Převyprávěné evangelium:

Jan Křtitel mluvil k lidem o tom, že má přijít Pán Ježíš. Všechny, kdo ho poslouchali, křtil, aby jim byly odpuštěny hříchy a aby se obrátili. Jednou za ním přišli farizeové z Jeruzaléma a ptali se ho: „Kdo jsi? Jsi
Mesiáš, ten, který nás má zachránit?“

On jim odpověděl: „Ne, já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho znovu: „A kdo tedy jsi? Jsi Eliáš? Nebo nějaký prorok?“ Jan Křtitel jim zase odpověděl: „Ne. Já jsem ten, kdo připravuje cestu pro Pána Ježíše. On přijde po mně. On je daleko větší a mocnější než já.“

(Přepsané evangelium převzato se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Dětské kázání:

3. neděle adventní

Téma: Iz 61,1-2a.10-11

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva: 

Jestlipak si vzpomenete, o čem jsme si minulé dvě neděle povídali? O tom, jaké to je, když maminka odejde na nákup a čekáme, až se vrátí.

Jestliže uděláme něco, co ji potěší, až se vrátí, nemůžeme se dočkat, až přijde, a tak si sedneme k oknu a budeme ji vyhlížet. A protože je dnešní neděle radostná, i naše povídání bude radostné. Představte si, že už ji vidíte, jak se v dálce blíží. Podle čeho ji poznáte? Podle účesu, chůze, podle toho, co má na sobě...? Prostě proto, že to je NAŠE maminka, máme jí rádi a nemůžeme si ji s nikým splést.

Máme rádi Ježíše, z čeho můžu poznat, že jsme v jeho blízkosti, "že je na cestě ke mně"? Ze všech darů, které mi dává, jak se o mně stará. (Děti se mohou zapojit a přidat to, co je potěšilo v poslední době, co je pro ně dokladem Boží přítomnosti.)

Dětský list:

Dětský pracovní list

 

Podklady pro katechezi:

Kartách pro katechezi z ADKS si můžete přečíst zamyšlení, vymalovat obrázek, vyluštit křížovku a splnit týdenní úkoly!

V luštěnce Kým byl Jan? si můžeme znovu s obyvateli Jeruzaléma tuhle otázku položit - a navíc se dozvíme, co jméno Jan znamená!

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli.