Ježíš vyprávěl lidem příběhy o Božím království: „Boží království je, jako když člověk zaseje do země semínko. Ať potom ten člověk spí nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semínko klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe pracuje a přináší plody: napřed jen stéblo, potom klas, pak zralá zrníčka v klasu. Teprve pak, když se ukáže zralý klas, vezme člověk srp a obilí pokosí.“

Pak řekl Pán Ježíš ještě jiný příběh: „Boží království je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna ostatní semínka. Ale když je zaseto, vyroste a je větší než všechny ostatní zahradní rostliny. Vyžene tak velké větve, že na něm mohou hnízdit ptáci.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

 

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

11. neděle v mezidobí

Téma: Boží království jako semeno v zemi

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: třešeň a pecka z třešně,obrázek vzrostlého stromu

Promluva: Děti určitě znají třešně, protože si na nich v létě mohou pochutnat.Co se stane, když spadne malá třešňová pecka do půdy a zůstane v ní celou zimu? Zmrzne? Uschne bez péče zahradníka? Ne, vyroste z ní nejprve rostlina a postupně veliký strom, na kterém bude spousta třešní a až bude jednou poražen bude z něj i mnoho krásného dřeva.

To všechno je schované v jedné malé pecičce, kterou vyplivneme, když jíme v létě třešně. Boží králování je také tak nenápadné mezi lidmi a je také tak schopné, že roste a mohutní, aby ho bylo všude plno, jako je třešní na stromě.


MATERIÁLY PRO KATECHEZI:

1. čtení této neděle: Ez 17,22-24

Tak praví Pán, Hospodin: „Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene větve, vyraší výhonky, ponese plody, stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho ratolestí.
Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem Hospodin: ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil.“

Evangelium:

VIDEONÁMĚTY: