() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus A - doba velikonoční

Cyklus A - doba velikonoční

23. 5. 2023, AB, AKr (Foto: Unsplash.com)

paprsky světla pronikající skrz mraky

Kým pro mě je Duch svatý? (cyklus A)

Když byl Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat...

19. 5. 2023

Najdi chyby - římský voják

Kornélius - voják, který věřil v Boha

Znáte Kornéliův příběh? Kornélius byl vojákem římského císaře, do jehož říše tehdy patřilo i území obývané židovským národem. Kornélius dával chudým lidem almužnu a modlil se k Bohu. Jednoho dne ke Kornéliovi promluvil anděl: "Kornélie, Bůh ví, že jsi dobrý člověk. Přeje si, abys zavolal muže jménem Petr, který bydlí v městě Joppe."

16. 5. 2023, AB, AKr

7. neděle vel. (A) - Ježíš odchází k Otci a posílá učedníky do světa

7. neděle vel. (A) - Ježíš odchází k Otci a posílá učedníky do světa

Jednou Ježíš večeřel se svými učedníky. Po večeři se začal modlit: „Bože, když jsem šel na zem, dal jsi mi úkol, abych všem o Tobě vyprávěl. Moji učedníci poznali, že jsi mě poslal Ty. Naučil jsem je o Tobě všechno. Teď Tě za ně prosím."

15. 5. 2023, AB, AKr (Foto: Pixabay.com)

holub, holubice letí, pták v letu, holubice -symbol Ducha svatého

6. neděle velikonoční (A) "Pošlu vám Pomocníka"

Ježíš si jednou povídal s učedníky. Řekl jim: „Jestli mě máte rádi, dělejte to, co vám přikazuji. Abyste na to nebyli sami, pošlu vám Pomocníka, Ducha Svatého. Ten bude s vámi a bude vám radit, co máte dělat.

1. 5. 2023, AB, AKr (Foto: Unsplash.com)

cesta v lese, rozcestí

5. neděle velikonoční - (A) - Ježíš je cesta...

Ježíš si s učedníky povídal o nebi. Řekl jim: „Ničeho se nebojte! V nebi je dost místa pro všechny. Půjdu tam napřed připravit ho i pro vás. Moc se těším, až tam za mnou přijdete.“

25. 4. 2023, AB, AKr (Foto: Foto:Unsplash.com)

pastýř ovcí, ovce jdou za pastýřem, Foto:Unsplash.com

4. neděle velikonoční - neděle "Dobrého pastýře"

Ježíš jednou vyprávěl lidem o ovečkách a zloději. Říkal jim: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale snaží se proniknout tam jinudy, je zloděj. Kdo ale vchází dveřmi, ten je pastýř.

18. 4. 2023, AB, AKr (Foto: Pixabay.com)

Cesta do Emauz / Emauzy / Emmaus / napřažená ruka Ježíše

3. neděle velikonoční - (A) - Cesta do Emauz

Když skončily Velikonoce, vydali se dva učedníci z Jeruzaléma do nedaleké vesnice. Cestou si povídali o tom, co se o Velikonocích stalo, o Pánu Ježíši a o jeho smrti na kříži. Jak šli, připojil se k nim sám Ježíš. 

13. 4. 2023, AB, AKr (Foto: AKr)

Nevěřící Tomáš, vzkříšený Ježíš se zjevuje Tomášovi

2. neděle velikonoční - (A) - Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili!

Po ukřižování Pána Ježíše se učedníci začali bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat.  

9. 4. 2023, AB, AKr (Foto: Unsplash.com)

vzkříšení, prázdný hrob, odvalený kámen, Ježíš zvítězil nad smrtí

Zmrtvýchvstání Páně (A) - Happy day!

Mše sloužená na Boží hod velikonoční se od ostatních mší odlišuje některými zvyky, například se zpívají velikonoční žalmy, hoří svíce zvaná paškál a dříve si lidé nechávali i posvětit jídlo.  

20. 4. 2019

Biblické příběhy hrou - Velikonoce

Biblické příběhy hrou - Velikonoce

Ježíš vstal! Ukázka z knížky Biblické příběhy hrou. 

Oblíbené vánoční představení - ke shlédnutí online

Oblíbené vánoční představení - ke shlédnutí online
(21. 12. 2023) Posaďte se doma společně k vánočnímu představení (nejen) pro děti...

Začtěte se - Příběh prachového zrnka

Začtěte se - Příběh prachového zrnka
(6. 12. 2023) V krásně ilustrovaném příběhu, kde Bůh není nikde adresně jmenován, prožívá nepatrné zrnko prachu své velké…

Vánoční a předvánoční vyrábění

 Vánoční a předvánoční vyrábění
(6. 12. 2023) Ručně vyrobené dárky, anebo krásné dekorace

Jan Křtitel připravoval Ježíšovi cestu

Jan Křtitel připravoval Ježíšovi cestu
(1. 12. 2023) Bůh poslal Jana Křtitele, aby lidem řekl něco důležitého: "Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k…

Aktualizováno

2. neděle adventní, cyklus B - Jan Křtitel (7.12.2023, 14:06)

2. neděle adventní, cyklus B - Jan Křtitel
Nějakou dobu před tím, než začal Ježíš chodit mezi lidi a mluvit k nim, objevil se Jan Křtitel. Bydlel na poušti, nosil...

Mikuláš (7.12.2023, 14:04)

Svatý Mikuláš - různé texty, materiály, pomůcky: vyprávění s obrázky / katecheze / rébusy, luštěnky, bludiště... /...

Advent (7.12.2023, 12:03)

Rébusy, křížovky apod. vztahující se k době adventní...