() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus A - mezidobí

Cyklus A - mezidobí

25. 10. 2020, AKr

Obrázek se svolením převzat z webu kanan.cz

31. neděle v mezidobí (A) - Pyšný ponížen, pokorný vyhraje!

Milé děti, určitě jste už slyšely, že je dobré sklonit se k někomu slabšímu a pomoci mu. Určitě víte, že když začnete kamarádit nebo pomáhat někomu, kdo je ve vašem okolí zanedbávaný a posmívaný, uděláte dobrý skutek. Ale nejen dobrý skutek! Ono se vám to totiž vrátí! 

20. 10. 2020, AKr, Lenka Jeřábková

30. neděle v mezidobí - A - Miluj!

30. neděle v mezidobí - A - Miluj!

Kdo je můj bližní? Ten, kdo je mi blízko. Takže ten, koho mám nejblíž: maminka, tatínek, babička, dědeček, bráška, sestřička, kamarád, kamarádka. A co všichni ostatní? Ty nemusím milovat?

12. 10. 2020, AKr

29. neděle v mez. - A - "Dávejte, co je Boží, Bohu!"

29. neděle v mez. - A - "Dávejte, co je Boží, Bohu!"

Jednou se farizeové zeptali Pána Ježíše: „Mistře, co myslíš, máme platit císaři daně, nebo ne?“ Pán Ježíš jim na to řekl: „Ukažte mi peníz, kterým se platí daně!“ Oni mu peníz podali. Pán Ježíš vzal peníz do ruky, ukázal na něj a zeptal se jich: „Čí je to na něm obraz?“ Odpověděli mu: „Císařův.“ Na to jim Pán Ježíš řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo císaři, a co je Boží, Bohu.“

5. 10. 2020, AB

28. neděle v mezidobí - A - Podobenství o šatech na hostinu

28. neděle v mezidobí - A - Podobenství o šatech na hostinu

Když mluvil Pán Ježíš s velekněžími, pověděl jim tento příběh: „V nebeském království je to jako u krále, který vystrojil svému synovi svatbu. 

29. 9. 2020, AB, AKr

27. neděle v mezidobí (A) - Hospodář a vinice

27. neděle v mezidobí (A) - Hospodář a vinice

Když mluvil Pán Ježíš svelekněžími, pověděl jim tento příběh: „Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cesty. 

22. 9. 2020, AKr

26. neděle v mezidobí - A - Dva synové a vinice

26. neděle v mezidobí - A - Dva synové a vinice

Nepřipomíná ti nedělní evangelium něco, co se ti stává často? Máma ti řekne, aby sis uklidil a ty na to odpovíš: Hned! A přitom se na to vykašleš! Nebo někdy odpovíš naštvaně, že uklízet pořád dokola nebudeš - a pak se nad tím zamyslíš a je ti to líto... Vždyť máma taky pořád vaří a uklízí pro celou rodinu a musí se jí chtít. A nakonec to jdeš uklidit. Stalo se ti to někdy?

14. 9. 2020, AB

25. neděle - A - Dělníci na vinici

25. neděle - A - Dělníci na vinici

Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům příběh: „Nebeské království je podobné hospodáři, který šel časně ráno najmout dělníky, aby pracovali na jeho vinici. S dělníky, které najal, domluvil, že dostanou zaplacen jeden denár. Dopoledne šel hospodář znovu ven. Když viděl na tržišti dělníky, kteří tam nečinně stáli, poslal je také na vinici. Slíbil jim, že dostanou spravedlivě zaplaceno.

8. 9. 2020, AKr, GS

24. neděle v mez. - A - Nevděčný sluha

24. neděle v mez. - A - Nevděčný sluha

V evangeliu k následující neděli se s dětmi zamyslíme nad tím, co znamená skutečné odpuštění. Zamyslíme se nad příběhem o králi a služebníku, který neuměl odpustit, tak jako jemu bylo odpuštěno. Dokážeme odpouštět?

31. 8. 2020, AB (Foto: AKr)

23. neděle v mezidobí - A - "Kde jsou dva nebo tři v mém jménu..."

23. neděle v mezidobí - A - "Kde jsou dva nebo tři v mém jménu..."

Jednou řekl Pán Ježíš svým učedníkům: „Když tvůj kamarád udělá něco špatně, jdi za ním a řekni mu o tom. Když si dá od tebe říci a polepší se, získal jsi ho pro Boží království.

24. 8. 2020, AAB

22. neděle v mezidobí - A - "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe"

22. neděle v mezidobí - A - "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe"

Když se blížily Velikonoce, začal Pán Ježíš učedníkům povídat o tom, že bude muset zemřít na kříži. Petrovi se to ale vůbec nelíbilo a začal to Pánu Ježíši rozmlouvat. Říkal mu: „Pane Ježíši, to se přece tobě nesmí stát! Vždyť ty jsi tak mocný!“

17. 8. 2020, AB

21. neděle v mezidobí - A - Klíče od nebeského království

21. neděle v mezidobí - A - Klíče od nebeského království

Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“ Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý zproroků, který vstal zmrtvých.“ Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ 

11. 8. 2020, AB

20. neděle v mezidobí - (A) - Kananejská žena

20. neděle v mezidobí - (A) - Kananejská žena

Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli. Jednou za ním přišla také žena, která nepatřila do židovského národa, ale do kananejského. S Kananejci se Židé nestýkali.

4. 8. 2020, AB

19. neděle v mezidobí - (A) - Ježíš kráčí po moři

19. neděle v mezidobí - (A) - Ježíš kráčí po moři

Potom, co dal Pán Ježíš lidem najíst, chtěl být chvíli sám, aby se v klidu pomodlil. Poslal tedy učedníky napřed. Učedníci nasedli do lodi a jeli na druhý břeh jezera.

28. 7. 2020, AB, AKr

18. neděle v mezidobí - (A) - Rozmnožení chlebů a ryb

18. neděle v mezidobí - (A) - Rozmnožení chlebů a ryb

Ahoj děti, už jste slyšely o tom, jak Pán Ježíš rozmnožil 2 ryby a 5 chlebů? I to, co se zdá nemožné, je pro Ježíše možné. Pán Ježíš může i z mála udělat veliké věci, dáme-li se mu k dispozici.

21. 7. 2020, AB

poklad

17. neděle v mezidobí (A) - Podobenství o perle, pokladu a síti

Podobenství o pokladu, perle a síti Pán Ježíš často vyprávěl lidem o Božím království. Aby si ho dovedli lépe představit, povídal jim o něm mnoho příběhů: „Boží království je jako poklad, ukrytý vpoli. Když ho někdo objeví, sradostí jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí, aby mohl poklad vykopat.

13. 7. 2020, AB, AKr

16. neděle v mezidobí - (A) - Podobenství o obilí, kvásku a hořčičném semínku

16. neděle v mezidobí - (A) - Podobenství o obilí, kvásku a hořčičném semínku

Jeden člověk zasel na svém poli obilí. V noci přišel ale nepřítel a mezi obilí zasel plevel. Když začalo růst obilí, objevil se i plevel.

6. 7. 2020, AKr

15. neděle v mez. - (A) - O rozsévači

15. neděle v mez. - (A) - O rozsévači

Jednou vyprávěl Pán Ježíš lidem tento příběh: „Jeden rozsévač vyšel sít obilí. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty. Přiletěli knim ptáci a sezobali je. Jiná padla na skálu, kde neměla skoro žádnou hlínu. Rychle sice vyklíčila, protože neležela hluboko vzemi, ale když vyšlo slunce, spálilo je.

29. 6. 2020, AB, AKr

14. neděle v mezidobí - (A) - Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni!

14. neděle v mezidobí - (A) - Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni!

Jednou se Pán Ježíš modlil: „Pane Bože, je dobře, že jsi Boží království ukázal maličkým.“ Potom řekl lidem: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni a máte těžkosti, a já vám pomůžu. U mě najdete odpočinek.  

23. 6. 2020, AB, AKr

Slavnost sv. Petra a Pavla

Slavnost sv. Petra a Pavla

Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“ Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý z proroků, který vstal z mrtvých.“ Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ Petr mu nato řekl: „Ty jsi Spasitel. Boží Syn.“

22. 6. 2020

13. neděle v mezidobí - A - Pomáhejte si navzájem!

13. neděle v mezidobí - A - Pomáhejte si navzájem!

Pán Ježíš si často povídal se svými učedníky. Učil je, jak mají žít, aby se dostali do nebe. Všichni ho rádi poslouchali.

Svátek svatých Šimona a Judy

Svátek svatých Šimona a Judy
(24. 10. 2020) Na státní svátek 28. října slavíme také svátky dvou Ježíšových apoštolů - Šimona Horlivce a Judy Tadeáše. Vyrobte si s…

Slavnost Všech svatých

Slavnost Všech svatých
(17. 10. 2020) Stromy opadaly, často prší a sluníčko se ukáže zřídka. Přichází nejtemnější roční čas. Příroda vypadá šedivě, jako by…

Aktualizováno

Podzim (20.10.2020, 10:37)

Tvoříme z listí a kaštanů (14.10.2020, 21:46)

Tvoříme z listí a kaštanů
A tvoříme také z dýní, bukvic, žaludů a jiných podzimních materiálů Možná jste si při pohledu z okna nebo na...

Podobenství (13.10.2020, 15:44)

Ježíš vyprávěl příběhy, ve kterých se snažil svým posluchačům vysvětlit, jaké je království jeho Otce a kým je on sám. I...

Anežka Česká (9.10.2020, 15:56)

František z Assisi (4.10.) (5.10.2020, 16:35)

František z Assisi (4.10.)
Informace, pracovní listy, omalovánky...