() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus A - mezidobí

Cyklus A - mezidobí

16. 11. 2020, AKr, GS

Ježíš Kristus Král

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus A

Ježíš je král . Ale trochu jiný, než jací jsou králové na zemi. On má každého rád.

13. 11. 2020, AKr

33. neděle v mezidobí, cyklus A

33. neděle v mezidobí, cyklus A

- námět pro dětskou nedělní katechezi Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden člověk se chystal na cesty. Zavolal si proto své služebníky a svěřil jim své peníze. Jednomu dal pět hřiven (pytlů stříbra), druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, začal s nimi podnikat a vydělal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě hřivny, vydělal další dvě. Ale ten, který dostal jednu hřivnu, šel, vykopal jámu a peníze do ní ukryl.

20. 10. 2020, AKr, Lenka Jeřábková

30. neděle v mezidobí - A - Miluj!

30. neděle v mezidobí - A - Miluj!

Kdo je můj bližní? Ten, kdo je mi blízko. Takže ten, koho mám nejblíž: maminka, tatínek, babička, dědeček, bráška, sestřička, kamarád, kamarádka. A co všichni ostatní? Ty nemusím milovat?

12. 10. 2020, AKr

29. neděle v mez. - A - "Dávejte, co je Boží, Bohu!"

29. neděle v mez. - A - "Dávejte, co je Boží, Bohu!"

Jednou se farizeové zeptali Pána Ježíše: „Mistře, co myslíš, máme platit císaři daně, nebo ne?“ Pán Ježíš jim na to řekl: „Ukažte mi peníz, kterým se platí daně!“ Oni mu peníz podali. Pán Ježíš vzal peníz do ruky, ukázal na něj a zeptal se jich: „Čí je to na něm obraz?“ Odpověděli mu: „Císařův.“ Na to jim Pán Ježíš řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo císaři, a co je Boží, Bohu.“

5. 10. 2020, AB

28. neděle v mezidobí - A - Podobenství o šatech na hostinu

28. neděle v mezidobí - A - Podobenství o šatech na hostinu

Když mluvil Pán Ježíš s velekněžími, pověděl jim tento příběh: „V nebeském království je to jako u krále, který vystrojil svému synovi svatbu. 

29. 9. 2020, AB, AKr

27. neděle v mezidobí (A) - Hospodář a vinice

27. neděle v mezidobí (A) - Hospodář a vinice

Když mluvil Pán Ježíš svelekněžími, pověděl jim tento příběh: „Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cesty. 

22. 9. 2020, AKr

26. neděle v mezidobí - A - Dva synové a vinice

26. neděle v mezidobí - A - Dva synové a vinice

Nepřipomíná ti nedělní evangelium něco, co se ti stává často? Máma ti řekne, aby sis uklidil a ty na to odpovíš: Hned! A přitom se na to vykašleš! Nebo někdy odpovíš naštvaně, že uklízet pořád dokola nebudeš - a pak se nad tím zamyslíš a je ti to líto... Vždyť máma taky pořád vaří a uklízí pro celou rodinu a musí se jí chtít. A nakonec to jdeš uklidit. Stalo se ti to někdy?

14. 9. 2020, AB

25. neděle - A - Dělníci na vinici

25. neděle - A - Dělníci na vinici

Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům příběh: „Nebeské království je podobné hospodáři, který šel časně ráno najmout dělníky, aby pracovali na jeho vinici. S dělníky, které najal, domluvil, že dostanou zaplacen jeden denár. Dopoledne šel hospodář znovu ven. Když viděl na tržišti dělníky, kteří tam nečinně stáli, poslal je také na vinici. Slíbil jim, že dostanou spravedlivě zaplaceno.

8. 9. 2020, AKr, GS

24. neděle v mez. - A - Nevděčný sluha

24. neděle v mez. - A - Nevděčný sluha

V evangeliu k následující neděli se s dětmi zamyslíme nad tím, co znamená skutečné odpuštění. Zamyslíme se nad příběhem o králi a služebníku, který neuměl odpustit, tak jako jemu bylo odpuštěno. Dokážeme odpouštět?

31. 8. 2020, AB (Foto: AKr)

23. neděle v mezidobí - A - "Kde jsou dva nebo tři v mém jménu..."

23. neděle v mezidobí - A - "Kde jsou dva nebo tři v mém jménu..."

Jednou řekl Pán Ježíš svým učedníkům: „Když tvůj kamarád udělá něco špatně, jdi za ním a řekni mu o tom. Když si dá od tebe říci a polepší se, získal jsi ho pro Boží království.

24. 8. 2020, AAB

22. neděle v mezidobí - A - "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe"

22. neděle v mezidobí - A - "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe"

Když se blížily Velikonoce, začal Pán Ježíš učedníkům povídat o tom, že bude muset zemřít na kříži. Petrovi se to ale vůbec nelíbilo a začal to Pánu Ježíši rozmlouvat. Říkal mu: „Pane Ježíši, to se přece tobě nesmí stát! Vždyť ty jsi tak mocný!“

17. 8. 2020, AB, AKr, GaS

21. neděle v mezidobí - A - Klíče od nebeského království

21. neděle v mezidobí - A - Klíče od nebeského království

Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“ Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý zproroků, který vstal zmrtvých.“ Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ 

11. 8. 2020, AB

20. neděle v mezidobí - (A) - Kananejská žena

20. neděle v mezidobí - (A) - Kananejská žena

Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli. Jednou za ním přišla také žena, která nepatřila do židovského národa, ale do kananejského. S Kananejci se Židé nestýkali.

4. 8. 2020, AB

19. neděle v mezidobí - (A) - Ježíš kráčí po moři

19. neděle v mezidobí - (A) - Ježíš kráčí po moři

Potom, co dal Pán Ježíš lidem najíst, chtěl být chvíli sám, aby se v klidu pomodlil. Poslal tedy učedníky napřed. Učedníci nasedli do lodi a jeli na druhý břeh jezera.

28. 7. 2020, AB, AKr

18. neděle v mezidobí - (A) - Rozmnožení chlebů a ryb

18. neděle v mezidobí - (A) - Rozmnožení chlebů a ryb

Ahoj děti, už jste slyšely o tom, jak Pán Ježíš rozmnožil 2 ryby a 5 chlebů? I to, co se zdá nemožné, je pro Ježíše možné. Pán Ježíš může i z mála udělat veliké věci, dáme-li se mu k dispozici.

21. 7. 2020, AB

poklad

17. neděle v mezidobí (A) - Podobenství o perle, pokladu a síti

Podobenství o pokladu, perle a síti Pán Ježíš často vyprávěl lidem o Božím království. Aby si ho dovedli lépe představit, povídal jim o něm mnoho příběhů: „Boží království je jako poklad, ukrytý vpoli. Když ho někdo objeví, sradostí jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí, aby mohl poklad vykopat.

13. 7. 2020, AB, AKr

16. neděle v mezidobí - (A) - Podobenství o obilí, kvásku a hořčičném semínku

16. neděle v mezidobí - (A) - Podobenství o obilí, kvásku a hořčičném semínku

Jeden člověk zasel na svém poli obilí. V noci přišel ale nepřítel a mezi obilí zasel plevel. Když začalo růst obilí, objevil se i plevel.

6. 7. 2020, AKr

15. neděle v mez. - (A) - O rozsévači

15. neděle v mez. - (A) - O rozsévači

Jednou vyprávěl Pán Ježíš lidem tento příběh: „Jeden rozsévač vyšel sít obilí. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty. Přiletěli knim ptáci a sezobali je. Jiná padla na skálu, kde neměla skoro žádnou hlínu. Rychle sice vyklíčila, protože neležela hluboko vzemi, ale když vyšlo slunce, spálilo je.

29. 6. 2020, AB, AKr

14. neděle v mezidobí - (A) - Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni!

14. neděle v mezidobí - (A) - Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni!

Jednou se Pán Ježíš modlil: „Pane Bože, je dobře, že jsi Boží království ukázal maličkým.“ Potom řekl lidem: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni a máte těžkosti, a já vám pomůžu. U mě najdete odpočinek.  

23. 6. 2020, AB, AKr

Slavnost sv. Petra a Pavla

Slavnost sv. Petra a Pavla

Jednou se Pán Ježíš zeptal učedníků: „Co si o mně lidé vlastně myslí?“ Odpověděli mu: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi některý z proroků, který vstal z mrtvých.“ Pán Ježíš se znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ Petr mu nato řekl: „Ty jsi Spasitel. Boží Syn.“

Advent

Advent
(24. 11. 2022) Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek čekání na Vánoce. 

Adventní kartičky s inspirací a úkoly

(23. 11. 2022) Inspirace a pomůcka na cestě, na níž se přibližuji Bohu a stávám se citlivějším vůči druhým...

Blíží se advent

Blíží se advent
(20. 11. 2022) Stáhněte si na našem webu včas podklady pro adventní kalendář a nalaďte s námi během adventu svoje srdce pro…

Anežka Česká (13. 11.)

Anežka Česká (13. 11.)
(12. 11. 2022) Královská dcera, princezna...

Aktualizováno

Adventní a zimní vyrábění (24.11.2022, 12:32)

Tipy na adventní a zimní kreativní aktivity pro děti i dospělé.

Adventní omalovánky (22.11.2022, 13:01)

Omalovánky s adventní tématikou

Vařím a peču - recepty (22.11.2022, 12:28)