „Bože, když jsem šel na zem, dal jsi mi úkol, abych všem o Tobě vyprávěl. Moji učedníci poznali, že jsi mě poslal Ty. Naučil jsem je o Tobě všechno. Teď Tě za ně prosím."

15. 5. 2023, AB, AKr (Foto: Pixabay.com)

holub, holubice letí, pták v letu, holubice -symbol Ducha svatého

6. neděle velikonoční (A) "Pošlu vám Pomocníka"

Ježíš si jednou povídal s učedníky. Řekl jim: „Jestli mě máte rádi, dělejte to, co vám přikazuji. Abyste na to nebyli sami, pošlu vám Pomocníka, Ducha Svatého. Ten bude s vámi a bude vám radit, co máte dělat.

1. 5. 2023, AB, AKr (Foto: Unsplash.com)

cesta v lese, rozcestí

5. neděle velikonoční - (A) - Ježíš je cesta...

Ježíš si s učedníky povídal o nebi. Řekl jim: „Ničeho se nebojte! V nebi je dost místa pro všechny. Půjdu tam napřed připravit ho i pro vás. Moc se těším, až tam za mnou přijdete.“

25. 4. 2023, AB, AKr (Foto: Foto:Unsplash.com)

pastýř ovcí, ovce jdou za pastýřem, Foto:Unsplash.com

4. neděle velikonoční - neděle "Dobrého pastýře"

Ježíš jednou vyprávěl lidem o ovečkách a zloději. Říkal jim: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale snaží se proniknout tam jinudy, je zloděj. Kdo ale vchází dveřmi, ten je pastýř.

18. 4. 2023, AB, AKr (Foto: Pixabay.com)

Cesta do Emauz / Emauzy / Emmaus / napřažená ruka Ježíše

3. neděle velikonoční - (A) - Cesta do Emauz

Když skončily Velikonoce, vydali se dva učedníci z Jeruzaléma do nedaleké vesnice. Cestou si povídali o tom, co se o Velikonocích stalo, o Pánu Ježíši a o jeho smrti na kříži. Jak šli, připojil se k nim sám Ježíš. 

13. 4. 2023, AB, AKr (Foto: AKr)

Nevěřící Tomáš, vzkříšený Ježíš se zjevuje Tomášovi

2. neděle velikonoční - (A) - Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili!

Po ukřižování Pána Ježíše se učedníci začali bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat.  

9. 4. 2023, AB, AKr (Foto: Unsplash.com)

vzkříšení, prázdný hrob, odvalený kámen, Ježíš zvítězil nad smrtí

Zmrtvýchvstání Páně (A) - Happy day!

Mše sloužená na Boží hod velikonoční se od ostatních mší odlišuje některými zvyky, například se zpívají velikonoční žalmy, hoří svíce zvaná paškál a dříve si lidé nechávali i posvětit jídlo.  

20. 4. 2019

Biblické příběhy hrou - Velikonoce

Biblické příběhy hrou - Velikonoce

Ježíš vstal! Ukázka z knížky Biblické příběhy hrou. 

Sv. Vojtěch - 23.4.

Sv. Vojtěch - 23.4.
(18. 4. 2024) Svatý Vojtěch byl český biskup, zakladatel kláštera benediktinů v Praze Břevnově a mučedník pro víru. Zemřel roku…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(12. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec (lomec.cz) se nachází nedaleko jihočeských Vodňan uprostřed lesa. 

Objednejte si odběr novinek

Objednejte si odběr novinek
(11. 4. 2024) Z našeho webu deti.vira si můžete objednat newsletter s novinkami, který budeme rozesílat jednou měsíčně. Neunikne…

Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště

Astronaut, kosmonaut - omalovánka a bludiště
(10. 4. 2024) 12. dubna se připomíná Mezinárodní den kosmonautiky. A víte proč? Protože právě 12. dubna 1961 vzlétl první…

Aktualizováno

Dokresli čáry podle předlohy - cvičení grafomotoriky (12.4.2024, 10:50)

Dokresli čáry podle předlohy - cvičení grafomotoriky
Zvířátka z Noemovy archy nám utekla. Dokresli čáry podle předlohy, abys zjistil, kudy zvířata běžela. Tím si uvolníš...

Ježíš - "dobrý záchranář" - dobrý pastýř! (12.4.2024, 10:49)

Ježíš - "dobrý záchranář" - dobrý pastýř!
Ahoj děti. Blíží se nám tzv. Neděle Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční). Možná trochu nechápete, proč je Pán Ježíš...