() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus A - mezidobí

Cyklus A - mezidobí

6. 6. 2023, AKr

Obrázek použit z filmu "Chosen" - Vyvolení

10. neděle v mezidobí, cyklus A - celník Matouš

Jednou když šel Ježíš z města, uviděl, jak v celnici sedí celník Matouš. Toho Matouše nikdo neměl rád. Vybíral od lidí totiž víc peněz než musel a zbytek si nechával. Všichni lidé se mu raději vyhýbali a nikdo s ním nechtěl mluvit.

30. 5. 2023, AKr, bs

Rublev - Trojice / wikimedia

Slavnost Nejsvětější Trojice - (A)

Ježíš si povídá s Nikodémem. „Víš, Nikodéme, Bůh lidem již dříve říkal, že pošle pro lidi zachránce – Spasitele, protože mnozí si nevědí rady se svými problémy a Bůh všechny lidi miluje! Bůh chce, abychom se mohli spolu radovat v jeho království. Proto jsem přišel já, Ježíš, Boží Syn. Vím, že vypadám jako obyčejný člověk, ale já jsem skutečný Boží Syn a přišel jsem vás zachránit.

14. 2. 2023, AB, GaS

Foto: Unsplash.com
lego postavičky bojující

7. neděle v mezidobí - (A) - Nastavit i druhou tvář?

Lidem, kteří přišli, aby Pána Ježíše slyšeli, řekl: „Jistě víte, že se říká: Oko za oko, zub za zub. Já vám ale říkám: Když je na vás někdo zlý, nepomůžete si, když na něj budete také zlí.

9. 2. 2023, AB, ADKS, AKr, GaS (Foto: Alena Brožová)

6. neděle v mez. - cykl. A - Je v tvé moci zůstat věrným!  aneb Desatero...

6. neděle v mez. - cykl. A - Je v tvé moci zůstat věrným! aneb Desatero...

Lidem, kteří ho poslouchali, Pán Ježíš řekl: „Já vám nedávám žádná nová pravidla. Zákony, které máte, stále platí. Musíte je ale dodržovat mnohem poctivěji a důkladněji, než farizeové.

2. 2. 2023, AB, ADKS, AKr, GaS

Foto: vira.cz

5. neděle v mezidobí, cykl. A - Sůl země a světlo světa

Lidem, kteří se shromáždili, aby Ježíše poslouchali, pověděl: „Vy jste sůl země. Kdyby ale sůl ztratila svou slanou chuť, dala by se něčím zase osolit?"

23. 1. 2023, AB, AKr, GaS

Foto: unsplash.com
Rozcestníky, směr

4. neděle v mez./cykl. A - Blahoslavenství - směrovky do nebe

Za Ježíšem chodilo hodně lidí. Chtěli slyšet, co povídá. Ježíš tedy vystoupil na vysokou horu a tam se posadil. Pak začal vysvětlovat, co mají lidé dělat, aby byli šťastní.

16. 1. 2023, AB, ADKS, AKr

Foto: Unsplash.com
moře, loď, rybáři

3. neděle v mez. - cykl. A - Povolání učedníků

Jednou šel Pán Ježíš po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: „Nechte ryby a pojďte za mnou.“

16. 11. 2020, AKr, GS

Ježíš Kristus Král

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus A

Ježíš je král . Ale trochu jiný, než jací jsou králové na zemi. On má každého rád.

13. 11. 2020, AKr

33. neděle v mezidobí, cyklus A

33. neděle v mezidobí, cyklus A

- námět pro dětskou nedělní katechezi Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden člověk se chystal na cesty. Zavolal si proto své služebníky a svěřil jim své peníze. Jednomu dal pět hřiven (pytlů stříbra), druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, začal s nimi podnikat a vydělal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě hřivny, vydělal další dvě. Ale ten, který dostal jednu hřivnu, šel, vykopal jámu a peníze do ní ukryl.

20. 10. 2020, AKr, Lenka Jeřábková

30. neděle v mezidobí - A - Miluj!

30. neděle v mezidobí - A - Miluj!

Kdo je můj bližní? Ten, kdo je mi blízko. Takže ten, koho mám nejblíž: maminka, tatínek, babička, dědeček, bráška, sestřička, kamarád, kamarádka. A co všichni ostatní? Ty nemusím milovat?

12. 10. 2020, AKr

29. neděle v mez. - A - "Dávejte, co je Boží, Bohu!"

29. neděle v mez. - A - "Dávejte, co je Boží, Bohu!"

Jednou se farizeové zeptali Pána Ježíše: „Mistře, co myslíš, máme platit císaři daně, nebo ne?“ Pán Ježíš jim na to řekl: „Ukažte mi peníz, kterým se platí daně!“ Oni mu peníz podali. Pán Ježíš vzal peníz do ruky, ukázal na něj a zeptal se jich: „Čí je to na něm obraz?“ Odpověděli mu: „Císařův.“ Na to jim Pán Ježíš řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo císaři, a co je Boží, Bohu.“

5. 10. 2020, AB

28. neděle v mezidobí - A - Podobenství o šatech na hostinu

28. neděle v mezidobí - A - Podobenství o šatech na hostinu

Když mluvil Pán Ježíš s velekněžími, pověděl jim tento příběh: „V nebeském království je to jako u krále, který vystrojil svému synovi svatbu. 

29. 9. 2020, AB, AKr

27. neděle v mezidobí (A) - Hospodář a vinice

27. neděle v mezidobí (A) - Hospodář a vinice

Když mluvil Pán Ježíš svelekněžími, pověděl jim tento příběh: „Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cesty. 

22. 9. 2020, AKr

26. neděle v mezidobí - A - Dva synové a vinice

26. neděle v mezidobí - A - Dva synové a vinice

Nepřipomíná ti nedělní evangelium něco, co se ti stává často? Máma ti řekne, aby sis uklidil a ty na to odpovíš: Hned! A přitom se na to vykašleš! Nebo někdy odpovíš naštvaně, že uklízet pořád dokola nebudeš - a pak se nad tím zamyslíš a je ti to líto... Vždyť máma taky pořád vaří a uklízí pro celou rodinu a musí se jí chtít. A nakonec to jdeš uklidit. Stalo se ti to někdy?

14. 9. 2020, AB

25. neděle - A - Dělníci na vinici

25. neděle - A - Dělníci na vinici

Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům příběh: „Nebeské království je podobné hospodáři, který šel časně ráno najmout dělníky, aby pracovali na jeho vinici. S dělníky, které najal, domluvil, že dostanou zaplacen jeden denár. Dopoledne šel hospodář znovu ven. Když viděl na tržišti dělníky, kteří tam nečinně stáli, poslal je také na vinici. Slíbil jim, že dostanou spravedlivě zaplaceno.

8. 9. 2020, AKr, GS

24. neděle v mez. - A - Nevděčný sluha

24. neděle v mez. - A - Nevděčný sluha

V evangeliu k následující neděli se s dětmi zamyslíme nad tím, co znamená skutečné odpuštění. Zamyslíme se nad příběhem o králi a služebníku, který neuměl odpustit, tak jako jemu bylo odpuštěno. Dokážeme odpouštět?

31. 8. 2020, AB (Foto: AKr)

23. neděle v mezidobí - A - "Kde jsou dva nebo tři v mém jménu..."

23. neděle v mezidobí - A - "Kde jsou dva nebo tři v mém jménu..."

Jednou řekl Pán Ježíš svým učedníkům: „Když tvůj kamarád udělá něco špatně, jdi za ním a řekni mu o tom. Když si dá od tebe říci a polepší se, získal jsi ho pro Boží království.

24. 8. 2020, AAB

22. neděle v mezidobí - A - "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe"

22. neděle v mezidobí - A - "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe"

Když se blížily Velikonoce, začal Pán Ježíš učedníkům povídat o tom, že bude muset zemřít na kříži. Petrovi se to ale vůbec nelíbilo a začal to Pánu Ježíši rozmlouvat. Říkal mu: „Pane Ježíši, to se přece tobě nesmí stát! Vždyť ty jsi tak mocný!“

17. 8. 2020, AB, AKr, GaS

21. neděle v mezidobí - A - Klíče od nebeského království

21. neděle v mezidobí - A - Klíče od nebeského království

Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“ Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý zproroků, který vstal zmrtvých.“ Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ 

11. 8. 2020, AB

20. neděle v mezidobí - (A) - Kananejská žena

20. neděle v mezidobí - (A) - Kananejská žena

Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli. Jednou za ním přišla také žena, která nepatřila do židovského národa, ale do kananejského. S Kananejci se Židé nestýkali.

Podpořte prosíme letní křesťanskou akci pro děti,

Podpořte prosíme letní křesťanskou akci pro děti,
(6. 6. 2023) která se opět uskuteční na jednom z největších setkání křesťanů v České republice…

Trojice - tři bohové?

Trojice - tři bohové?
(28. 5. 2023) Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...

Svatá Zdislava - 30. května

Svatá Zdislava - 30. května
(27. 5. 2023) Na  30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Svatá Zdislava se narodila kolem roku…

Letnice - seslání Ducha svatého

Letnice  - seslání Ducha svatého
(21. 5. 2023) Deset dní po Ježíšově nanebevstoupení byl svátek letnic. Apoštolové se shromáždili spolu s Marií, Ježíšovou matkou.…

Aktualizováno

Já se taky zpovídám - příprava na svatou zpověď (6.6.2023, 14:49)

Já se taky zpovídám - příprava na svatou zpověď
Milí rodiče a katecheté, kniha Tonina Lasconiho: Já se taky zpovídám! se věnuje přípravě dětí na (nejenom) první svátost...

Noc kostelů - materiály pro děti (6.6.2023, 13:43)

Noc kostelů - materiály pro děti
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit lidem, kteří do kostela nechodí, aby se setkali s...

Svatá Zdislava - 30. května (30.5.2023, 12:24)

Svatá Zdislava - 30. května
Na 30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Mimo jiné je však Zdislava také patronkou...