Potom, co dal Pán Ježíš lidem najíst, chtěl být chvíli sám, aby se vklidu pomodlil. Poslal tedy učedníky napřed. Učedníci nasedli do lodi a jeli na druhý břeh jezera.

Když už se blížilo ráno, šel Pán Ježíš za učedníky a kráčel po vodě. Jakmile ho učedníci uviděli, velmi se polekali, protože nevěděli, co se děje. Pán Ježíš na ně ale zavolal: „Nebojte se! To jsem já.“

Petr na to řekl: „Pane Ježíši, když jsi to ty, udělej, ať můžu jít za tebou také po vodě.“ Pán Ježíš mu odpověděl: „Tak pojď!“ Petr vystoupil z vody a šel k Pánu Ježíši.

Vtom ale začal foukat vítr a Petr dostal strach. Začal se topit a vykřikl: „Pane Ježíši, zachraň mě!“ Pán Ježíš mu podal ruku, chytil ho a řekl mu: „Proč ses bál a nevěřil mi?“ Pak oba dva vstoupili na loď. Učedníci, kteří byli na lodi, se Pánu Ježíši klaněli a říkali: „Ty jsi opravdu Boží Syn.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ

Téma: 1 Král 19,12 a Mt 14,25-26

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Rekvizita: malé krabičky, asi tak 20 ks + 1 navíc 

Promluva: Jsou prázdniny a to je, myslím, tak krásný čas, že se mu vyrovnají jen Vánoce. Zkuste si představit, že Vánoce jsou a že si můžete přát všechno, co vás napadne. (Děti mohou jmenovat a každá hračka se napíše na jednu krabičku. To znamená, že každá krabička představuje nějakou hračku). Když už jsme společně vyjmenovali úplně všechno, bude pro vás připraven na hromadě ještě jeden balíček a v něm bude překvapení. Který balíček vás bude zajímat nejvíc? (Asi ten s překvapením).

Po celý život poznáváme Boha a potkáváme se s ním ve všem, co nás potká, co známe a umíme si představit podobně jako v těchto dárečcích. Až ho jednou potkáme doopravdy, stejně nás překvapí.


Nabízíme tyto další materiály pro práci s dětmi:

DL-19.ne v mez., cyklus A DL-19.ne v mez., cyklus A  nebo jiný formát DL-19.ne v mez.cyklus A 

Ježíš kráčí po moři / hledej rozdíly Ježíš kráčí po moři (JPG, 305 kB),ke stažení také ve formátu PDF (164 kB).