() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus A - mezidobí

Cyklus A - mezidobí

28. 1. 2024, AB, AKr (Foto: archiv webu ČtEdu)

Uvedení Páně do chrámu - 2.2.

Uvedení Páně do chrámu - 2.2.

Druhého února si připomínáme událost z Lukášova evangelia, kdy Maria podle židovského zvyku přinesla svého syna Ježíše čtyřicátého dne po narození do chrámu v Jeruzalémě, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.

22. 11. 2023, AKr, GS (Foto: Unsplash.com)

Ježíš Kristus Král

Slavnost Krista Krále, cyklus A

Ježíš je král. Ale trochu jiný, než jací jsou králové na zemi. On má každého rád.

12. 11. 2023, AKr

rajče, keřík rajčat, Foto: Pixabay.com

33. ned/mez/A - Podobenství o keříku rajčat

Poznáte všichni tuto rostlinu? Určitě ano. Dá se snadno pěstovat nejen na zahradě, ale i na balkoně v květináči. Už jste někdy pěstovali doma keřík rajských jablíček? 

8. 11. 2023, AKr (Foto: Pixabay.com)

32. neděle v mez., cykl. A / Družičky čekají...

32. neděle v mez., cykl. A / Družičky čekají...

Jednou vyprávěl Ježíš svým učedníkům příběh: „S nebeským královstvím je to jako s deseti družičkami, které byly pozvány na svatbu. Ženich měl ale přijet až pozdě v noci, a tak na něj musely dívky čekat. Vzaly si proto s sebou lampy. 

30. 10. 2023, AKr

31. neděle mez - (A) - Snažíš se být nejlepší?

31. neděle mez - (A) - Snažíš se být nejlepší?

Děti, jak je to s vámi? Snažíte se být nejlepší? Snažíte se být hrdiny? Nebo se třeba začnete kamarádit i s někým, kdo kdo není zas takový borec?

18. 10. 2023, AKr, Lenka Jeřábková (Foto: Unsplash.com)

30. neděle v mezidobí - A - Miluj!

30. neděle v mezidobí - A - Miluj!

Kdo je můj bližní? Ten, kdo je mi blízko. Takže ten, koho mám nejblíž: maminka, tatínek, babička, dědeček, bráška, sestřička, kamarád, kamarádka. A co všichni ostatní? Ty nemusím milovat?

17. 10. 2023, AKr (Foto: Unsplash.com)

29. neděle v mez. - A - "Dávejte, co je Boží, Bohu!"

29. neděle v mez. - A - "Dávejte, co je Boží, Bohu!"

Jednou se farizeové zeptali Ježíše: „Mistře, co myslíš, máme platit císaři daně, nebo ne?“ Ježíš jim na to řekl: „Ukažte mi peníz, kterým se platí daně!“ Oni mu peníz podali. Pán Ježíš vzal peníz do ruky, ukázal na něj a zeptal se jich: „Čí je to na něm obraz?“ 

9. 10. 2023, AB, AKr, Lenka Jeřábková (Foto: Pixabay.com)

28. neděle v mez/A - Obléká tě do své lásky!

28. neděle v mez/A - Obléká tě do své lásky!

Když mluvil Pán Ježíš s velekněžími, pověděl jim tento příběh: „V nebeském království je to jako u krále, který vystrojil svému synovi svatbu. 

1. 10. 2023, AB, AKr

27. neděle v mez(A) - Kdo je tvým nárožním kamenem?

27. neděle v mez(A) - Kdo je tvým nárožním kamenem?

Ježíš vyprávěl tento příběh:„Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cesty. 

26. 9. 2023, AKr (Foto: Unsplash.com)

26. neděle v mez/A - Mně se nechce!

26. neděle v mez/A - Mně se nechce!

Nepřipomíná ti nedělní evangelium něco, co se ti stává často? Máma ti řekne, aby sis uklidil a ty na to odpovíš: Hned! A přitom se na to vykašleš?

20. 9. 2023, AB, AKr (Foto: Unsplash.com)

25. neděle mez./A - Dělníci na vinici

25. neděle mez./A - Dělníci na vinici

Nebeské království je podobné hospodáři, který šel časně ráno najmout dělníky, aby pracovali na jeho vinici. S dělníky, které najal, domluvil, že dostanou zaplacen jeden denár. Dopoledne šel hospodář znovu ven. Když viděl na tržišti dělníky, kteří tam nečinně stáli, poslal je také na vinici. Jak to tedy dopadlo?

12. 9. 2023, AKr, GS (Foto: Pixabay.com)

24. neděle v mez/A - Bůh nepočítá, kolikrát má odpustit!

24. neděle v mez/A - Bůh nepočítá, kolikrát má odpustit!

V evangeliu k následující neděli se s dětmi zamyslíme nad tím, co znamená skutečné odpuštění. Zamyslíme se nad příběhem o králi a služebníku, který neuměl odpustit, tak jako jemu bylo odpuštěno. Dokážeme odpouštět?

4. 9. 2023, (Foto: AKr)

23. neděle v mez/A - Kde jsou dva nebo tři v mém jménu...

23. neděle v mez/A - Kde jsou dva nebo tři v mém jménu...

Jednou řekl Ježíš svým učedníkům: „Když tvůj kamarád udělá něco špatně, jdi za ním a řekni mu o tom. Když si dá od tebe říci a polepší se, získal jsi ho pro Boží království.

29. 8. 2023, AAB, AKr (Foto: Unsplash.com)

22. neděle v mezidobí - A - Vyber to nejlepší!

22. neděle v mezidobí - A - Vyber to nejlepší!

Když se blížily Velikonoce, začal Ježíš učedníkům povídat o tom, že bude muset zemřít na kříži. Petrovi se to ale vůbec nelíbilo a začal to Pánu Ježíši rozmlouvat. Říkal mu: „To se přece tobě nesmí stát! Vždyť ty jsi tak mocný!“

21. 8. 2023, AB, AKr, GaS (Foto: Unsplash.com)

21. neděle v mezidobí - A - Klíče od nebeského království

21. neděle v mezidobí - A - Klíče od nebeského království

Ježíš se učedníků zeptal: „A co si o mně myslíte?“ Petr mu nato řekl: „Ty jsi Spasitel. Boží Syn.“ Pán Petrovi odpověděl: „Správně jsi řekl - a Ty budeš Petr – Skála – a na té skále postavím svou církev. Tobě dám klíče od nebeského království."

16. 8. 2023, AB, AKr (Foto: Unsplash.com)

pes, ruka krmící psa

20. neděle v mezidobí - (A) - Vždyť i psi sbírají drobky po svých pánech

Za Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli. Jednou za ním přišla také žena, která nepatřila do židovského národa, ale do kananejského. S Kananejci se Židé nestýkali.

8. 8. 2023, AB, AKr (Foto: Unsplash.com)

19. neděle mez(A) - Ježíš kráčí po moři

19. neděle mez(A) - Ježíš kráčí po moři

Když už se blížilo ráno, šel Pán Ježíš za učedníky a kráčel po vodě. Jakmile ho učedníci uviděli, velmi se polekali, protože nevěděli, co se děje. Pán Ježíš na ně ale zavolal: „Nebojte se! To jsem já.“

31. 7. 2023, AB, AKr

18. neděle v mez.(A) - Máme jen pět chlebů a dvě ryby!

18. neděle v mez.(A) - Máme jen pět chlebů a dvě ryby!

Ahoj děti, už jste slyšely o tom, jak Pán Ježíš zázračně rozmnožil jídlo? I to, co se zdá nemožné, je pro Ježíše možné. Ježíš může i z mála udělat veliké věci, dáme-li se mu k dispozici.

24. 7. 2023, AB, AKr (Foto: Unsplash.com)

poklad, zlato, zlaťáky, truhla s pokladem

17. neděle v mez(A) - Podobenství o perle, pokladu a síti

 Ježíš často vyprávěl o Božím království. Aby si ho lidé dovedli lépe představit, povídal jim o něm mnoho příběhů: „Boží království je jako poklad, ukrytý v poli. Když ho někdo objeví, s radostí jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí, aby mohl poklad vykopat.

16. 7. 2023, AB, AKr (Foto: Pixabay.com)

16. neděle mez(A) - O obilí, kvásku a hořčičném semínku

16. neděle mez(A) - O obilí, kvásku a hořčičném semínku

Jeden člověk zasel na svém poli obilí. V noci přišel ale nepřítel a mezi obilí zasel plevel. Když začalo růst obilí, objevil se i plevel.

Král David nebyl žádný trouba!

Král David nebyl žádný trouba!
(11. 6. 2024) Zamysleme se nad životem krále Davida, nad jeho bojem s Goliášem, vyluštěme si pár rébusů! 

Srdce Boží

Srdce Boží
(4. 6. 2024) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slaví církev třetí pátek po letnicích. 

Chystáš se i ty ke zpovědi?

Chystáš se i ty ke zpovědi?
(30. 5. 2024) Mnohé děti se nyní připravují ke svaté zpovědi. 

Svatá Zdislava - 30. května

Svatá Zdislava - 30. května
(27. 5. 2024) Na  30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Svatá Zdislava se narodila kolem roku…

Aktualizováno

Antonín z Padovy (11.6.2024, 15:37)

Zpověď - svátost smíření (30.5.2024, 12:28)

Svátost smíření - zpověď - je setkání, při kterém nám Bůh odpouští hříchy a usmiřuje nás se sebou i se společenstvím...

Eucharistie (přijímání) (30.5.2024, 12:20)

Eucharistie je setkání, ve kterém se ti Bůh dává za pokrm. Přijímáš Kristovo tělo a stáváš se součástí jeho těla –...