Jednou Ježíš procházel se svými učedníky krajinou a viděl všude mnoho lidí. Bylo mu líto, že nemůže za každým z nich přijít, učit ho a pomáhat mu na cestě do nebe. Obrátil se proto na své učedníky a řekl jim: „Bylo by potřeba dalších lidí, kteří by šli a hlásali příchod Božího království.“

Potom si ze všech učedníků vybral dvanáct. Byli to Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub, Tadeáš, Šimon a Jidáš. Těmto dvanácti učedníkům dal Pán Ježíš moc uzdravovat a poslal je, aby všem lidem povídali o tom, že Boží království už je blízko.

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Dětské kázání:

podle Mt 9, 36 – 10, 8 

Možná jste si někdy ve školce zahráli pohádku o veliké řepě. Znáš ji, jak to bylo? (...) Co udělal dědeček, když řepu na podzim nemohl ze země vytáhnout? (...) Tak se u práce společně sešla celá rodina a snadno ji zvládli. Něco totiž můžeš dělat sám, něco bys dokonce už měl umět udělat sám, co třeba? (...) Ale na některé práce je potřeba víc lidí. Napadne tě nějaká práce, do které se  musí zapojit i ostatní, protože jeden člověk by ji nezvládnul? (...)

Ivanka chodila odmalička do gymnastiky. Sportování ji bavilo, cvičila ráda a také se těšila na kamarádky i trenérku. Ještě ani nechodila do školy a už jejich šikovné družstvo přihlásili na celostátní soutěž. Tréninky začaly být náročnější, Ivanku někdy po obtížném cvičení bolelo celé tělo. Některá děvčata takovou námahu nevydržela a přestala na tréninky chodit, Ale i tak bylo moc těžké vybrat z celé skupiny jen deset nejšikovnějších děvčat a k nim dvě náhradnice. Už jsi byl na něco vybraný? (...) Jak to dopadlo? (...) Termín soutěže se blížil, ale v týdnu, kdy se mělo rozhodnout o tom, kdo skutečně pojede, Ivanka onemocněla. Ležela v posteli s horečkou a bolelo ji v krku a byla moc smutná. S takovou ji na soutěž určitě nevyberou.  Druhý den kvečeru u nich zazvonila trenérka. „Ivanko, musíš se rychle uzdravit, já s tebou určitě počítám. Bez tebe jet nemůžeme, to by se holkám špatně závodilo. A v družstvu by nám chyběla tvoje dobrá nálada.“ Naštěstí viróza brzy přešla a za týden už byla Ivanka zase v tělocvičně. Trénovaly teď dvakrát častěji než dříve, ale vyplatilo se to. Ze soutěže přivezly vítězný pohár a radost pro celé městečko.

Pán Ježíš si také potřeboval vybrat dobrou a spolehlivou partu kamarádů. Vzpomínáš si, co bylo jeho úkolem? (...) Měl všem lidem ukázat, že je má Bůh rád. Jak to lidem dokazoval? (...) Ale v každé zemi je obrovská spousta měst a městeček a vesnic, schválně, kolik jich znáš třeba jen v Česku? (...) V Ježíšově zemi, v Izraeli, jich bylo taky moc. A kolik lidí bydlí jen ve vaší vesnici,ve vašem městě? (...) Aby to Pán Ježíš řekl všem lidem, dokonce i nám dnes, na to potřeboval hodně dobré pomocníky. Ze všech svých šikovných žáků – učedníků – si jich vybral dvanáct. Každý pracovník potřebuje pořádné nářadí: zahradník (...), malíř (...), zubař(...), pekař (...). Ale co potřebují ke své práci Ježíšovi učedníci? (...) Ježíš jim dal moc svého svatého Ducha. Dal jim moc křísit mrtvé, vyhánět zlé duchy, uzdravovat nemoci. A poslal je do celého světa, aby šířili dobrou zprávu o jeho království. Ty ji také každou neděli slyšíš, takže se jim to podařilo. Ale potřebují další pomocníky. Co ty na to? (...)

Aktivita: Ať ti někdo pomůže najít jména apoštolů, kteří se stali prvními Ježíšovými spolupracovníky. Najdeš je v evangeliu svatého Matouše v 10. kapitole. Napiš na papír alespoň začáteční písmena jmen svých nejlepších kamarádů a dnes se za ně pomodli. Víš, co potřebují?

Petr, Ondřej, Jakub, Jan,

Ježíš s nimi má svůj plán.

Filip, Matouš, Tadeáš,

které další ještě znáš?

Se svolením převzato z Praktické příručky pro kněze, katechety, rodiče a animátory:
Ježíš v nedělních evangeliích
, kterou vydalo Centrum pro katechezi Olomouc.


Materiály pro katechezi:

♦ 11. neděle v nezidobí - formát Pdf,   ZAMYŠLENÍ a KOMIX níže se svolením převzat ze stránek Kanán - Katecheze na neděli

♦ Karty pro katechezi vyrobilo Katechetické středisko při Arcibiskupství Pražském

♦ K tématu níže nabízíme ukázku z knihy "Katedrála moudrého písaře",  kterou vydal(o): Karmelitánské nakladatelství, autory jsou Tommaso Mastrandrea, Giacomo Perego

Katedrála moudrého písaře - vyslání apoštolů   Katedrála moudrého písaře - vyslání apoštolů

Video-náměty:

♦  Videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte: Počítá s tebou 

♦ Radek čte z Bible - vybírání apoštolů, díl 20

♦ Kreslená pohádka na ČTEdu - Ježíšovi učedníci, apoštolové

♦  Biblická pátrání - Ježíšovi učedníci

♦  Z Českobuděj. biskupství se můžeme inspirovat katechezí s Martinou Fürstovou nebo Minikatechezí pro větší děti

♦  Katechete "Ovečky" z TV Noe přidáváme ve čtvrtek, až je TV Noe zveřejní