Se svolením převzato z knihy Narodil se Král,
kterou vydalo nakladatelství Doron.

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim o jeho narození řekl anděl. Všichni, kdo byli kolem, se jejich slovům velmi podivili. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli. A Maria s Josefem miminko pojmenovali Ježíš.


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Téma: Lk 2,16-21

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Mají děti uši? Proč máme uši? Abychom slyšeli. A když slyším, co mi kdo říká (třeba když slyším, že mě maminka volá, abych jí pomohl utřít nádobí) vždycky poslouchám? Poslouchají děti? (Mohou říct jak jim to jde.) Asi ne. Ale poslouchat se přitom vyplatí!

Jestliže děti dobře poslouchaly evangelium, budou dobře vědět, že pastýři POSLECHLI, co slyšeli od Boha (mohli si říct, že se jim nechce, že je to příliš zvláštní, než aby to byla pravda...) a viděli Ježíše v jeslích, když se narodil. A my, když budeme rodiče a Boha nejen slyšet, ale i poslouchat, taky k Ježíšovi dojdeme jako oni.


DĚTSKÝ LIST PRO KATECHEZI:

Pracovní list slavnost Matky Boží Panny Marie Pracovní list slavnost Matky Boží Panny Marie

KATECHETICKÉ PRACOVNÍ LISTY:

   Slavnost  Matky Boží Panny Marie -  cyklus B - nebo cyklus C

Vyrobilo Pastorační středisko při AP – Katechetické středisko,
E-mail: jerabkova@apha.cz
http://www.apha.cz/adks