/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus A - mezidobí

Cyklus A - mezidobí

4. 8. 2020, AB

19. neděle v mezidobí - (A) - Ježíš kráčí po moři

19. neděle v mezidobí - (A) - Ježíš kráčí po moři

Potom, co dal Pán Ježíš lidem najíst, chtěl být chvíli sám, aby se v klidu pomodlil. Poslal tedy učedníky napřed. Učedníci nasedli do lodi a jeli na druhý břeh jezera.

28. 7. 2020, AB, AKr

18. neděle v mezidobí - (A) - Rozmnožení chlebů a ryb

18. neděle v mezidobí - (A) - Rozmnožení chlebů a ryb

Ahoj děti, už jste slyšely o tom, jak Pán Ježíš rozmnožil 2 ryby a 5 chlebů? I to, co se zdá nemožné, je pro Ježíše možné. Pán Ježíš může i z mála udělat veliké věci, dáme-li se mu k dispozici.

21. 7. 2020, AB

poklad

17. neděle v mezidobí (A) - Podobenství o perle, pokladu a síti

Podobenství o pokladu, perle a síti Pán Ježíš často vyprávěl lidem o Božím království. Aby si ho dovedli lépe představit, povídal jim o něm mnoho příběhů: „Boží království je jako poklad, ukrytý vpoli. Když ho někdo objeví, sradostí jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí, aby mohl poklad vykopat.

13. 7. 2020, AB, AKr

16. neděle v mezidobí - (A) - Podobenství o obilí, kvásku a hořčičném semínku

16. neděle v mezidobí - (A) - Podobenství o obilí, kvásku a hořčičném semínku

Jeden člověk zasel na svém poli obilí. V noci přišel ale nepřítel a mezi obilí zasel plevel. Když začalo růst obilí, objevil se i plevel.

6. 7. 2020, AKr

15. neděle v mez. - (A) - O rozsévači

15. neděle v mez. - (A) - O rozsévači

Jednou vyprávěl Pán Ježíš lidem tento příběh: „Jeden rozsévač vyšel sít obilí. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty. Přiletěli knim ptáci a sezobali je. Jiná padla na skálu, kde neměla skoro žádnou hlínu. Rychle sice vyklíčila, protože neležela hluboko vzemi, ale když vyšlo slunce, spálilo je.

29. 6. 2020, AB, AKr

14. neděle v mezidobí - (A) - Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni!

14. neděle v mezidobí - (A) - Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni!

Jednou se Pán Ježíš modlil: „Pane Bože, je dobře, že jsi Boží království ukázal maličkým.“ Potom řekl lidem: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni a máte těžkosti, a já vám pomůžu. U mě najdete odpočinek.  

23. 6. 2020, AB, AKr

Slavnost sv. Petra a Pavla

Slavnost sv. Petra a Pavla

Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“ Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý z proroků, který vstal z mrtvých.“ Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ Petr mu nato řekl: „Ty jsi Spasitel. Boží Syn.“

22. 6. 2020

13. neděle v mezidobí - A - Pomáhejte si navzájem!

13. neděle v mezidobí - A - Pomáhejte si navzájem!

Pán Ježíš si často povídal se svými učedníky. Učil je, jak mají žít, aby se dostali do nebe. Všichni ho rádi poslouchali.

15. 6. 2020, AKr, GaS

12. neděle v mezidobí - A - Bůh zná každý tvůj vlas!

12. neděle v mezidobí - A - Bůh zná každý tvůj vlas!

Pán Ježíš věděl, že jeho učedníci musí být odvážní a musí důvěřovat Pánu Bohu. Řekl jim proto: „Nebojte se lidí, ani toho, co si o vás budou myslet. Nebojte se, že by se vám mohli smát, nebo vám ublížit.

10. 6. 2020, AKr, GaS

11. neděle v mezidobí - A - Vybrání dvanácti apoštolů

11. neděle v mezidobí - A - Vybrání dvanácti apoštolů

Jednou Pán Ježíš procházel se svými učedníky krajinou a viděl všude mnoho lidí. Bylo mu líto, že nemůže za každým z nich přijít, učit ho a pomáhat mu na cestě do nebe. Obrátil se proto na své učedníky a řekl jim: „Bylo by potřeba dalších lidí, kteří by šli a hlásali příchod Božího království.“

1. 6. 2020, AKr, bs

Rublev - Trojice / wikimedia

Slavnost Nejsvětější Trojice - cyklus A

Jednou si Pán Ježíš povídal s Nikodémem. „Víš, Nikodéme, Bůh lidem již dříve říkal, že pošle pro všechny lidi zachránce – Spasitele. Lidé si často nevědí rady se svými problémy, často se chovají špatně nebo hloupě a je pro ně velmi těžké napravit se. Ale i přesto má Pán Bůh všechny lidi rád a chce, aby se jednou mohli společně radovat v jeho království. Proto jsem přišel...

19. 2. 2020, AB, GaS

7. neděle v mezidobí - (A) - Nastav i druhou tvář!

7. neděle v mezidobí - (A) - Nastav i druhou tvář!

Lidem, kteří přišli, aby Pána Ježíše slyšeli, řekl: „Jistě víte, že se říká: Oko za oko, zub za zub. Já vám ale říkám: Když je na vás někdo zlý, nepomůžete si, když na něj budete také zlí.

10. 2. 2020, AB, GaS

6. neděle v mez. - cykl. A - Zachovávej přikázání

6. neděle v mez. - cykl. A - Zachovávej přikázání

Lidem, kteří ho poslouchali, Pán Ježíš řekl: „Já vám nedávám žádná nová pravidla. Zákony, které máte, stále platí. Musíte je ale dodržovat mnohem poctivěji a důkladněji, než farizeové.

6. 2. 2020, GaS

Den nemocných a Giuseppe Moscati

Den nemocných a Giuseppe Moscati

11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. Proto vám představujeme jednoho svatého, tentokrát je to právě lékař.

3. 2. 2020, AB, GaS

víra.cz

5. neděle v mezidobí, cyklus A - (Sůl země a světlo světa)

Lidem, kteří se shromáždili, aby Pána Ježíše poslouchali, pověděl: „Vy jste sůl země. Kdyby ale sůl ztratila svou slanou chuť, dala by se něčím zase osolit?"

27. 1. 2020, AB, AKr

4. neděle v mezidobí (A) - Svátek Uvedení Páně do chrámu

4. neděle v mezidobí (A) - Svátek Uvedení Páně do chrámu

Tato neděle nám připomíná událost z Lukášova evangelia, kdy Panna Maria podle židovského zvyku přinesla svého syna Ježíše čtyřicátého dne po narození do chrámu v Jeruzalémě, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.

20. 1. 2020, AB

3. neděle v mezidobí, cyklus A (Povolání učedníků)

3. neděle v mezidobí, cyklus A (Povolání učedníků)

Jednou šel Pán Ježíš po břehu moře. Najednou uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: „Nechte ryby a pojďte za mnou.“

20. 11. 2017, AKr, GS

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus A

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus A

Námět pro dětskou nedělní katecheziJednoho dne Ježíš mluvil k lidem, kteří se kolem něho shromáždili. Mluvil o soudu, který čeká každého člověka po smrti. Ježíš vysvětloval, že on bude soudit, neboť je králem všech lidí. Ježíš je dobrý král a zná každého člověka na tomto světě.

13. 11. 2017, AKr

33. neděle v mezidobí, cyklus A

33. neděle v mezidobí, cyklus A

- námět pro dětskou nedělní katecheziJednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden člověk se chystal na cesty. Zavolal si proto své služebníky a svěřil jim své peníze. Jednomu dal pět hřiven (pytlů stříbra), druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, začal s nimi podnikat a vydělal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě hřivny, vydělal další dvě. Ale ten, který dostal jednu hřivnu, šel, vykopal jámu a peníze do ní ukryl.

6. 11. 2017, AKr

32. neděle v mezidobí, cyklus A

32. neděle v mezidobí, cyklus A

Podobenství o družičkách a lampáchJednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům příběh: „S nebeským královstvím je to jako s deseti družičkami, které byly pozvány na svatbu. Ženich měl ale přijet až pozdě v noci, a tak na něj musely dívky čekat. Vzaly si proto s sebou lampy. Některé z těch družiček byly moudré a kromě lamp si vzaly i olej do zásoby, aby ho mohly v noci do lampy doplnit. Jiné z nich byly nerozumné a náhradní olej si nevzaly. Když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřimovat.

Aktualizováno

Ignác z Loyoly - voják, co neutíkal z bitvy (31.7.) (29.7.2020, 15:12)

Ignác z Loyoly - voják, co neutíkal z bitvy (31.7.)
Milé děti, před lety žil jeden rytíř - šlechtic, který chtěl být statečným a odvážným vojákem ve službě krále. Jmenoval...

napiste-nam (29.7.2020, 15:06)

Věcný rejstřík (29.7.2020, 15:06)

Petr (29.7.2020, 15:06)

Základní info o apoštolovi, omalovánky, vitráž...

Václav (29.7.2020, 15:06)